Recht van overpad

Recht van overpad

Het recht van overpad houdt in dat jij een recht bezit om over een bepaald gedeelte van de grond van een ander te mogen lopen met het doel zo tot jouw eigen erf te komen. Doorgaans is deze toestemming verleend om tot jouw eigen huis te komen, maar dat hoeft niet. Het recht van overpad valt onder het grote geheel genaamd ‘erfdienstbaarheid’.

Totstandkoming recht van overpad

Het recht van overpad komt tot stand doordat jij samen met de eigenaar van het dienende erf jullie afspraak laten vastleggen in een notariële akte. Vervolgens wordt vereist dat deze notariële akte ook wordt ingeschreven in de openbare registers. Het moet dus voor iedereen te vinden zijn. Deze inschrijving in de daartoe bestemde registers heet ‘vestiging’. Een andere mogelijkheid om het recht van overpad tot stand te doen komen is door middel van verjaring.

Recht van overpad door verjaring termijn twintig jaar

Verjaring komt pas tot stand na een termijn van twintig jaar. Deze termijn wordt niet zomaar bereikt. Daarvoor wordt namelijk vereist dat jij, als gebruiker van de grond, eigenlijk wist dat je de grond niet mocht gebruiken of de eigenaar van het dienende stuk grond wou geen overeenkomst met jou sluiten dat je de grond zou mogen gebruik ter overpad.

Recht van overpad verjaring termijn tien jaar

Daarnaast bestaat er nog een verschillende mogelijkheid. Deze vereist een termijn van ‘slechts’ tien jaar. In dit geval had jij, als gebruiker, wel een overeenkomst met de eigenaar van het stuk grond waar jij overheen liep. Daarnaast was deze overeenkomst ook in de openbare registers opgenomen, waardoor dus iedereen deze overeenkomst kon zien. Het recht van overpad ontstaat dan dus door verjaring.

Het wijzigen of opheffen van het recht van overpad

Onvoorziene omstandigheden

Je dient het aan de rechter voor te leggen indien je het recht van overpad aan wijziging of opheffing onderhevig wil leggen. Dit kan de rechter dan doen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Een voorwaarde tot wijziging of opheffing is dat onvoorziene omstandigheden hun intrede doen. Deze kunnen tot gevolg hebben dat het ongewijzigd laten van het recht van overpad niet meer binnen de redelijkheid ligt.

Geen mogelijkheid of belang tot gebruik

Een meer praktische voorwaarde is dat de rechter het recht van overpad kan opheffen als het niet langer mogelijk is om hiervan gebruik te maken. Ook bestaat er de mogelijkheid tot opheffing als de gebruiker geen belang meer heeft bij zijn recht. Daarbij wordt wel vereist dat het aannemelijk moet zijn dat dit gebrek aan belang ook blijft voortbestaan. Denk aan de mogelijke situatie dat er in de loop van tijd meerdere mogelijkheden zijn bijgekomen om zijn eigen erf te bereiken.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Recht van overpad

Veel gelezen artikelen

Bel nu