De nieuwe technologie “blockchain” maakt het mogelijk voor partijen om elektronisch contracten af te sluiten zonder dat daar een tussenpersoon voor nodig is. Deze contracten worden “smart contracts” genoemd. De verwachtingen van deze ontwikkeling zijn hooggespannen. Voor veel bedrijven zal deze ontwikkeling tot grote veranderingen leiden. Voor bedrijven die hier snel op anticiperen zijn er veel kansen. Deze veranderingen hebben ook een juridische consequentie.

Welke gevolgen hebben blockchain en smart contracts op gerechtelijke procedures?

Door blockchain kunnen partijen overeenstemming bereiken over bijvoorbeeld het aangaan, aanpassen en beëindigen van een overeenkomst. Alsmede over de gevolgen daarvan. De gegevens en documenten die betrekking hebben op deze overeenstemming worden in een blockchain als een keten van bestanden aan elkaar geschakeld. De blockchain verschaft hierdoor voor alle partijen inzicht in bijvoorbeeld de actuele status van een overeenkomst, de handelingen die daaraan vooraf zijn gegaan en de gevolgen daarvan.

Meer weten over het contractenrecht of heb je een advocaat contractenrecht nodig? Lees dan snel verder op een van onze andere pagina’s!

Opslag van gegevens

Alles wordt in een blockchain opgeslagen. Niet alleen documenten, (rechts-) handelingen en de gevolgen daarvan, maar bijvoorbeeld ook de daarover gevoerde correspondentie wordt meestal in een blockchain opgeslagen. Dit geldt tevens voor alle andere relevante gegevens met betrekking tot de overeenkomst.

Indien er een dispuut zou ontstaan over de overeenkomst of de uitleg daarvan, dan kunnen de argumenten van partijen uit de beschikbare documenten en gegevens (de blockchain) worden afgeleid. Ook zijn de afspraken die door partijen zijn gemaakt en die niet in de overeenkomst zijn opgenomen voor beide partijen beschikbaar in de blockchain.

Alle relevante documenten en gegevens kunnen in de blockchain worden opgeslagen. Mocht het komen tot een gerechtelijke procedure dan zal het eenvoudiger zijn voor partijen om bewijs te verzamelen. Omdat ook het grootste deel van de argumenten van de wederpartij beschikbaar zijn kan het voeren van een gerechtelijke procedure eenvoudiger worden.

 

Plaats nu jouw zaak op Lawspot.nl

Wil jij ook weten over de juridische gevolgen van blockchain voor jouw onderneming? De juiste advocaat vind je op Lawspot.nl! Wij zorgen ervoor dat je binnen enkele klikken een advocaat hebt gevonden die het beste bij jou past.

 

Klik hier om jouw zaak te plaatsen

Zekerheid

Door het gebruik van blockchain kunnen partijen eenvoudiger beoordelen wat de kansen zijn in een gerechtelijke procedure. Voor alle documenten en gegevens die aan een blockchain zijn toegevoegd, geldt dat deze niet door een derde of door één van de partijen eenzijdig gewijzigd of verwijderd kunnen worden. Dit biedt een bepaalde mate van zekerheid. Partijen hebben de zekerheid dat elk van de partijen beschikt over dezelfde gegevens en documenten. Ze kunnen uitgaan van de juistheid van de documenten en gegevens die in de blockchain zijn vastgelegd. Dit vertrouwen komt de rechtszekerheid en de bewijspositie van partijen ten goede.

Bewijskracht documenten

Met de invoering van de Wet geschrift en elektronisch rechtsverkeer in 2010, kunnen elektronische documenten dwingende bewijskracht krijgen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Dwingende bewijskracht betekent dat de rechter in een gerechtelijke procedure in beginsel uit moet gaan van de juistheid van de inhoud van het document. Door deze dwingende bewijskracht biedt een blockchain-overeenkomst een grotere mate van rechtszekerheid en een sterkere bewijspositie voor de partij die zich op de overeenkomst beroept.

Conclusie

Vanuit juridisch oogpunt zal blockchain bij het contracteren de bewijsvergaring in een gerechtelijke procedure eenvoudiger maken en een beoordeling van de bewijspositie van partijen vergemakkelijken.