Problemen op het werk

Problemen op het werk

Het kan voorkomen dat jij elke dag met tegenzin naar je werk gaat, dit is natuurlijk een vervelende situatie. Desondanks is het niet ongewoon, leuk of niet; je moet werken, het is niet zomaar mogelijk om te weigeren om te werken. Toch is het jammer dat men zonder het te willen, elke dag weer naar hun werk moet gaan. Deze blog zal dergelijke situaties bespreken. Wat zijn de mogelijkheden indien u problemen heeft op het werk?

De werkvloer

Meningsverschillen binnen het bedrijf

Vervelende situaties die zich kunnen voordoen wat betreft problemen op het werk hoeven niet per definitie allemaal te gaan over ruzies of welke andere vorm van conflict met je baas dan ook. De kans op meningsverschil is wel groot op de werkvloer, maar binnen de meeste bedrijven is dit ook nog wel eens gewenst om tot nieuwe (beleids)ideeën te komen.

Meningsverschillen buiten het bedrijf

Meningsverschillen buiten het normale bedrijf zijn echter minder gewenst. Dergelijke gevallen kunnen leiden tot flinke irritaties, vaak gepaard met stress en mogelijk zelfs verhitte discussies. Dit kan niet alleen tot ongemakkelijkheden leiden, maar dus in sommige situaties tot ruzies. Dit is allerminst gewenst binnen een gezond bedrijf. Het is dan ook van groot belang dat iedereen met plezier naar zijn werk toe gaat.

Slachtoffer in groep

Tot overmaat van ramp zijn de vervelende situaties niet altijd doordat er twee partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. Het is namelijk ook zo dat er soms een slachtoffer wordt gezocht door een groep. Denk dan aan pesten, of discriminatie. Los daarvan volgen vervelende situaties ook bijvoorbeeld uit bedrijfsongevallen of ontevredenheid die volgt uit beleidskeuzes van hogerop.

Invloed op werkplezier en welzijn

Al deze voorbeelden kunnen invloed hebben op jouw werkplezier en daarmee jouw welzijn. Dit gepaard met een (te) hoge werkdruk, kan erg zwaar op iemands schouders wegen.

Delen met anderen

Het is dan nooit ongewenst om jouw lasten met anderen te delen, bijvoorbeeld met jouw baas of met een daartoe aangesteld aanspreekpunt binnen het bedrijf.

Mogelijke gevolgen van dergelijke situaties

Snel ingrijpen

Uit het voorgaande blijkt dus dat er veel mogelijke situaties zijn, waardoor jij je als werknemer niet prettig voelt op de werkvloer. Het is dan belangrijk om hier iets aan te doen. Daarbij is het doorgaans zo dat het prettiger voor iedereen is als je ook snel ingrijpt. Zo is het meestal dat hoe langer jij met jouw frustratie rondloopt, hoe meer de mensen om je heen hier ook last van zullen krijgen.

Persoonlijke vervelende gevolgen

Daarnaast kan het persoonlijk ook vervelende gevolgen hebben; stress is ongezond. Daarnaast is een burn-out niet meer ondenkbaar in het huidige sociale en professionele klimaat. Trek aan de bel! Het is voor jou en iedereen om je heen fijner als jij je goed voelt.

Mogelijkheden om tot een oplossing te komen

Oorzaak zoeken

Begin bij het begin. Wat is nou eigenlijk echt de oorzaak van jouw gesteldheid. Zoek naar de bron van jouw problemen op het werk en probeer dan ook te achterhalen wat jouw opties zijn hierbinnen. Stel jezelf de vraag of je zelf al enig verschil zou kunnen maken in deze situatie. Een positievere houding? Je niet langer iets aan trekken van die ene collega? Etc.

Vertrouwenspersoon

Deze analyse van jouw probleem op het werk is gezond en kan direct al verschil maken. Het is natuurlijk niet altijd zo dat een oplossing op jouw situatie bij jezelf ligt; het is dan ook van groot belang dat jij alles kan delen met een zogenaamd ‘vertrouwenspersoon’. Dit kan iemand in jouw persoonlijke levenssfeer zijn, maar bijvoorbeeld ook iemand die daartoe is aangesteld op jouw werkplek. Daarnaast kan het ook van belang zijn om jouw situatie aan je baas voor te leggen, die heeft er ook baat bij te weten hoe het met zijn werknemers gaat.

Zakelijke mediation

Mediation is een zeer effectieve manier van geschilbeslechting. Het biedt partijen de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan onder begeleiding van een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar. Heeft u een problemen of minder plezier op uw werk wegens een geschil? Dan is zakelijke mediation wellicht een oplossing voor u.

Andere mogelijkheden?

Nieuwe werkplek

Je hebt alles gedaan wat hierboven staat vermeld; een persoonlijke analyse opgesteld, een vertrouwenspersoon gezocht om het gesprek mee aan te gaan en zelfs met je baas over jouw problemen op het werk gesproken. Toch wordt het maar niet beter. Dat is jammer en vervelend, maar dit kan nou eenmaal het geval zijn. Dan bestaat er altijd nog de mogelijkheid om een nieuwe werkplek te gaan zoeken.

Gesprek met baas

Een uitdaging zoals een nieuwe baan zoeken, kan je erg veel energie geven en mogelijk vind je een plek die beter bij jou past als persoon. Iedereen zal jouw keuze begrijpen, het draait in ieder geval om jou. Jij wil gelukkig naar je werk kunnen gaan, eenieder zal jou daarin behoren te steunen. Als deze mogelijkheid jou aanspreekt, ga dan het gesprek aan met je baas en wees daarin eerlijk. Probeer dan tot een ontslag te komen waarin beide partijen tevreden zullen zijn.

Het ontslag met wederzijdse toestemming

VSO

Ondanks het lange denkwerk voorafgaand aan jouw ontslag, ben je er nu toch echt uit: ik ga het doen. In het meest positieve geval zal jouw ontslag dan met wederzijds goedvinden zijn. In dit geval is het namelijk zo dat jouw baas je dan een vaststellingsovereenkomst overhandigt; dit wordt een VSO genoemd. Deze overeenkomst bevat dan alle door jullie overeengekomen afspraken rondom jouw ontslag.

Naar alle juistheid opgesteld

Let daarbij op dat het van groot belang is dat deze VSO naar alle juistheid is opgesteld! Hieruit moet namelijk ook volgen of jij aanspraak kan maken op een WW-uitkering, terwijl je op zoek gaat naar een nieuwe werkplek. Daarnaast ook of je aanspraak kan maken op een ontslagvergoeding.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

problemen op het werk

Veel gelezen artikelen

Bel nu