Privédetective

Privédetective

Aan welke regels dient een privédetective zich te houden?

Niet zelden wordt er een recherchebureau ingeschakeld om vast te stellen dat een voormalig partner met een andere partner samenleeft als waren zij gehuwd. Deze vaststelling heeft alles te maken met het de alimentatieplicht van voormalige partners. Deze eindigt namelijk wanneer de alimentatiegerechtigde partner met een andere man/vrouw gaat samenleven als ware zij met deze man/vrouw gehuwd. Het is deze duurzame samenleving die ment dient te bewijzen. In dit blog bespreken we de regels waaraan een privédetective zich dient te houden.

Verplichting voor het vaststellen van een privacy gedragscode

Een particulier recherchebureau is een bureau dat op commerciële basis bezig is met de verrichting van feitenonderzoek. Deze definitie vloeit voort uit de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Voor deze recherchebureaus is er een regeling die de wettelijke verplichtingen voor hen nader uitwerkt. Uit deze regeling vloeit onder andere voort dat de zojuist beschreven recherchebureaus verplicht zijn een privacy gedragscode op te stellen. Deze gedragscode is nagenoeg gelijk aan een privacy gedragscode welke opgesteld is door de vereniging van particuliere beveiligingsorganisaties.

De aansprakelijkheid van een privédetective

In de privacy gedragscode staat dat een privédetective zich dient te gedragen zoals dit van hem in het redelijk verkeer mag worden verwacht. Naast voorgaande norm geldt voor particuliere recherchebureaus ook dat zij de uit artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek voortvloeiende algemene zorgvuldigheidsnorm in acht moeten nemen. In het genoemde artikel is de onrechtmatige daad gecodificeerd.

Wet bescherming persoonsgegevens

Er bestaan nog meer verplichtingen voor privédetectives en privérecherchebureaus. Zij moeten zich bij het uitvoeren van hun werkzaamheden namelijk ook aan hetgeen in de Wet bescherming persoonsgegevens bepaald is houden. Gegevens die van belang zijn voor degene die alimentatieplichtig is, vallen volgens de privacy gedragscode tevens onder de reikwijdte van het verwerken van persoonsgegevens.

Vormen observatie en het gebruik van GPS-apparatuur een inbreuk op de privacy

In het geval van observatie is de zorgvuldigheidsnorm nader uitgewerkt in artikel 7.4 van de al eerder aangehaalde privacy gedragscode. Langdurige en stelselmatige observatie is enkel toegestaan als er sprake is van bijzondere omstandigheden zo vloeit voort uit de gedragscode. Voor GPS-apparatuur geldt dat wanneer deze wordt geplaatst op privé apparatuur deze handeling niet gerechtvaardigd kan worden door de aard van de opdracht. Het plaatsen van GPS-apparatuur is slechts toegestaan op bedrijfsvoertuigen van personen of op privévoertuigen die zij voor bedrijfsmatige doeleinde gebruiken.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

privédetective

Veel gelezen artikelen

Bel nu