Precontractuele fase

Precontractuele fase

Wat is de precontractuele fase?

De precontractuele fase is de periode van de totstandkoming van een contract. De precontractuele fase start met de onderhandelingen van de partijen. Hierin spreken de partijen af wat ze willen. Vervolgens sluiten ze de overeenkomst, of beëindigen de onderhandelingen. Na het beëindigen van de onderhandelingen, of het afsluiten van het contract, stopt de precontractuele fase.

Afbreken van onderhandelingen

Dat er in de precontractuele fase nog geen contract is, betekent niet dat partijen helemaal nergens aan gebonden zijn. Uit de rechtspraak volgt dat uit de precontractuele fase verplichtingen voor partijen kunnen volgen. Het beginsel van contractsvrijheid staat wel voorop. Daarom staat het partijen vrij om de onderhandelingen te beëindigen, zolang er nog geen overeenkomst is gesloten.

Desalniettemin kan het afbreken van de onderhandelingen leiden tot de verplichting tot betaling van schadevergoeding. Uit rechtspraak blijkt dat het afbreken van onderhandelingen, in een vergevorderd stadium (waarbij wederpartij redelijkerwijs had mogen verwachten dat het contract tot stand zou komen) financiële gevolgen kan hebben voor de partij die de onderhandelingen beëindigt.

Beoordeling van schadevergoedingsplicht

De Hoge Raad heeft in 2005 bepaald dat de maatstaf voor het aannemen van schadevergoedingsplicht streng is. Contractsvrijheid staat namelijk nog steeds centraal. Voor de beoordeling of schadevergoedingsplicht prevaleert boven contractsvrijheid is van belang hoe onderhandelende partijen zich jegens elkaar hebben gedragen.

Partijen moeten in hun gedrag rekening houden met elkaars gerechtvaardigde belangen. Hier kijkt de rechter ook naar, daarnaast weegt hij onvoorziene omstandigheden die eventueel hebben geleid tot het afbreken van de onderhandelingen ook mee. Worden onderhandelingen afgebroken terwijl dit onaanvaardbaar is in het licht van het gerechtvaardigde vertrouwen van wederpartij, dan kan de schadevergoedingsplicht prevaleren.

Schadevergoeding

Is de rechter van mening dat de schadevergoedingsplicht prevaleert en dat de onderhandelingen niet meer afgebroken mochten worden. Dan kan de wederpartij schadevergoeding eisen. Deze schadevergoeding kan bestaan uit vergoeding van reeds gemaakte investeringen, maar zij kan ook bestaan uit gederfde winst.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Precontractuele fase

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Precontractuele fase

Veel gelezen artikelen

Bel nu