Planschadevergoeding

Planschadevergoeding

Planschade ontstaat wanneer de gemeente planologische maatregelen neemt. Die kunnen tot gevolg hebben dat uw woning in waarde daalt of dat het woongenot dat u ervaart door dergelijke verandering wordt verminderd.

Wanneer is er sprake van planschade?

Uit een planologisch besluit of een bepaald bestemmingsbesluit kan volgen dat er bijvoorbeeld in de buurt van uw huis een nieuwe weg wordt aangelegd of nieuwbouw woningen. Dat kan de waarde van uw woning doen verminderen. Bovendien kan het uw woongenot doen verminderen, wat ook valt onder planschade.

De risicoanalyse van planschade

Het spreekt voor zich dat bij de totstandkoming van een bouwplan rekening wordt gehouden met mogelijke planschade die zich later zal realiseren. Het is de risicoanalyse voor planschade die daar een duidelijk beeld van kan geven.

Inhoud van de analyse

De inhoud van deze risicoanalyse is een vergelijking tussen de huidige planologische situatie en de nieuwe planologische ontwikkelingen. Uit deze analyse volgt dat de mogelijkheid tot planschade vooral voor de bouwbedrijven zelf van groot belang is.

Planschadevergoeding

Er bestaat een zogenaamde planschadevergoeding, wat uw planschade (deels) kan dekken. Er gelden echter twee voorwaarden waar uw situatie aan moet voldoen wilt u hier aanspraak op kunnen maken.

  1. U had bij de koop van uw woning niet kunnen voorzien dat planschade mogelijk zou zijn;
  2. Uw planschade wordt niet al op een andere manier vergoed. Een voorbeeld daarvan is onteigening door de overheid, dit gebeurt tegen een vergoeding.

Wet ruimtelijke ordening

Op 1 juli 2018 trad de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking. In deze wet is de regeling omtrent planschade opgenomen.

Aanvraag bij de gemeente

Hierin is vastgelegd dat het aan de gemeente is om uw aanvraag voor planschadevergoeding te behandelen. Daarbij zal deze kijken of u hier recht op hebt door uw mogelijkheden te beoordelen die u had om de mogelijke planschade te doen beperken of om deze zelfs in zijn geheel te voorkomen.

Een nadeel is dat een planschadeprocedure een zeer uitgebreide procedure is en in enkele gevallen jaren kan duren. Daarom adviseren wij dat jij je laat bijstaan door een gespecialiseerde bestuursrecht advocaat tijdens deze procedure.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

planschadevergoeding

Veel gelezen artikelen

Bel nu