Plaatsvervulling erfrecht

Plaatsvervulling erfrecht

Plaatsvervulling in het wettelijke erfrecht; wat betekent dit?

Het wettelijke erfrecht geeft dat een persoon erfgenaam kan worden door middel van plaatsvervulling. Dit houdt in dat deze erfgenaam als het ware de plaats in neemt van de originele erfgenaam welke al overleden is. Hierbij kunt u denken aan een kleinkind dat van zijn opa erft omdat de moeder van het kleinkind al overleden is op het moment dat de opa te sterven komt.

Bloedverwantschap

Wanneer iemand op grond van zijn eigen bloedverwantschap erft en dus niet via plaatsvervulling, erft hij ‘uit eigen hoofde’. Dit type erfgenamen krijgen allemaal een gelijk verdeeld stuk uit de erfenis. Deze erven dus allemaal hetzelfde.

Plaatsvervulling bij erfrecht

Erfgenamen die erven vanwege plaatsvervulling erven bij ‘staken’. Dit houdt in dat zij samen het gedeelte erven van de persoon in wiens plaats zij treden. Ook kan plaatsvervulling optreden wanneer een kind verworpen of onterfd wordt door een erflater. Plaatsvervulling kan niet verder gaan dan de zesde graad.

Voorbeelden van plaatsvervulling bij erfrecht:

Voorbeeld 1:

X overlijdt en laat drie erfgenamen achter: A, B en C. A is al overleden voordat X te sterven komt. A liet zelf twee kinderen achter. Het gevolg hiervan is dat de kinderen van A beiden 1/6 gedeelte erven en dat B en C beide 1/3 deel van de erfenis verkrijgen.

Voorbeeld 2:

Door X worden vier kinderen achtergelaten nadat X overlijdt. E, F, G en H. F is overleden voordat X sterft en F laat nog drie kinderen achter. X en H hebben al langere tijd een slechte verstandhouding en H besluit dat hij de nalatenschap verwerpt. H heeft nog twee kinderen.

E krijgt 1/4e deel, alle drie de kinderen van F erven 1/12e van de erfenis, G ontvangt ook 1/4e deel van de erfenis en ten slotte krijgen beide kinderen van H 1/8e deel.

Erfenis verwerpen

Het kan voorkomen dat bij een erfenis de schulden groter zijn dan het vermogen. In dit geval wordt een erfenis vaak verworpen. Hier kan echter ook sprake zijn van plaatsvervulling in het erfrecht die door kan gaan tot in de 6e graad.

Testament

Het is mogelijk om in het testament invloed uit te oefenen op de plaatsvervulling. Zo is het mogelijk iemand te onterven of iemand uit te sluiten van de erfenis.

Notaris

Als je de verdeling van de erfenis zelf wil regelen en niet volledig aan de wet wil overlaten, is het aan te raden bij de notaris een testament op te laten maken. Hierin kun je dan de plaatsvervulling uitsluiten. Je maakt dan dus geen gebruik van de plaatsvervulling zoals geregeld in het erfrecht.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde erfrecht advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Erfrecht advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde familierecht advocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Apeldoorn. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in erfrecht zaken.

Meer weten over het erfrecht?

Leer meer over bijvoorbeeld:

plaatsvervulling erfrecht

Veelgestelde vragen plaatsvervulling erfrecht

Wat is plaatsvervulling in erfrecht?

Plaatsvervulling houdt in dat iemand anders de plek van een erfgenaam inneemt als deze erfgenaam overleden is, onterfd is, onwaardig is of zelf de erfenis verworpen heeft. Alleen de kinderen van de erfgenaam kunnen de plek van plaatsvervulling innemen.

Wie erft bij plaatsvervulling?

Bij plaatsvervulling volgens het erfrecht kunnen de afstammelingen van het kind – dus de kleinkinderen – samen de plaats van het kind vervangen. Dit kan tot in de 6e graad.

Welk tarief erfbelasting bij plaatsvervulling?

De hoogte van het tarief van de erfbelasting hangt af van de hoogte van de erfenis en de relatie met de overledene.

Waarde erfenis Partner/ Kind (met een beperking) Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige erfgenamen zoals de ouders, zus of broer
€0 – €130.424 10% 18% 30%
€130.425 of meer 20% 36% 40%

Je betaalt pas erfbelasting indien de waarde van de erfenis hoger is dan de waarde van je vrijstelling. Dit houdt in dat je eerst de vrijstelling van de erfenis af moet trekken. Vervolgens wordt op basis van dit bedrag het percentage erfbelasting berekend.

Kun je je kind 100% onterven?

Het is niet mogelijk om een kind helemaal te onterven. Het kind heeft namelijk altijd de mogelijkheid om aanspraak te maken op de legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het deel dat het kind normaal gesproken zou ontvangen. Als hierover iets anders is geregeld in het testament heeft dit geen invloed op de legitieme portie.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

plaatsvervulling erfrecht

Veel gelezen artikelen

Bel nu