Lawspot Advocaten

Plaatsvervulling erfrecht

Plaatsvervulling erfrecht

Plaatsvervulling in het wettelijke erfrecht; wat betekent dit?

Het wettelijke erfrecht geeft dat een persoon erfgenaam kan worden door middel van plaatsvervulling. Dit houdt in dat deze erfgenaam als het ware de plaats in neemt van de originele erfgenaam welke al overleden is. Hierbij kunt u denken aan een kleinkind dat van zijn opa erft omdat de moeder van het kleinkind al overleden is op het moment dat de opa te sterven komt.

Bloedverwantschap

Wanneer iemand op grond van zijn eigen bloedverwantschap erft en dus niet via plaatsvervulling, erft hij ‘uit eigen hoofde’. Dit type erfgenamen krijgen allemaal een gelijk verdeeld stuk uit de erfenis. Deze erven dus allemaal hetzelfde.

Plaatsvervulling bij erfrecht

Erfgenamen die erven vanwege plaatsvervulling erven bij ‘staken’. Dit houdt in dat zij samen het gedeelte erven van de persoon in wiens plaats zij treden. Ook kan plaatsvervulling optreden wanneer een kind verworpen of onterfd wordt door een erflater. Plaatsvervulling kan niet verder gaan dat de zesde graad.

Voorbeelden van plaatsvervulling bij erfrecht:

Voorbeeld 1:

X overlijdt en laat drie erfgenamen achter: A, B en C. A is al overleden voordat X te sterven komt. A liet zelf twee kinderen achter. Het gevolg hiervan is dat de kinderen van A beiden 1/6 gedeelte erven en dat B en C beide 1/3 deel van de erfenis verkrijgen.

Voorbeeld 2:

Door X worden vier kinderen achtergelaten nadat X overlijdt. E, F, G en H. F is overleden voordat X sterft en F laat nog drie kinderen achter. X en H hebben al langere tijd een slechte verstandhouding en H besluit dat hij de nalatenschap verwerpt. H heeft nog twee kinderen.

E krijgt 1/4e deel, alle drie de kinderen van F erven 1/12e van de erfenis, G ontvangt ook 1/4e deel van de erfenis en ten slotte krijgen beide kinderen van H 1/8e deel.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Plaatsvervulling erfrecht

Veel gelezen artikelen

Bel nu