Pensioenverevening, hoe werkt het?

Pensioenverevening, hoe werkt het?

Pensioenverevening gaat over de verdeling van het ouderdomspensioen van uw ex-partner en u. Het gaat in het bijzonder over het pensioen dat uw ex-partner en u opbouwden tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het hangt van het moment van scheiden af of aanspraak op het ouderdomspensioen mogelijk is.

Pensioenverevening verschilt per periode

Is uw partnerschap geëindigd vóór 27 november 1981?

Bent u gescheiden voor deze datum, dan maakt u geen aanspraak op het ouderdomspensioen van uw ex-partner.

Is uw partnerschap tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 geëindigd?

Bent u in deze periode gescheiden? En vond het verdelen van uw gedeelde bezittingen pas plaats na het moment van scheiden? Dan valt dit onder de regelingen van de pensioenverevening. De regels hiervan staan in het Boon van Loon arrest.

Boon van Loon arrest

Door deze regeling heeft u de mogelijkheid een gedeeltelijke aanspraak op het ouderdomspensioen van uw ex-partner te maken. Voordat deze regeling werd ingevoerd had u als ex-partner slechts in specifieke situaties recht op een gedeelte van uw ex-partners ouderdomspensioen. Bovendien was het, voordat het Boon van Loon arrest gewezen werd, meestal de vrouw die armoedig achterbleef. Meestal had de vrouw geen inkomen doordat zij huisvrouw was. Bovendien zorgde zij thuis voor haar kinderen. Het was de man die het inkomen voor het huishouden verdiende. Hierdoor bouwde alleen hij ouderdomspensioen op voor zichzelf.

Is uw partnerschap na 30 april 1995 geëindigd?

Heeft u na 30 april 1995 uw geregistreerd partnerschap beëindigd? Of bent u na die datum gescheiden? Dan geldt voor u de Wet verevening pensioenrechten (ook wel: Wet VPS of pensioenverevening). Deze wet bepaalt dat u gerechtigd bent tot de helft van uw ex-partners ouderdomspensioen. Het gaat hierbij om het pensioen dat hij of zij opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Formulier insturen

Om het pensioen uitbetaald te krijgen, moet u eerst het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen invullen. Dat levert u vervolgens in bij het pensioenfonds. Het is van belang dat u dit binnen twee jaar na het moment van scheiden of beëindigen doet. Het pensioenfonds heeft dan de mogelijkheid rechtstreeks aan u allebei uit te keren.

Klein pensioen

Als de uitbetaling aan uw ex-partner lager is dan €465,94, dan vindt uitbetaling niet plaats. Dit wordt geclassificeerd als ‘klein pensioen’. Dit klein pensioen wordt niet verdeeld onder u beiden.

Formulier te laat ingestuurd

Heeft u het formulier later dan twee jaar na beëindiging aan de pensioenuitvoerder opgestuurd? Dan kan het pensioenbedrag alleen rechtstreeks uitgekeerd worden aan de persoon die het pensioen opbouwde. Vervolgens is het aan de partner zelf om het andere deel uit te betalen aan de ander.

Alternatieven voor pensioenverevening

Mogelijkheid tot andere verdeling

Het uitgangspunt is dat uw ex-partner voor 50 procent aanspraak kan maken op het door u opgebouwde ouderdomspensioen. Het is ook mogelijk dat u hier gezamenlijk afspraken over heeft gemaakt. Deze zijn dan neergelegd in het echtscheidingsconvenant, de partnerschapsvoorwaarden, huwelijkse voorwaarden of in andere scheidingspapieren.

Pensioenuitvoerder inlichten

Is dit het geval, dan moet u een kopie van het desbetreffende document naar de pensioenuitvoerder meesturen. U doet er goed aan dit zo snel mogelijk te doen. Pas bij ontvangst van dit document voldoet het pensioenfonds de verdeling.

Afzien van pensioenverevening

Het is ook mogelijk af te zien van de verdeling. Bijvoorbeeld als uw ex-partner en u rond hetzelfde salaris zitten. Wanneer u deze beslissing neemt, legt u dit vast in het echtscheidingsconvenant. Vervolgens moet dit document gestuurd worden naar de pensioenuitvoerder.

Pensioenverevening en mediation

Als u hulp nodig heeft bij de regelingen omtrent het pensioen na het scheiden kan mediation een uitkomst zijn. Ook kunt u hulp inschakelen van een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat. Op zoek naar een (pro deo) advocaat uit uw eigen regio? Bekijk het overzicht van scheidingsadvocaten per regio.

Veelgestelde vragen pensioenverevening

Wat betekent pensioenverevening?

Pensioenverevening is uitgewerkt in de wet. Het houdt in dat ieder van de partners de helft krijgt van het pensioen dat door de ander tijdens het huwelijk is opgebouwd indien er een scheiding plaatsvindt.

Wat is verevening?

Verevening betekent financieel afhandelen.

Kan mijn ex aanspraak maken op mijn pensioen?

Jij en je ex-partner hebben tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap samen pensioen opgebouwd. Jullie hebben beide recht op de helft van dat pensioen, maar het is ook mogelijk om dit anders te verdelen. Het is van belang dat je je scheiding op tijd aangeeft bij je pensioenuitvoerder (verzekeraar of pensioenfonds).

Hoe lang krijg je pensioen van je ex-partner?

In beginsel geldt de regel dat jouw ex-partner recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat jij opgebouwd hebt ten tijde dat jullie samen waren. Verder heb jij in dat geval recht op de helft van het pensioen dat je ex-partner toentertijd opgebouwd heeft.

Is pensioenverevening aftrekbaar?

De partner die het pensioen doorbetaalt aan de ex-partner trekt deze elk jaar af. Dit gebeurt via de aangifte inkomstenbelasting als zogenoemd ‘persoonsgebonden aftrek’. De ex-partner die het pensioen krijgt, geeft deze inkomsten dan op bij de zogenoemde IB-aangifte. Dit valt onder de noemer alimentatie.

Wie heeft recht op pensioen na overlijden?

Als iemand overlijdt, is het nabestaandenpensioen er om de achterblijvende partner of kinderen financieel te hulp te staan. Het nabestaandenpensioen bestaat uit: Partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum of na de pensioendatum.

Heeft mijn nieuwe partner recht op mijn pensioen?

Je hoeft je geen zorgen te maken indien je partnerpensioen ontvangt en een nieuwe relatie krijgt. Bij veel pensioenfondsen blijft het recht hierop namelijk bestaan.

Wat met mijn pensioen na echtscheiding?

Je pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner begint te lopen op dezelfde dag als het pensioen van je huwelijkspartner als je huwelijkspartner op het moment van de feitelijke scheiding nog niet pensioen ontvangt. De Pensioendienst onderzoekt automatisch of je recht hebt op een feitelijk gescheiden pensioen.

Heeft samenwonen invloed op mijn pensioen?

Je pensioenbedrag verandert niet als je samenwoont. Twee gepensioneerden die samenwonen krijgen beiden een pensioen op grond van het bedrag als alleenstaande. Gehuwde personen krijgen alleen het gezinsbedrag.

Meer weten over pensioen?

Lees meer over bijvoorbeeld:

Pensioen advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde advocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht,  en Apeldoorn. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in pensioen zaken.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Pensioenverevening

Veel gelezen artikelen

Bel nu