Lawspot Advocaten

Pensioenverevening

Pensioenverevening

Pensioenverevening gaat over de verdeling van het ouderdomspensioen van uw ex-partner en u. Het gaat in het bijzonder over het pensioen dat uw ex-partner en u opbouwden tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het hangt van het moment van scheiden af of aanspraak op het ouderdomspensioen mogelijk is.

Pensioenverevening verschilt per periode

Is uw partnerschap geëindigd vóór 27 november 1981?

Bent u gescheiden voor deze datum, dan maakt u geen aanspraak op het ouderdomspensioen van uw ex-partner.

Is uw partnerschap tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 geëindigd?

Bent u in deze periode gescheiden? En vond het verdelen van uw gedeelde bezittingen pas plaats na het moment van scheiden? Dan valt dit onder de regelingen van de pensioenverevening. De regels hiervan staan in het Boon van Loon arrest.

Boon van Loon arrest

Door deze regeling heeft u de mogelijkheid een gedeeltelijke aanspraak op het ouderdomspensioen van uw ex-partner te maken. Voordat deze regeling werd ingevoerd had u als ex-partner slechts in specifieke situaties recht op een gedeelte van uw ex-partners ouderdomspensioen. Bovendien was het, voordat het Boon van Loon arrest gewezen werd, meestal de vrouw die armoedig achterbleef. Meestal had de vrouw geen inkomen doordat zij huisvrouw was. Bovendien zorgde zij thuis voor haar kinderen. Het was de man die het inkomen voor het huishouden verdiende. Hierdoor bouwde alleen hij ouderdomspensioen op voor zichzelf.

Is uw partnerschap na 30 april 1995 geëindigd?

Heeft u na 30 april 1995 uw geregistreerd partnerschap beëindigd? Of bent u na die datum gescheiden? Dan geldt voor u de Wet verevening pensioenrechten (ook wel: Wet VPS of pensioenverevening). Deze wet bepaalt dat u gerechtigd bent tot de helft van uw ex-partners ouderdomspensioen. Het gaat hierbij om het pensioen dat hij of zij opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Formulier insturen

Om het pensioen uitbetaald te krijgen, moet u eerst het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen invullen. Dat levert u vervolgens in bij het pensioenfonds. Het is van belang dat u dit binnen twee jaar na het moment van scheiden of beëindigen doet. Het pensioenfonds heeft dan de mogelijkheid rechtstreeks aan u allebei uit te keren.

Klein pensioen

Als de uitbetaling aan uw ex-partner lager is dan €465,94, dan vindt uitbetaling niet plaats. Dit wordt geclassificeerd als ‘klein pensioen’. Dit klein pensioen wordt niet verdeeld onder u beiden.

Formulier te laat ingestuurd

Heeft u het formulier later dan twee jaar na beëindiging aan de pensioenuitvoerder opgestuurd? Dan kan het pensioenbedrag alleen rechtstreeks uitgekeerd worden aan de persoon die het pensioen opbouwde. Vervolgens is het aan de partner zelf om het andere deel uit te betalen aan de ander.

Alternatieven voor pensioenverevening

Mogelijkheid tot andere verdeling

Het uitgangspunt is dat uw ex-partner voor 50 procent aanspraak kan maken op het door u opgebouwde ouderdomspensioen. Het is ook mogelijk dat u hier gezamenlijk afspraken over heeft gemaakt. Deze zijn dan neergelegd in het echtscheidingsconvenant, de partnerschapsvoorwaarden, huwelijkse voorwaarden of in andere scheidingspapieren.

Pensioenuitvoerder inlichten

Is dit het geval, dan moet u een kopie van het desbetreffende document naar de pensioenuitvoerder meesturen. U doet er goed aan dit zo snel mogelijk te doen. Pas bij ontvangst van dit document voldoet het pensioenfonds de verdeling.

Afzien van pensioenverevening

Het is ook mogelijk af te zien van de verdeling. Bijvoorbeeld als uw ex-partner en u rond hetzelfde salaris zitten. Wanneer u deze beslissing neemt, legt u dit vast in het echtscheidingsconvenant. Vervolgens moet dit document gestuurd worden naar de pensioenuitvoerder.

Pensioenverevening en mediation

Als u hulp nodig heeft bij de regelingen omtrent het pensioen na het scheiden kan mediation een uitkomst zijn. Ook kunt u hulp inschakelen van een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat. Op zoek naar een (pro deo) advocaat uit uw eigen regio? Bekijk het overzicht van scheidingsadvocaten per regio.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Pensioenverevening

Veel gelezen artikelen

Bel nu