Pensioen na scheiding

Pensioen na scheiding

Zowel een echtscheiding als het pensioen brengen een hoop financiële zaken met zich mee. In deze blog leggen wij uit wat er gebeurt met het pensioen na een scheiding.

Wet verevening Pensioenrechten

Met de invoering van de Wet Verevening Pensioenrechten is geregeld dat, in de situatie van een echtscheiding, het pensioen wordt ‘verevend’: de pensioenverevening. Dit betekent dat in elke partner recht heeft op 50% van het gedurende het huwelijk opgebouwde pensioen.

Het is hierbij niet relevant of er sprake is van een reguliere echtscheiding of een scheiding van bed en tafel. Ook is het niet relevant of er op huwelijkse voorwaarden of in gehele gemeenschap van goederen getrouwd is, of dat er een geregistreerd partnerschap aangegaan is.

Wijze van verkrijging

Vanaf het moment dat de ander met pensioen gegaan is, krijgt de andere ex-partner zijn of haar deel van het pensioen. De ontvanger van het pensioen moet rechtstreeks het deel van het pensioen waar de ex recht op heeft uitbetalen. Dit heeft als gevolg dat er minder afhankelijkheid is van de ex en zijn of haar welwillendheid, wat voor veel mensen een prettige bijkomstigheid is.

Geen rechtstreekse uitbetaling

Het recht op rechtstreekse uitbetaling door de uitvoerder van het pensioen komt te vervallen indien deze de scheiding pas twee jaar later meldt. De ex-partner heeft dan nog steeds recht op uitbetaling van het pensioen, maar moet dit vervolgens zelf bij de andere ex-partner opeisen. Je kunt het meldingsformulier voor de scheiding downloaden via de pensioenverdelingsbrochure.

Ex-partner overleden

Zolang jullie allebei nog in leven zijn krijgt de ex-partner het deel wat hem is toebedeeld uitgekeerd. Echter, indien de ex-partner komt te overlijden komt het gehele pensioen ten goede van degene die het pensioen opgebouwd heeft. De uitkering komt tot een einde indien de ex-partner eerder komt te overlijden.

Nabestaandenpensioen

Het kan voorkomen dat de ex-partner in die situatie wel recht heeft op een bijzonder pensioen voor nabestaanden. Het is ook relevant of in de pensioenregeling die geldt het pensioen voor de partner opgebouwd wordt of dat deze op risicobasis verzekerd is. Indien het pensioen van de partner op risicobasis verzekerd is, heeft de ex-partner geen recht op uitkering.

Partnerpensioen

Het is wettelijk vastgesteld dat de ex-partner recht heeft op een bijzonder pensioen voor partners. Dit is het pensioen voor de partner dat is opgesteld alvorens de echtscheiding ingegaan is.

Een dergelijk pensioen wordt aangemerkt als zijnde een bijzonder pensioen, omdat het, nadat de ex-partner is komen te overleden, aan de regeling van het pensioen uitbetaald wordt zodra de ex-partner niet meer is getrouwd met de deelnemer of de ex deelnemer, waardoor deze ook niet aangemerkt kan worden als weduwe of weduwnaar. Mensen met een geregistreerd partnerschap kunnen ook recht hebben op een dergelijk bijzonder partnerpensioen.

Afwijken van de wettelijke regeling

Het is mogelijk om af te wijken van de in de wet geregelde verdeling van het pensioen. Deze mogelijkheid bestaat door tot de beslissing te komen dat niet de standaardverdeling van 50/50 gehanteerd wordt, maar dat er op een andere wijze verdeeld wordt of dat er helemaal geen verdeling plaatsvindt.

Conversie

De meest relevante afwijking van de standaardverdeling is de conversie. Hierbij worden zowel de waarde van het mogelijke bijzondere partnerpension als het aandeel in het ouderdomspensioen veranderd in een pensioenrecht voor de ex-partner zelf. Dit kan een interessante optie zijn voor de ex-partner omdat deze zelf kan kiezen vanaf welk moment het pensioen intreedt.

Beperkingen

De enige beperking die hierbij komt kijken is dat de mogelijke datum van pensioen in de regeling van de ex meegewogen dient te worden. Indien de regeling 67 jaar als pensioenleeftijd kent, dan dient het pensioen op de 67-jarige leeftijd van de ex ingegaan zijn in plaats van op de 67-jarige leeftijd van degene die het pensioen opgebouwd heeft. De ex-partner loopt het partnerpensioen mis, waardoor het voor hem of haar nadelig kan uitpakken.

De ex-partner die de keuze voor een conversie gemaakt heeft, dient zichzelf dus volledig te onderhouden. Hier is geen sprake van een aanzienlijke hoeveelheid situaties waarin de ander alimentatie krijgt. Ook voor de partner die het pensioen opgebouwd kan conversie heeft nadelen hebben. Nadat de ex overleden is zou bij verevening de ander wederom het gehele pensioen ontvangen. Bij conversie is dit niet het geval, omdat dan definitief afstand gedaan wordt van de 50 procent van het pensioen.

Juridische hulp?  

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202 

Neem contact op 

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

pensioen na scheiding

Veel gelezen artikelen

Bel nu