Pacht

Pacht

Uit de wettekst volgt dat pacht een soort huurovereenkomst betreft. Daarbij richt deze overeenkomst zich tot zekere, onroerende zaken waarbij de nadruk komt te liggen op de landbouw(grond). Veel mensen denken bij de term ‘pacht’ aan het verhuren van horecaondernemingen. Dit is niet de juridische betekenis van pacht. De term ‘pacht’ uit de wettekst ziet niet op de bovenstaande vorm van pacht.  

Pacht

In het geval van een pachtovereenkomst welke in verband staat met bijvoorbeeld het verhuren van een café, dan wordt periodieke huur betaald door een uitbater van het café. Deze huur omvat doorgaans het gebouw, maar ook nog goodwill, de inventaris van het café en ook de handelsnaam van het café. De partij die het café runt en daarvoor de eigenaar periodieke huur is verschuldigd, het ook wel de uitbater.

Daarbij dien ik nog te vermelden dat de huur van de onderneming ook de huur van de bedrijfsruimte omvat. Daarmee doet zich een enigszins bijzondere vorm van huur voor, zijnde een gemengde overeenkomst. Voor een deel wordt de bedrijfsruimte gehuurd en voor het resterende deel wordt de onderneming gehuurd.  

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

pacht

Veel gelezen artikelen

Bel nu