Overeenkomst opstellen

Overeenkomst opstellen

Veel ondernemers en sommige particulieren zullen af en toe een overeenkomst moeten opstellen. Dit lijkt niet ingewikkeld, maar als men eraan begint, is er veel twijfel wat er nu precies in de overeenkomst opgenomen moet worden.

Hierom geef ik u hier 8 tips mee om te gebruiken wanneer u een overeenkomst moet opstellen. Hiermee worden vanzelfsprekend niet alle risico’s bedekt. Echter, deze tips bieden u wel een bruikbare basis waarmee u veel gemaakte fouten kunt voorkomen.

Leg de overeenkomst vast op papier

Het is niet verplicht om een overeenkomst vast te leggen op papier. Het is namelijk in (bijna) alle situaties dermate mogelijk om mondeling een overeenkomst te sluiten.

Als u de overeenkomst schriftelijk opstelt, heeft u echter wel altijd bewijs van de gesloten overeenkomst, de inhoudt en de bijbehorende rechten en plichten. Dit betekent voor u en uw wederpartij zekerheid en minder mogelijke problemen.

Noem de betrokken partijen in de overeenkomst

In een kloppende overeenkomst staan bepaalde dingen die juridisch gezien belangrijk zijn. Zo is het belangrijk dat de partijen duidelijk in de overeenkomst worden genoemd. Niet alleen de voornamen, maar ook de achternamen en door wie een eventueel bedrijf rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt.

Het is ook van belang dat de overeenkomst gesloten wordt tussen tekenbevoegde personen. Het kan namelijk voorkomen dat bijvoorbeeld een secretaresse van een bepaald bedrijf helemaal niet bevoegd is om een overeenkomst te sluiten.

Duidelijk vastleggen van aanspraken en verplichtingen

Er ontstaan wel eens problemen bij schriftelijke overeenkomsten over wat nu precies de afspraken zijn. Het is daarom belangrijk om bij het opstellen van de overeenkomst rekening te houden met eventuele toekomstige onduidelijkheden. Het is dus aan te raden om alles nadrukkelijk te beschrijven. Bijvoorbeeld wat er geleverd dient te worden, op welk tijdstip, tegen welk bedrag, welke kwaliteit, etc. Het is dus aan te raden om nu juist de tijd te nemen om een correcte overeenkomst op te stellen, want dat scheelt later in conflicten. Soms kan het ook verstandig zijn om vooraf de bedoeling van de overeenkomst en de afspraken vast te leggen. Dit noemen we een intentieverklaring.

Neem de bedoelingen van partijen op in de overeenkomst

Het maakt niet uit hoe goed een overeenkomst is opgesteld, er kan immers in alle gevallen een twijfelachtigheid ontstaan over een woord, een zin of een zinsdeel. Ingeval zo’n twijfelachtigheid wordt juridisch gezien het Haviltex-criterium toegepast. Deze houdt in dat er gekeken wordt naar wat de bedoeling was van de partijen bij het sluiten van de overeenkomst. Dit wordt door te kijken naar de rest van de overeenkomst en de intenties van beide partijen en kan dus soms slecht aflopen. Daarom is het verstandig om de intenties van de partijen goed te beschrijven in de overeenkomst.

Opstellen van een overeenkomst gaat niet enkel om juridische zaken

Niet alleen de inhoudt is belangrijk tijdens het opstellen van een overeenkomst. Uw eigen onderhandelingspositie is ook erg van belang. De inhoudt van de overeenkomst hangt in veel gevallen samen met uw eigen onderhandelingspositie. Hoe sterker deze positie is, hoe meer u uw zin kan krijgen bij het opstellen van de inhoudt van de overeenkomst. In sommige gevallen heeft u evenwel niet een sterke onderhandelingspositie en zult u het eens moeten zijn met het verwijderen van bedingen waar u het niet echt mee eens bent. Laat zulke bedingen dan ten alle tijden door een jurist controleren, aangezien er misschien wel opties zijn om deze op een bevorderlijkere manier uit te drukken.

Vraag niet het uiterste van de wederpartij

Het is aanlokkelijk om een overeenkomst zo op te stellen dat u hieruit het meeste voordeel behaald, vooral als u een sterke onderhandelingspositie hebt. Dit is immers erg aangenaam en wellicht op juridisch vlak erg gunstig.

Waarom is het aan te raden dit vaak toch niet te doen? Zakelijk gezien zal een wederpartij die met zo’n overeenkomst wordt geconfronteerd, de overeenkomst vaak niet tekenen of alleen onwillig. Zulke overeenkomsten zetten dus de relatie tussen de partijen op scherp. Het is juridisch en zakelijk immers interessant om een goede overeenkomst op te stellen die juridisch gezien correct is, maar niet een groot nadeel heeft voor de wederpartij.

Teken de opgestelde overeenkomst

Het is belangrijk dat de opgestelde overeenkomst altijd door allebei de partijen getekend wordt. daarom is het verstandig om altijd een getekend exemplaar bij u te hebben, die een handtekening van de wederpartij omvat.

Verder is het aan te bevelen om de wederpartij ook de plaats en datum van de ondertekening op te laten schrijven. Dit geeft u als partij bewijskracht als de wederpartij zegt dat zij geen handtekening heeft gezet. Zo kunt u het handschrift in datum/plaats controleren. Ook geeft het u bewijskracht in conflicten betreffende een bepaalde datum of plaats van de opgestelde overeenkomst.

De eigen aandachtspunten

Wat betreft de aandachtspunten, hangt het er vanaf welk soort overeenkomst u opstelt. Iedere overeenkomst is anders. Als het bijvoorbeeld gaat om een distributieovereenkomst, zit het proces heel anders in elkaar dan als u een reisovereenkomst opstelt.

Het is dus van belang dat u oog heeft voor de omstandigheden van het geval en de bijbehorende vereisten per overeenkomst. Als u niet weet hoe en wat, dan is het aan te raden een goede jurist in te schakelen. Deze kan ervoor zorgen dat u zich niet over slecht opgestelde overeenkomsten dient te bekommeren.

Conclusie

Het is verstandig de bovenstaande acht tips te gebruiken voor het opstellen van een overeenkomst. Hiermee voorkomt u veel moeilijkheden. Succes!

Soorten overeenkomsten

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Overeenkomst opstellen

Veel gelezen artikelen

Bel nu