Overdracht

Overdracht

Men spreekt van overdracht wanneer een recht wordt overgedragen (al dan niet in eigendom wanneer het een recht van eigendom betreft) aan iemand anders.

Overdraagbaar tenzij verzet

Wet of aard

Eigendom, een vorderingsrecht of een beperkt recht, zijn overdraagbaar tenzij een wettelijke regeling of de aard van het over te dragen recht zich tegen de overdracht verzet. Dit blijkt uit artikel 3:83 lid 1 van het Burgerlijk wetboek.

Beding

Niet alleen de wet kan de overdracht van een vorderingsrecht uitsluiten, partijen (schuldeiser en schuldenaar) kunnen dit ook in een beding overeenkomen. Als zo’n beding is gesloten, heeft dit ‘zakelijke werking’. Dat betekent dat de (vermeend) verkrijger van die niet-overdraagbaar verklaarde vordering niet een beroep kan doen op de goede trouw. Dit kan niet, omdat het goed immers niet overdraagbaar is.

Wet expliciet bepaald

De andere hierboven te noemen rechten zijn alleen overdraagbaar indien de wet dit expliciet heeft bepaald. In het algemeen vereist de wet voor het overdragen van een goed het volgende: er moet een levering plaatsvinden, deze levering moet geschieden krachtens een geldige titel (bijvoorbeeld een koopovereenkomst) en tot slot dient degene die het goed overdraagt beschikkingsbevoegd te zijn om dit te doen.

Roerende zaken

Wanneer het om roerende zaken gaat, levert men door middel van bezitsverschaffing. Bij onroerende zaken of registergoederen zoals een huis of een teboekgesteld scheepvaartuig wordt geleverd doordat de partijen bij de notaris een akte laten opmaken. Deze akte moet vervolgens worden ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers.

Akte voor levering recht

Een (beperkt) recht wordt geleverd door een daartoe bestemde akte. Hierbij is enkel de mededeling aan degene die het goed verkrijgt voldoende.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

overdracht

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

overdracht

Veel gelezen artikelen

Bel nu