Ouderlijk gezag aanvragen zonder toestemming moeder

Ouderlijk gezag aanvragen zonder toestemming moeder

Het is zo dat in het geval binnen een relatie een kind op de wereld is gekomen, zonder dat de ouders ervan getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, dat de vader niet van rechtswege gezag heeft over het kind.

Vader gezag over het kind

Het gezag hebben over je kinderen houdt in dat je hen wettelijk zou mogen vertegenwoordigen. Om dit recht te verkrijgen, staat het middel erkenning open. In het geval dat jij dit als vader hebt gedaan, dan volgen er summier drie mogelijkheden:

  • De moeder staat ervoor open om het gezag in vereniging uit te oefenen.
  • De moeder heeft geen bezwaar omtrent een gedeeld gezag.
  • De moeder voert bezwaar omtrent een gedeeld gezag.

Moeder geen probleem mee

In het meest fortuinlijke geval heeft de moeder van het kind er geen probleem mee dat jullie samen het gezag over jullie kind hebben. Als dit het geval is in jouw situatie, dan kan je samen met de moeder van het kind hiervoor naar de rechtbank. De procedure omtrent het gedeelde gezag betreft dan slechts een formaliteit. Na afloop daarvan staat deze wijziging opgenomen in het burgerlijk register en delen jullie dus het gezag.

Moeder weigert deelname totstandkoming

Eenzijdig verzoek vader

Een minder gemakkelijke mogelijkheid doet zich voor indien de moeder van het kind geen bezwaar heeft tegen gezamenlijk gezag, maar ze weigert echter om deel te nemen in de totstandkoming daarvan. Ook in dit geval staat de weg open bij de rechtbank, echter voer jij, als vader, nu eenzijdig een verzoek tot het gezag over je kind in.

Uit Europese wetgeving

Opvallend omtrent deze procedure is het feit dat de Nederlandse wetgeving deze mogelijkheid niet per se verleend. Het volgt dan ook op indirecte wijze uit de Europese wetgeving: het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Die biedt de mogelijkheid tot een eenzijdig verzoek tot gezag over het kind. Het is daarbij doorgaans het geval dat het verzoek wordt ingewilligd door de rechter; de moeder maakt namelijk geen bezwaar hiertegen.

Moeder maakt bezwaar

Dat brengt ons naar de lastige weg in het geval de moeder wel degelijk bezwaar maakt tegen het verzoek tot gedeeld gezag over het kind door de vader. Zij maakt dan bezwaar en weigert dus toestemming te verlenen tot gedeeld gezag.

Rechter in haar naam

In dergelijke gevallen bestaat er de mogelijkheid dat de rechter dit in haar naam doet. Daarbij kijkt de rechter naar de gronden die de moeder aanvoert voor haar weigering. Indien de aangevoerde gronden als onredelijk kunnen worden aangemerkt of dat de gronden niet in het belang zijn van het kind in geding, dan kan de rechter dus namens de moeder de toestemming tot gedeeld gezag verlenen. De rechter is doorgaans geneigd het belang van het kind als het meest zwaarwegend aan te merken.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

ouderlijk gezag aanvragen zonder toestemming moeder

Veel gelezen artikelen

Bel nu