Opzeggen overeenkomst van opdracht

Opzeggen overeenkomst van opdracht

Men gaat vaak een zogenoemde overeenkomst van opdracht aan met een einddoel of een einddatum. Nadat die datum of dat doel bereikt is, eindigt de betreffende overeenkomst vanzelf. Maar wat is nog mogelijk voor om te doen als je deze overeenkomst van opdracht in de tussentijd wilt opzeggen? Op welke wijze kun je deze beëindigen als er niet een doel of einddatum afgesproken is? 

In de meeste gevallen zal men voor het opzeggen van de overeenkomst van opdracht moeten kiezen. Dit is anders wanneer er sprake is van wanprestatie. Hier in het artikel bespreken we alle belangrijke aspecten wat betreft de opzegging van de overeenkomst van opdracht. We gaan kijken op welk tijdstip het op te zeggen is. Ook komt aan bod op welke wijze je dit kunt doen en hoe het zit met vergoedingen en opzegtermijnen.  

Opzeggen overeenkomst van opdracht  

In de meeste situaties is er niet een wanprestatie vereist bij het opzeggen van een overeenkomst van opdracht. Dit betekent dus dat de andere partij niet toerekenbaar tekortgeschoten diende te zijn in de uitvoering van de verplichtingen die zij hadden. Voldoende is het feit dat er op grond van de overeenkomst, wet of de algemene voorwaarden opgezegd mag worden.  

Wettelijke bepalingen

Het is daarbij belangrijk om te realiseren dat bepalingen die in de overeenkomst gesteld zijn, veel wettelijke bepalingen opzij kunnen zetten. Wettelijke bepalingen gelden namelijk als een overeenkomst van opdracht specifieke zaken voor een deel of juist in zijn geheel niet geregeld heeft. Het is daarbij ook belangrijk om er op te letten dat bij overeenkomsten waar particulieren als opdrachtgever betrokken zijn, een paar bepalingen zogenaamd dwingendrechtelijk zijn. Dit betekent dat daar niet vanaf geweken kan worden.  

 Hierna bespreken we zowel de rol van een overeenkomst en de algemene voorwaarden, als de wettelijke bepalingen.  

Opzegging overeenkomst volgens algemene voorwaarden of overeenkomst 

Als een overeenkomst van opdracht goed is opgesteld, omvat deze de optie om de overeenkomst op te zeggen. In de meeste gevallen neemt men dan een zogenoemde opzegtermijn op en worden er afspraken gemaakt wat betreft de vergoeding die betaald dient te worden. Allebei de partijen dienen zich hieraan te houden.  

Algemene voorwaarden 

Het is ook mogelijk dat deze afspraken in de algemene voorwaarden te vinden zijn. Deze algemene voorwaarden horen bij de overeenkomst van opdracht die op te zeggen is. Het is in die situatie ook belangrijk om te kijken of deze algemene voorwaarden op zichzelf wel degelijk als rechtsgeldig gezien worden. Hiervoor dienen zij niet op de grijze en zwarte lijst te staan, correct van toepassing te zijn verklaard, niet onredelijk bezwarend te zijn, et cetera.  

De wet 

De wettelijke regels spelen bij het opzeggen van de overeenkomst van opdracht ook een rol, maar zoals hiervoor is gezegd vooral in het geval er gaten opgevuld dienen te worden. Denk hierbij aan: 

  • Een overeenkomst die stilzwijgend is; 
  • De overeenkomst die mondeling is afgesproken, maar dit is niet altijd het geval aangezien er in sommige gevallen mondeling wel degelijk alles is afgesproken; 
  •  De overeenkomst die schriftelijk is en waarin niets staat over de opzegging; 
  • Een schriftelijk aangegane overeenkomst waarvan het vastleggen van de regels gebrekkig is wat betreft de opzegging. 

Opdrachtgever 

Volgens de wet is de hoofdregel voor een opdrachtgever dat hij altijd de overeenkomst van opdracht mag opzeggen. Wettelijk gezien is het voor de opdrachtgever dus mogelijk om op elk tijdstip ervan af te zijn. Overigens is het niet mogelijk om van deze regel af te wijken als de betreffende opdrachtgever als particulier gezien wordt.  

Opdrachtnemer

Over het algemeen is het moeilijker voor een opdrachtnemer om een overeenkomst van opdracht op te zeggen, want: 

  • Als het om een overeenkomst van opdracht gaat die voor een bepaalde tijd loopt of juist voor een specifiek project, dan dient de betreffende opdrachtnemer die opdracht gewoonweg af te maken. Dit geldt niet indien hij zwaarwegende gronden heeft om desbetreffende overeenkomst op te gaan zeggen. Men dient voor de vraag of er sprake is van zwaarwegende gronden te kijken naar de omstandigheden van de zaak.  
  • Ingeval het draait om de overeenkomst van opdracht welke voor onbepaalde tijd aangegaan is, is het wel degelijk mogelijk om deze op te zeggen.  

Mogelijke kosten

Ook bij het opzeggen kan het voorkomen dat schadevergoeding is verschuldigd. Hiervan is echter niet sprake voor opdrachtgevers die als particulieren gezien worden. Tevens kan het voorkomen dat een vergoeding voor werkzaamheden betreffende de overeenkomst van opdracht alsnog uitbetaald dient te worden. Dit is vooral het geval bij de overeenkomst van opdracht met een bepaalde tijd of bepaald doel. Het is raadzaam om daar op te letten als je van plan bent om een overeenkomst van opdracht op te zeggen.  

Andere opties voor de opzegging  

Er zijn natuurlijk ook andere opties om de overeenkomst van opdracht op te zeggen, die mogelijk samen met de opzegging benut kunnen worden. Hieronder valt onder andere: 

  • Beroepen op nietigheid of vernietiging; 
  • Beëindigen met wederzijds goedvinden; 
  • Ontbinden van een overeenkomst van opdracht.  

 Als je wilt weten wat de beste wijze is om de overeenkomst van opdracht te laten eindigen in een specifiek geval, dan is het verstandig om een jurist in te schakelen.  

Conclusie 

Als er niet sprake is van een zogenoemde toerekenbare tekortkoming (ook bekend als wanprestatie), kan men een overeenkomst van opdracht opzeggen om zo van de betreffende overeenkomst af te komen. De overeenkomst van opdracht zelf, de wet of mogelijke algemene voorwaarden bepalen of dit kan of niet.  

 Als je twijfels hebt met betrekking tot de opzegging van de overeenkomst van opdracht in een bepaalde situatie, dan is het raadzaam om een goede jurist te benaderen. Hetzelfde geldt voor het geval je wilt weten of een andere manier mogelijk is om van de overeenkomst af te komen. Door middel van de juiste strategie en goede aanpak, is het mogelijk om de beste uitkomst te bereiken.  

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

opzeggen overeenkomst van opdracht

Veel gelezen artikelen

Bel nu