Opschortende voorwaarde

Opschortende voorwaarde

Soms is het handig om alvast tussen partijen afspraken te maken, zodat men die kan gebruiken als er een onzekere gebeurtenis plaatsvindt. Als de onzekere gebeurtenis plaatsvindt, is het namelijk niet meer mogelijk om afspraken te maken. Men kan zo’n verplichting onder opschortende voorwaarde aangaan. We bespreken in dit artikel de opschortende. Hierbij wordt besproken hoe deze voorwaarde precies in elkaar zit en op welke wijze deze wordt behandeld. Bovendien wordt nog besproken hoe deze voorwaarde juist niet benut mag worden.

Opschortende voorwaarde

De verbintenis onder opschortende voorwaarde is gelijk aan de verbintenis onder ontbindende voorwaarde. Het zijn allebei zogenoemde voorwaardelijke verbintenissen. Het verschil tussen deze twee is echter dat bij de ontbindende voorwaarde de verbintenis komt te vervallen, terwijl die bij de opschortende voorwaarde juist komt.

Verplichting niet nakomen

De opschortende voorwaarde maakt het mogelijk dat een bepaalde verplichting nog niet nagekomen dient te worden bij het sluiten van een overeenkomst. Men dient de verbintenis alleen na te komen als er een specifieke gebeurtenis geschiedt.

Nakoming niet eerder vorderen

Het heeft daarom ook geen zin om een nakoming eerder te vorderen. Als er nog niet aan de opschortende voorwaarde is voldaan en men eerder de verbintenis wil nakomen, is dit niet mogelijk. Hier gaat het dan om een onverschuldigde betaling.

Onzekere gebeurtenis

Zoals hiervoor genoemd, dient er sprake te zijn van een onzekere gebeurtenis bij een opschortende voorwaarde. Als het zeker is dat de gebeurtenis zal plaatsvinden, kan men niet meer spreken van een onzekere gebeurtenis. Hierdoor is er ook geen mogelijkheid voor deze voorwaarde.

Het gebruik van de opschortende voorwaarde

In de praktijk komt de opschortende minder vaak voor dan de ontbindende, ook al gebruikt men de eerste wel in veel gevallen. Hieronder volgen een paar voorbeelden:

  • De verplichting is slechts definitief als het bestuur van de rechtspersoon heeft ingestemd;
  • De verplichting is slechts definitief als een bepaalde vergunning verleend is;
  • De verplichting is slechts definitief als iemand zijn werk op tijd heeft ingeleverd.

In plaats van de overeenkomst

Men kiest in de meeste gevallen een verplichting onder opschortende voorwaarden in plaats van het aangaan van een overeenkomst. Bij het aangaan van een overeenkomst is het namelijk makkelijk voor de andere partij om er op den duur alsnog voor te kiezen om de betreffende overeenkomst niet aan te gaan, ook al is de gebeurtenis waaraan de opschortende voorwaarde hangt al ingegaan.

De opschortende voorwaarde zelf laten intreden

Het is mogelijk dat een van de partijen bij de overeenkomst belang heeft dat de andere partij de  verplichting nakomt. Het kan zelfs zo ver gaan dat die betreffende partij haar best doet om ervoor te zorgen dat er een opschortende voorwaarde gewekt wordt.

Redelijkheid en billijkheid

Het kan echter voorkomen dat de redelijkheid en billijkheid eisen dat de opschortende voorwaarde als niet vervuld wordt gezien. Hierdoor moet de verplichting die hangt aan die betreffende voorwaarde niet nagekomen worden.

Conflicten betreffende de opschortende voorwaarde

Natuurlijk is er vaak sprake van een conflict die ontstaat wat betreft opschortende voorwaarden. Zulke conflicten betreffen een paar verschillende vragen, zoals:

  • Beschikt men over voldoende bewijs om vast te kunnen stellen dat de opschortende voorwaarde ingeroepen kan worden?
  • Gaat het in dit geval wel om een dergelijke voorwaarde?
  • Wat bedoelt men exact met deze betreffende bepaling?
  • Is het wel zo dat de situatie van nu er onder valt?

Er zijn uiteraard nog vele andere conflicten denkbaar die kunnen komen wat betreft deze voorwaarde. Bijvoorbeeld het geval dat zo’n voorwaarde in de algemene voorwaarden is genoemd. Of denk aan vragen die geldigheid van een overeenkomst zelf betreffen, of als deze gaan over wanprestatie.

Jurist

Redelijkerwijs kan men vaststellen dat het aan te raden om een goede jurist in te schakelen, als er sprake is van een conflict betreffende de opschortende voorwaarden.

Conclusie

Het kan nuttig zijn om een opschortende voorwaarde te gebruiken die geldt voor de verplichtingen die uit de overeenkomst vloeien. Doe dit echter alleen als dit goed is afgesproken tussen de partijen. Tenzij er sprake is van een bepaalde gebeurtenis, komen de verplichtingen niet op die wijze tot stand.

Conflicten en discussies

Natuurlijk is het ook een optie dat er discussies en conflicten komen wat betreft deze voorwaarde. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een onderwerp zoals de vraag of de betreffende handeling rechtsgeldig is, maar ook over discussies die ontstaan wat betreft de vraag op welke wijze een opschortende voorwaarde uitgelegd dient te worden. Als je in zo’n situatie belandt, is het aan te raden om een goede jurist te benaderen. Hij zal je van juist advies voorzien.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

opschortende voorwaarde

Veel gelezen artikelen

Bel nu