Oproepovereenkomst

Oproepovereenkomst

In de wet is geen betekenis van een oproepovereenkomst opgenomen. Toch bestaat er natuurlijk wel een definitie van de oproepovereenkomst. Bij een oproepovereenkomst spreekt men van een arbeidsovereenkomst die flexibel van aard is. Dit betekent dat een werknemer bij een oproepovereenkomst niet op vaste tijden werkt, maar dat deze pas arbeid gaat verrichten indien de oproepkracht hiervoor wordt opgeroepen. De oproepovereenkomst is een verzamel definitie van diverse soorten overeenkomsten. Voorbeelden hiervan zijn onder andere min-max contracten, nul uren contracten, flexibele arbeidscontracten en stand-by contracten.

Dispuut met werkgever

Indien er sprake is van een dispuut tussen een werkgever en een werknemer die werkt op basis van een oproepovereenkomst wat betreft de plichten en rechten van de werknemer, is het niet belangrijk wat de juridische term van het contract precies is wanneer de zaak bij de rechtbank terecht komt. De rechter zal in plaats daarvan kijken wat de bedoeling van zowel de werkgever als de werknemer is geweest bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Ook de onderhevige situatie wordt hierbij meegenomen.

Omzetting naar structureel arbeidscontract

Het kan dus voorkomen dat jouw oproepovereenkomst is omgezet in een structureel arbeidscontract, omdat je gedurende een lange periode structureel werkzaamheden verricht heeft voor een werkgever of een opdrachtgever, ondanks dat jouw opdrachtgever of werkgever van mening is dat je nog steeds werkzaamheden verricht op basis van de oproepovereenkomst.

Juridische status staat niet vast

Indien je een oproepovereenkomst hebt, betekent dit niet direct dat jouw juridische status vaststaat. In de praktijk moet je uitgaan van het volgende: des te langer je werkzaamheden verricht voor dezelfde werkgever, des te groter de kans dat jouw overeenkomst langzaam omgezet wordt in een volledig arbeidscontract. Hierbij krijgt je dus meer rechten en plichten. Er zijn twee soorten oproepovereenkomsten: de voorovereenkomst en de oproepovereenkomst MUP, ook wel het nul uren contract genoemd.

De voorovereenkomst

Deze vorm van een oproepovereenkomst is de meest vrije variant. Dit betekent in de praktijk dat er voor de werkgever geen verplichting bestaat tot het oproepen van de werknemer die een oproepovereenkomst wanneer er werkzaamheden zijn. Daarnaast is de werknemer ook niet verplicht om op te komen dagen wanneer hij of zij wordt opgeroepen door de werkgever.

Wanneer de werkgever besluit jou op te roepen en je besluit te komen, ontstaat er een soort mini arbeidsovereenkomst voor de periode dat je aan het werk bent als gevolg van die oproep. Stel je je voor dat je werkzaam bent in een bouwmarkt. Jouw werkgever neemt op maandag contact met je op en zegt dat je op donderdag aan het werk kunt. Indien je hieraan gehoor geeft, ontstaat er een korte arbeidsovereenkomst voor die donderdag.

De oproepovereenkomst MUP, het nul uren contract

Bij deze vorm van oproepovereenkomst ontstaan er verplichtingen voor zowel de werkgever als de werknemer. Een oproepovereenkomst MUP is een oproepovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Deze overeenkomst wordt ook wel een nul uren contract genoemd. Deze zorgt ervoor dat er voor de werkgever de verplichting bestaat om je op te roepen en voor de werknemer de verplichting om gehoor te geven aan de oproep van de werkgever. In de praktijk betekent dit niet dat je altijd beschikbaar moet zijn voor een oproep van jouw werkgever.

Beschikbaarheid

Deze beschikbaarheid bestaat binnen redelijke grenzen. Deze soort oproepovereenkomst brengt voor de werknemer een relatief zware verplichting mee. Het is daarom van belang dat je, alvorens je besluit een dergelijke oproepovereenkomst aan te gaan, of je dit daadwerkelijk wilt, of je hiertoe in staat bent en wat dit voor je oplevert. Een oproepovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht kan zowel voor onbepaalde als bepaalde tijd aangegaan worden.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

oproepovereenkomst

Veel gelezen artikelen

Bel nu