Opleiding mediator

Opleiding mediator

Wat is mediation?

Mediation is een nieuwe, moderne methode om conflicten op te lossen. Mediation is voornamelijk op juridisch gebied erg makkelijk. Men bespaard veel kosten bespaard op dure advocaten en men kan een eventuele rechterlijke gang vermijden. Het fijne aan deze methode is vooral voordelig vanwege de flexibele aard. Welk conflict ook kan zijn ontstaan, er is altijd een mediator die weet hoe hij hier mee om moet gaan. Zakelijke mediation is in het bedrijfsleven een erg gewilde oplossing, maar ook binnen de particuliere sector blijft de vraag naar mediation toenemen. Maar hoe wordt men nou zo’n mediator? Dit is op een vrij eenvoudige wijze te beantwoorden: je hebt simpelweg een MfN erkende opleiding nodig en u bent op weg. Wel is het aan te raden dat deze opleiding tot mediator goed bekend staat.

Aspecten mediation

Mediator zijn is bijzonder interessant vanwege de diversiteit aan zaken die men mag behandelen. Tevens kan men het als voldoening gevend ervaren. Het tijdig overstappen naar mediation kan ten gevolge hebben dat kleine conflicten niet aangewakkerd worden tot grote bedrijf- of familieverscheurende ruzies. Men wijkt bij scheidingsprocedures steeds vaker uit naar mediation.

Mediator als tussenpersoon

De achterliggende en unieke eigenschap die mediation van nature met zich meedraagt is dat de mediator niet meer is dan een tussenpersoon. De mediator komt zelf niet met oplossingen en zal ook niet de kern van het conflict gaan behandelen. De mediator is slechts een spreekbuis namens de wederpartij en is er om het gesprek goed te laten verlopen. De oplossing zal ook nooit vanuit de mediator zelf hoeven te komen, het is belangrijk dat deze oplossing uit de conflicterende partijen zelf komt.

Onpartijdigheid mediator

Vanuit deze gedachte is het ook heel belangrijk dat een mediator te allen tijde onpartijdig blijft. Het is ten slotte zo dat het zeer nadelige gevolgen kan hebben voor het mediationtraject wanneer een mediator partij kiest. De mediator is slechts aanwezig om partijen zo te sturen dat deze niet meer naar conflict toe gaan, maar juist van extra aanwakkering van de ruzie naar een versoepeling van de omgang gebracht worden. Vervolgens kan vanuit dat punt verder doorgezocht worden naar een oplossing van het conflict. Een mediation heeft te allen tijde een toekomstgericht karakter en zal nooit oude koeien uit de sloot trachten te halen.

Voordelen

Financieel voordeel

Mediation heeft erg veel praktische en concrete voordelen. Het financieel geschikte aspect wordt in het bijzonder vaak aangestipt door mensen die gekozen hebben of kiezen voor mediation. Dit komt in het bijzonder voort uit het feit dat de mediator voor beide partijen is en dat niet door beide partijen dure juridische adviseurs ingeschakeld worden die vervolgens alleen een kant bijstaan. Beide partijen verdelen de kosten voor de mediator in plaats van apart voor een advocaat te betalen.

Flexibele karakter

Het flexibele karakter van mediation brengt ook met zich mee dat ieder proces op het gewenste tempo kan verlopen. De ene zaak is de andere niet, zo zullen sommige zaken met twee gesprekjes opgelost zijn terwijl een andere zaak zo ver heen is dat dit soms wel maanden kan duren. Dit maakt niet uit voor de mediator, hij is er voor een zo soepel mogelijk verloop van de conflictsoplossing en dit zal iedere keer toch een net wat andere behandeling vragen.

Fysiek overleg en intensiteit

Verder kan gekozen worden voor fysiek overleg, maar dit mag natuurlijk ook digitaal verlopen mocht de cliënt hier een voorkeur voor hebben. De intensiteit kan ook per zaak verschillen. Soms is de mediator bij ieder gedeelte van het traject aanwezig en soms zal deze slechts één of twee keer zijn gezicht laten zien.

Mediation: niet altijd een juridische dienst

Mediation wordt dikwijls beschouwd als een juridische dienstverlening. Hoewel dit af en toe het geval is, is dit lang niet altijd zo. Bij arbeidsconflicten is helemaal geen rechterlijke uitspraak nodig wanneer de mediator succesvol het conflict heeft opgelost. Soms zal dan een schriftelijke overeenkomst nodig zijn, maar een juridische dienst niet.

Echtscheiding

Bij een echtscheiding is een rechterlijke uitspraak benodigd, maar dit hoeft maar iets heel kleins te zijn wanneer het proces voorafgaand aan de rechterlijke uitspraak al een volledige overeenkomst tussen de partners ten gevolge heeft gehad.

Wie is mediator?

Een mediator is dus ook niet per definitie een persoon met een juridische achtergrond. Een advocaat kan een mediator zijn, maar een manager, coach, adviseur of zelfs een dominee kunnen uitstekend een gespannen situatie op een juiste manier bemiddelen. Mediation is bij iedere conflictsituatie toepasselijk.

Eisen voor mediators

Een goede mediator beschikt op zijn minst over de volgende eigenschappen. Het is uiterst belangrijk dat een mediator te allen tijde onpartijdig kan blijven, ten slotte zou vooringenomenheid zeer nare gevolgen kunnen hebben voor het proces. Ook is het van belang dat een mediator goede communicatieve vaardigheden in zijn arsenaal heeft. Sommige van deze communicatieve eigenschappen zijn bijvoorbeeld: empathie, anticipatie, inspiratie, analyseringsvermogen, motivatie en het zijn van een sterke onderhandelaar.

MfN

Hoewel er juridisch geen voorwaarden gesteld zijn aan een mediator is dit in de praktijk toch anders. Technisch gezien is er geen vereiste, maar eigenlijk zullen zowel burgerlijke als professionele opdrachtgevers van een mediator eisen dat deze gecertificeerd is met een MfN. Dit is een erkenning van de Mediatorsfederatie Nederland. De MfN is een onderdeel van de SKM (Stichting Kwaliteit Mediators). Er is een register waarin iedere gekwalificeerde mediator opgenomen staat welke door de SKM onderhouden wordt.

Opleidingsinstituten

Er bestaan een aantal opleidingsinstituten welke door de MfN erkend zijn om een vakgerichte mediator opleiding te mogen geven. Het traject van de opleiding voor mediator is een volledige basisopleiding welke weer bestaat uit meerdere modules. Deze opleiding is opgesplitst in een theoretisch gedeelte en een praktijk gedeelte. In het bijzonder is het praktijk gedeelte van groot belang omdat deze laat zien hoe effectief een persoon als mediator zou kunnen zijn bij een echt conflict.

Examen

Ten slotte is het nog vereist dat je een examen van de MfN succesvol af kan ronden. Er is een theoretisch onderdeel waarbij men 50 meerkeuzevragen invult en daarna wordt het praktijkdeel gevormd door een rollenspel of een video-opdracht. Nadat je dit examen succesvol af hebt gerond mag je werkzaam zijn als MfN mediator.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Opleiding mediatior

Veel gelezen artikelen

Bel nu