Onvoorziene omstandigheden

Onvoorziene omstandigheden

Wanneer omstandigheden tot een onvoorziene situatie leiden, die bij het aangaan van een overeenkomst niet te zien (konden) waren, spreken we van ‘’onvoorziene omstandigheden’’. Het is afhankelijk van geval tot geval of een bepaalde uitkomst te voorzien was.

Overeenkomst ontbinden of veranderen

Wanneer van een dergelijke onvoorziene omstandigheid sprake is, kan op grond van artikel 6:258 van het Burgerlijk Wetboek een partij die betrokken is bij een contract de rechter verzoeken om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of veranderen.

Onevenredig

Dit kan een partij niet zomaar doen. Alleen wanneer het in standhouden van de overeenkomst leidt tot situaties die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onevenredig zijn, kan gesproken worden van voldoende omstandigheden die aanleiding geven tot wijziging of vernietiging.

Rechter terughoudend

Wanneer een partij een dergelijk beroep op onvoorziene omstandigheden doet, treedt de rechter terughoudend op. Partijen beschikken over partijautonomie en contractsvrijheid. Het staat partijen immers vrij zelf te kiezen wat zij overeenkomen. Een rechter moet daar in beginsel terughoudend mee te werk gaan. Ook nadelige afspraken moeten nageleefd worden als dit overeengekomen is.

Ingrijpen rechter

Er zijn situaties waarin de rechter wel ingrijpt. Dit is het geval wanneer de nakoming buitensporig nadelig is geworden voor de ander, het nut van het contract verloren is gegaan of als het evenwicht van verplichtingen onderling ernstig is verstoord.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

onvoorziene omstandigheden

Veel gelezen artikelen

Bel nu