Onverdeelde nalatenschap

Onverdeelde nalatenschap

Onverdeelde boedel

De naam verraadt het al enigszins, maar de nalatenschap die nog onverdeeld is betreft een erfenis welke nog onder de erfgenamen dient te worden verdeeld. Een andere naam is de onverdeelde boedel. Voor deze onverdeelde boedel geldt dat het onderhevig is aan een gezamenlijk eigendom van alle erfgenamen.

Gezamenlijk eigendom erfgenamen

Deze vorm van eigendom zal voortduren totdat de erfenis is verdeeld. Door deze situatie van eigendom, wordt de onverdeelde nalatenschap als een zogenaamde bijzondere gemeenschap aangemerkt. Dit betekent dat het algemene recht omtrent een gemeenschap van toepassing is op de onverdeelde nalatenschap.  

Beheer onverdeelde nalatenschap

Het beheer over het onverdeelde nalatenschap komt toe aan alle erfgenamen. Deze kunnen stuk voor stuk handelingen verrichten omtrent het onderhoud van de onverdeelde boedel. Daarnaast mogen zij ook handelingen verrichten die niet gemakkelijk kunnen wachten tot de erfenis eindelijk is verdeeld. Elke andere vorm van handelingen omtrent de nalatenschap kan slechts in vereniging van de erfgenamen worden gedaan. Dit dient dan wel als beheersdaden te worden aangemerkt. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen beheersdaden en beschikkingsdaden. Het laatste betreft elke daad welke geen beheersdaad is. Voor deze daden geldt ook dat zij louter in vereniging van de erfgenamen  kunnen worden verricht.  

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Onverdeelde nalatenschap

Veel gelezen artikelen

Bel nu