Ontvoering

Ontvoering

Hier in het artikel gaat het over ontvoering in algemene zin in het strafrecht. De volgende vragen komen aan de orde: wat houdt het in, welke straffen zijn ervoor, welke straf is er voor deze verschillende vormen van ontvoering en hoe zit het met de ontvoering die mislukt; ook wel poging tot ontvoering genoemd?

Vormen ontvoering

Ontvoering betekent dat een persoon tegen zijn eigen wil in en tevens tegen de wet in van de ene plaats naar een andere wordt vervoerd of gevoerd. Echter, de term ontvoering wordt nergens in het zogenoemde Wetboek van Strafrecht genoemd.

Paar dergelijke delicten

Er worden wel een paar dergelijke delicten waargenomen: gijzeling, schaking, opzettelijke vrijheidsberoving en het onttrekken van een minderjarig iemand aan het zogenoemde wettelijk gezag.

Andere dergelijke misdrijven

Tot slot zijn er nog een paar andere dergelijke misdrijven, maar deze zullen niet hier in het artikel uitgelegd worden. Voorbeelden hiervan zijn slavenhandel en mensenhandel.

Opzettelijke wederrechtelijke vrijheidsberoving

Ten eerste is er de zogenoemde ‘opzettelijke wederrechtelijke vrijheidsberoving’. Hierbij berooft de dader een ander wederrechtelijk van zijn vrijheid of houdt hij diegene beroofd. Bij deze vrijheidsberoving dient er dus sprake te zijn van ‘wederrechtelijk’: er dient geen sprake te zijn van wettelijke toestemming (denk aan een situatie waarin iemand een persoon aanhoudt na een bepaald misdrijf). Bovendien kan het slachtoffer in dit geval niet in vrijheid weg of kan hij niet in vrijheid zijn eigen gang gaan.

Plaats leveren

Als men een plaats voor de opzettelijke wederrechtelijke vrijheidsberoving levert, is dit tevens strafbaar.

Gijzeling

Bij gijzeling wordt een persoon tevens wederrechtelijk beroofd van zijn vrijheid, maar dit wordt echter gedaan met de intentie om die persoon ergens toe te forceren. Denk aan het moeten betalen van vrijkoopgeld. Deze vorm komt het meest overeen met wat men over het algemeen ziet onder ontvoering. Ook bij deze vorm is het strafbaar als men een plaats van gijzeling levert.

Schaking

Er is sprake van schaking als een vrouw ontvoerd wordt met het opzet om zich haar bezit buiten of in daadwerkelijk te garanderen. Het betreft dus een ontvoering van een vrouw om zo met haar te gaan trouwen of haar in ieder geval te houden.

Zonder toestemming en wilsuiting

Dit gebeurt zonder toestemming van de vrouw en zonder de wilsuiting van de ouders van haar. Dit gebeurt bij minderjarige vrouwen, maar ook bij meerderjarige vrouwen; een vereiste hierbij is dat dit met een bedreiging met geweld, een list of geweld gebeurt.

Minderjarig en meerderjarig

De ontvoerder wordt bij schaking als de vrouw een minderjarige is, alleen vervolgd nadat de vrouw zelf aangifte heeft gedaan of iemand van wie zij toestemming moet krijgen om te trouwen. Dit zijn vaak de ouders. Als zij meerderjarig is, is het mogelijk dat de vrouw zelf aangifte doet of haar eventuele echtgenoot.

Onttrekken van een minderjarige aan het wettelijk gezag

Onttrekking van een minderjarige aan het wettelijk gezag wordt in de meeste gevallen ‘kidnapping’ genoemd. Dit komt vaak voor; vooral in gevallen waarbij de ene ouder het wettelijk gezag heeft over het minderjarige kind en de andere ouder het minderjarige kind ontvoert. Bovendien kan ‘normale’ ontvoering van de kinderen vallen onder onttrekking van een minderjarige aan het wettelijk gezag. Het is strafbaar om een minderjarig kind dat door deze vorm van ontvoering aan het wettelijk gezag is weggenomen, te verbergen.

De strafhoogte

Afhankelijk van alle omstandigheden van het geval

De hoogte van de straf voor ontvoering is met name afhankelijk van alle omstandigheden van het betreffende geval. In dit artikel valt daarom niet veel te zeggen over de hoogte. Men kan zich echter wel op maximumstraffen focussen, want deze geven natuurlijk ook aan hoe zwaar de rechter vanuit theoretisch oogpunt in staat is om te straffen.

Maximumstraffen gevangenisstraf

De volgende maximumstraffen betreffende gevangenisstraf zijn er voor de verscheidene bovengenoemde vormen van de ontvoering:

  • Gijzeling: 15 jaar, met de dood tot gevolg 30 jaar en met terroristisch oogmerk ook 30 jaar.
  • Schaking: bij een minderjarige vrouw 6 jaar en bij een meerderjarige vrouw 9 jaar.
  • Opzettelijke wederrechtelijke vrijheidsberoving: 8 jaar, met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg 9 jaar, met de dood tot gevolg 12 jaar en met terroristisch oogmerk 30 jaar.
  • Onttrekking minderjarige aan wettelijk gezag: 6 jaar, met geweld, list of bedreiging met geweld 9 jaar en bij een persoon onder de 12 jaar oud 9 jaar.

Poging tot ontvoering

Het is ook strafbaar als een ontvoering mislukt of er sprake was van een poging tot deze ontvoering. Echter, de maximumstraf is in dat geval wel voor 1/3 deel lager dan de hiervoor weergegeven maximumstraffen.

Gestart met de uitvoering

Men spreekt van een poging tot ontvoering als men al is gestart met de uitvoering van de ontvoering, maar de ontvoering om externe redenen niet voltooid is. Als er reeds niet is gestart aan de uitvoering, is er niet een strafbaarheid voor de poging tot ontvoering. Hetzelfde geldt voor het geval de dader uit zichzelf heeft bepaald om het betreffende misdrijf niet te voltooien.

Recidive: meerdere keren iemand ontvoeren

Als iemand meerdere keren iemand ontvoert, heeft dat invloed op de zogenoemde strafmaat en de maximumstraf. Hij kan vaak alleen op die grond al een hogere straf krijgen. Bovendien wordt deze maximumstraf met 1/3 deel verhoogd als het aparte ontvoeringen betroffen en ze dus niet als één activiteit moeten worden gezien; denk aan de ontvoering van meerdere personen gelijktijdig.

Geen blanco strafblad

Ook als iemand al veroordeeld is voor een bepaalde vorm van de ontvoering, kan men verwachten dat een rechter diegene een hogere straf oplegt. De rechter weegt namelijk het feit dat iemand niet een blanco strafblad heeft mee in zijn overwegingen. Verder zal een eventuele voorwaardelijke straf toch nog uitgevoerd dienen te worden. Bovendien wordt de maximumstraf met 1/3 deel verhoogd als de recidive in een periode van vijf jaar gebeurt.

Conclusie

De term ontvoering komt niet voor in het zogenoemde Wetboek van Strafrecht. Echter, er zijn wel een paar vormen van de beroving van de vrijheid van iemand die men in het algemeen ‘ontvoering’ noemt. Dit betreft zware misdrijven welke hoge maximumstraffen hebben, variërend van 6 tot 30 jaar gevangenisstraf. Een poging tot ontvoering is ook strafbaar en recidive zorgt er vaak voor dat de rechter zwaarder straft.

Het is aan te raden dat u zo snel mogelijk een jurist inschakelt indien u een persoon (onterecht of terecht) verdenkt van het ontvoeren van iemand.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

ontvoering

Veel gelezen artikelen

Bel nu