Ontstentenis

Ontstentenis

Wanneer een bestuurder afwezig is dan worden hiervoor vaak de formele termen ‘ontstentenis en belet’ gebruikt. Deze termen komen alleen voor in de statuten van een onderneming, in het gewone spraakgebruik komen ze zelden voor.

Wanneer er sprake is van belet of ontstentenis, moet een onderneming de vervanging hebben geregeld in haar statuten.

Definitie ontstentenis

Wanneer men van ontstentenis spreekt, ziet dit op de situatie waarin een bestuurder niet langer in zijn functie is (diegene is dan gedefundeerd).

Dit kan komen door ontslag, het overlijden of het aftreden van een bestuurder. Wanneer er sprake is van ontstentenis, is er dus een vacature voor een nieuwe bestuurder.

Definitie belet

Bij belet is sprake van een tijdelijke onmogelijkheid om als bestuurder zijn functies uit te voeren. De reden hiervoor kan zijn dat er sprake is van een schorsing, ziekte of een andere situatie van al dan niet tijdelijke aard. Het verschil hier is dat de bestuurder nog wel in functie is en dus ook nog deel uit maakt van het bestuur.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

ontstentenis

Veel gelezen artikelen

Bel nu