Ontslagvergoeding en WW

Ontslagvergoeding en WW

In dit artikel bespreken we 5 veel gestelde vragen over de WW. Veel mensen denken dat ze altijd recht hebben op Werkloosheidsuitkering, ook wel de WW genoemd, wanneer zij ontslagen worden. De gemiddelde Nederlander denk te weten hoe de WW werkt, maar in de praktijk blijkt dat het voor veel Nederlanders niet helemaal helder is welke rechten en plichten zij hebben indien zij een beroep op de WW willen of moeten doen. In dit artikel zullen wij de vijf meest gestelde vragen wat betreft de ontslagvergoeding en de WW behandelen.

Vraag één: in welke situatie heb je recht op een WW uitkering?

Alvorens je recht heeft op een WW uitkering zijn er een aantal eisen waaraan je dient te voldoen. Allereerst moet je een WW verzekering hebben. Deze verzekering hoef je niet af te sluiten, omdat iedereen die werkzaam is op basis van een arbeidscontract bij een werkgever automatisch verzekerd is onder de WW. Daarnaast moet je op het moment van de WW aanvraag geen werk hebben. Er wordt van werkloosheid onder de WW gesproken wanneer je minimaal op wekelijkse basis vijf arbeidsuren kwijt raakt. Daarnaast moet je ook aan de wekeneis voldoen. Je moet dan in de 36 weken voordat je werkloos geraakt bent tenminste 26 weken arbeid verricht hebben. Ook mag het ontslag niet het gevolg zijn van jouw eigen handelen of nalaten te handelen. Wanneer je dus ontslag neemt of je wordt op staande voet ontslagen, dan heb je geen recht op een WW uitkering.

Vraag twee: wordt jouw uitkering onder de WW met jouw ontslagvergoeding verrekend?

Jouw ontslagvergoeding wordt niet verrekend met jouw WW uitkering. Deze twee concepten bestaan naast elkaar en hebben geen invloed op elkaar. Indien er geen sprake is van een opzegtermijn (dit kan het gevolg zijn van een besluit van de kantonrechter waardoor het arbeidscontract wordt opgezegd), dan zal het UWV rekening houden met een bepaalde wachtperiode. Deze wachtperiode wordt ook wel de fictieve opzegtermijn genoemd, die net zo lang is als jouw opzegtermijn geweest zou zijn. In deze periode krijg je dus geen WW uitkering. Wanneer deze periode ten einde gekomen is kun je dus een WW uitkering krijgen.

Vraag drie: heb je de mogelijkheid om met een ontslagvoorstel van jouw werkgever akkoord te gaan?

Je hebt de mogelijkheid om met een ontslagvoorstel van jouw werkgever akkoord te gaan. Hierbij is het belangrijk dat het iniatief om de arbeidsovereenkomst op te heffen bij jouw werkgever ligt. Wanneer je akkoord gaat met het ontslagvoorstel van jouw werkgever heb je nog steeds recht op een WW uitkering. Afspraken wat betreft de WW uitkering zullen worden opgenomen in de overeenkomst betreffende het opheffen van de arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst noemt men ook wel de vaststellingsovereenkomst. Het is raadzaam om deze overeenkomst te laten controleren door een jurist alvorens je daarmee akkoord gaat.

Vraag vier: wat is de hoogte van de WW uitkering en over welke periode heb je recht op de WW?

In de eerste twee maanden nadat jouw arbeidsovereenkomst ten einde gekomen is heb je recht op een bedrag dat gelijk staat aan 75 procent van jouw dagloon. Wanneer deze twee maanden verstreken zijn heb je nog recht op 70 procent van jouw dagloon. Het dagloon is niet precies hetzelfde als het brutoloon. Men spreekt van het dagloon over het loon waarvan de sociale verzekeringen en de premies al betaald zijn. Het dagloon kun je op jouw loonstrook vinden onder SV-loon. Indien je 26 weken gewerkt heeft in de periode van 36 weken voorafgaand aan de beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst, dan heb je in ieder geval recht op een WW uitkering voor een periode van drie maanden. Mocht je daarnaast in de voorafgaande vijf jaar voordat je jouw baan kwijt raakte ten minste vier jaar of meer daarvan arbeid verricht heeft, dan kan je een WW uitkering die verlengd is krijgen. De periode over welke je dan een WW uitkering krijgt is afhankelijk van jouw werkend verleden. Je kunt de duur van jouw WW uitkering uitrekenen met behulp van onze WW rekentool.

Vraag vijf: welke verplichtingen bestaan er voor een WW gerechtigde?

Wanneer je een WW uitkering krijgt moet je ook aan een aantal verplichtingen voldoen. Wanneer je je niet aan deze verplichtingen houdt kan het UWV je een boete opleggen, de hoogte van de WW uitkering wijzigen of jouw WW uitkering zelfs stopzetten. Dit zijn de belangrijkste verplichtingen waaraan je moet voldoen: je dient mee te werken aan eventuele omscholing en opleidingen, je dient te solliciteren en indien je een passende baan vindt, hiermee akkoord gaan, indien jouw persoonlijke situatie wijzigt dien je dit op tijd door te geven aan het UWV, je moet binnen een periode van één week nadat je werkloos geworden bent bij het UWV een WW uitkering aanvragen en je dient zich bij het UWV in te schrijven als zijnde werkzoekende en deze inschrijving verlengen alvorens deze komt af te lopen.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

ontslagvergoeding en ww

Veel gelezen artikelen

Bel nu