Ontslagen worden tijdens zwangerschapsverlof

Ontslagen worden tijdens zwangerschapsverlof

U kunt niet zomaar ontslagen worden tijdens uw zwangerschapsverlof, daar geldt namelijk een opzegverbod voor. Dit verbod is geldig tot zes weken na het eindigen van het zwangerschapsverlof. Er bestaan echter wel een paar uitzonderingen op het opzegverbod. Hieronder worden meerdere situaties behandeld.

Tijdens een proeftijd

Als uw proeftijd nog loopt kunt u in beginsel ontslagen worden. De reden van het ontslag mag echter niet gerelateerd zijn aan de zwangerschap.

Als u het vermoeden heeft dat de zwangerschap wel de reden is voor het ontslag, is het verstandig contact op te nemen met een jurist of een advocaat. Dan kunt u samen bekijken welke vervolgstappen mogelijk zijn.

Bij een tijdelijk contract

Als het eindigen van het tijdelijke contract niet gerelateerd is aan de zwangerschap, dan eindigt het contract op de datum die is vastgelegd in uw contract. De zwangerschap heeft geen verlengende werking op de termijn die in het contract staat.

Als uw contract nog langer dan zes maanden duurt is uw werkgever verplicht om u tijdig mede te delen of uw contract verlengd wordt. Wederom mag de zwangerschap niet de reden zijn voor het beëindigen van het contract.

Bij een vast contract

Als u een vast contract heeft, is er sprake van een opzegverbod van het contract voor de werkgever. Dat houdt in dat het in beginsel niet toegestaan is om een zwangere werknemer te ontslaan. Dit verbod geldt tijdens het zwangerschapsverlof en de daaropvolgende zes weken.

Op staande voet ontslagen worden

Als u echter op staande voet wordt ontslagen geldt er geen opzegverbod. Het is dus wel toegestaan om per direct ontslagen te worden als de werkgever daar een geldige reden voor heeft.

Bij een uitzendovereenkomst

Ook als u werkt op basis van een uitzendovereenkomst is het niet toegestaan om tijdens het zwangerschapsverlof ontslagen te worden als de reden hiervoor de zwangerschap zelf is.

Uitzendbeding

Het is echter mogelijk dat er een uitzendbeding is opgenomen in uw uitzendovereenkomst. Dat maakt ontslag mogelijk wanneer u het werk niet meer goed kunt doen als gevolg van de zwangerschap, bijvoorbeeld door misselijkheid of het feit dat u geen zware dingen meer kunt tillen. In dat geval mag uw werkgever bepalen dat hij geen werk meer voor u heeft.

Het uitzendbureau kan dan het contract beëindigen. Als u niet zeker weet of er een uitzendbeding in uw contract staat en dus niet weet of het contract mag worden beëindigd, schakel dan de hulp in van een jurist of een advocaat.

Geen uitzendbeding

Als er geen uitzendbeding in uw contract is opgenomen, mag het uitzendbureau uw contract niet beëindigen voor het aflopen daarvan. Zelfs als u het werk niet meer kunt doen als gevolg van de zwangerschap, mag dat niet. Ook hier geldt dat geen opzegverbod geldt als u op staande voet ontslagen wordt. Uiteraard moet uw werkgever daar een goede reden voor hebben.

Bij een payrollovereenkomst

Als u op basis van een payrollovereenkomst in dienst bent van een bedrijf, gelden dezelfde regels die zouden gelden als u met dat bedrijf een contract zou hebben. U mag niet tijdens uw zwangerschapsverlof ontslagen worden als de reden daarvoor gerelateerd aan de zwangerschap is.

Het was voor 2020 mogelijk om, net als bij een uitzendovereenkomst, een uitzendbeding op te nemen in de payrollovereenkomst. Met ingang van 2020 is die mogelijkheid komen te vervallen.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

ontslagen worden tijdens zwangerschapsverlof

Veel gelezen artikelen

Bel nu