Ontslag tijdens zwangerschap

Ontslag tijdens zwangerschap

Wanneer een werkneemster zwanger is, heeft deze extra bescherming tegen ontslag tijdens zwangerschap. Het is een werkgever verboden het contract van een zwangere werkneemster op te zeggen wanneer deze zwanger is, bevallingsverlof heeft of zich in de periode van zes weken na het bevallingsverlof bevindt.

Hierbij is het niet relevant of de werkgever echt op de hoogte was van de zwangerschap van de werkneemster. De opzegging van het contract kan bijvoorbeeld vernietigd worden nadat er uit onderzoek en verklaring van een arts blijkt dat de werkneemster zwanger was op het moment van opzeggen. Een brief is afdoende in deze situatie. De werkgever mag, nadat de werkneemster zich beroepen heeft op de zwangerschap, een arts of verloskundige vragen om te controleren of de werkneemster daadwerkelijk zwanger is.

Algemeen ontslagverbod

Tijdens de zwangerschap is het algemeen ontslagverbod niet aan de orde, net als bij het opzegverbod gedurende ziekte. Het opzegverbod en het ontslagverbod haalt men met enige regelmaat door elkaar.

Een voorbeeldsituatie

Een werkneemster is zwanger op het moment dat de onderneming waar ze werkzaam is bezig is aan een reorganisatie. Omdat de werkneemster binnen de onderneming een bijzonder functie heeft wordt deze functie, in het kader van reorganisatie, opgeheven. Omdat de onderneming waar de zwangere werkneemster werkzaam is niet bijzonder groot is, bestaan er geen mogelijkheden voor het invullen van andere functies of werkzaamheden. Aangezien er tijdens de zwangerschap een opzegverbod is, is de kans klein dat de werkgever bij het UWV een ontslag zal aanvragen. Immers, als het UWV besluit de ontslagvergunning toe te kennen, is het voor de werkgever onmogelijk om deze te gebruiken. Dit, omdat de werkneemster vanwege de zwangerschap niet ontslagen mag worden.

Kantonrechter

De werkgever heeft wel de mogelijkheid om naar de kantonrechter te stappen en die te vragen een beslissing te nemen over het ontslag tijdens de zwangerschap van de werkneemster. De werkgever zou dan kunnen aangeven dat de werkneemster is ontslagen in het kader van de reorganisatie en de functie die hierbij is komen te vervallen. Daarnaast dat de zwangerschap verder geen rol heeft gespeeld in het besluit tot opzegging van het contract. Wanneer er bij de kantonrechter een beslissing verzocht wordt, spreekt men niet van opzeggen van een contract maar van ontbinding. Hierdoor, ondanks de zwangerschap, kan de rechter tot het besluit komen het door de werkgever ingediende verzoek tot ontbinding te honoreren.

Afhankelijk van omstandigheden van het geval

De beslissing van de rechter is vanzelfsprekend afhankelijk van de situatie en de omstandigheden van het geval. In een dergelijke situatie bestaat er een redelijke kans dat de zwangere werkneemster door de rechter een ontslagvergoeding toegekend zal krijgen.

Verplichting werkgever

Het komt niet onregelmatig voor dat een werkneemster haar contract is opgezegd aan het einde van het bevallingsverlof. Hetzelfde geldt voor het feit dat haar taken zijn overgenomen door iemand anders. Dit hoeft de zwangere werkneemster niet te accepteren. De werkgever heeft in de praktijk de verplichting om de werkneemster de eigen werkzaamheden te laten verrichten. Dit geldt nadat het bevallingsverlof is afgelopen. Het kan voorkomen dat de werkgever daartoe, ondanks dat de werkneemster zich hiertegen heeft verzet, niet bereid is. Neem dan contact op met een juridisch adviseur.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

ontslag tijdens zwangerschap

Veel gelezen artikelen

Bel nu