Lawspot Advocaten

ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Als je op staande voet wordt ontslagen eindigt je contract per direct. Daarmee verlies je ook recht op salaris en soms zelfs een uitkering van het UWV. Ga in bezwaar door het versturen van een brief en schakel een jurist of advocaat in om je te ondersteunen. 

Controleer het ontslag op staande voet

Het is lang niet altijd toegestaan om een werknemer op staande voet te ontslaan. Hiervoor zijn slechts drie situaties, die alle drie moeten gelden

  • Er moet een dringende reden voor de werkgever bestaan om je te ontslaan. Denk hierbij aan diefstal op de werkvloer, het in gevaar brengen van de veiligheid of het delen van geheime bedrijfsinformatie.
  • Je werkgever moet die reden bij het ontslag meteen aan jou bekendmaken. Er mag niet te veel tijd zijn verstreken na de gebeurtenis en het bekendmaken van het ontslag. Die reden moet bewezen kunnen worden door de werkgever. In veel gevallen laat een werkgever dit niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk weten. Ook hierin kun je vaak de reden van het ontslag vinden.
  • De werkgever kan deze dringende redenen bewijzen.

Als je via een uitzendbureau werkt, kan het ook zo zijn dat een contract per direct wordt beëindigd. Dit staat niet altijd gelijk aan ontslag op staande voet. Ga in dat geval na welke rechten en plichten je hebt.

Ondertekenen

Het is bij ontslag op staande voet niet nodig om iets te ondertekenen. Er zijn echter wel ondernemers die dit van je vragen. Doe dit niet, dat kan er namelijk toe leiden dat je ergens aan vast zit of rechten opgeeft, terwijl dit niet nodig is. Vraag wel om een kopie van datgeen dat de werkgever ondertekend wil hebben. Voordat je iets ondertekent, moet je hier goed over nadenken en eventueel een jurist of advocaat inschakelen. Het is niet nodig om van bepaalde rechten, zoals een uitkering, af te zien.

Protest aantekenen

Als je het niet eens bent met het ontslag op staande voet, moet je dit zo spoedig mogelijk aan je werkgever laten weten. Het is daarvoor ook geen overbodige luxe om een jurist of advocaat in de arm te nemen. Die kan je adviseren bij het maken van de keuze om protest aan te tekenen. Als je dit wil, kan een jurist of advocaat je ook vertellen hoe je dit op een juiste manier doet.

Advocaat

Je kunt samen met een advocaat een verzoek bij je werkgever indienen om het ontslag ongedaan te maken of om omzetting van het ontslag op staande voet naar een ontslag met wederzijdse goedkeuring. Als je werkgever hier niet aan mee wil werken is het ook nog mogelijk om dit aan de rechter te vragen. De advocaat zal hierover adviseren. Na het ontslag moet je zo snel mogelijk naar de rechter stappen. Deze mogelijkheid verjaart namelijk na twee maanden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Bel nu