Ontslag nemen

Ontslag nemen

Het nemen van ontslag heeft verschillende gevolgen. Vaak heb je geen recht op een ontslagvergoeding of WW-uitkering.

Opzegtermijn

Je moet je ook houden aan een opzegtermijn en andere afspraken die je met jouw werkgever hebt gemaakt.

Vast contract

Per direct ontslag nemen is in de meeste gevallen niet mogelijk. Je moet je vaak houden aan een minimale opzegtermijn. Tijdens deze termijn moet je blijven werken. Vaak gaat de termijn in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je ontslag neemt. Als je op 15 februari jouw ontslagbrief indient, gaat de opzegtermijn per 1 maart in.

Meestal heb je een termijn afgesproken met jouw werkgever, deze staat in jouw contract of cao. Zo niet, dan geldt de wettelijke termijn van 1 maand.

Tijdelijk contract

Indien je een tijdelijk contract hebt, kan je alleen ontslag nemen voor de einddatum als dit is opgenomen in jouw contract of cao. Als het er niet in staat, kan je alleen ontslag nemen met toestemming van je werkgever. Ook voor deze afspraak is het belangrijk dat deze duidelijk en schriftelijk is.

0-urencontract

Bij een 0-urencontract zit het iets anders. Er geldt dan een opzegtermijn van 4 dagen als je voor de einddatum ontslag mag nemen. Deze termijn kan ook 1 dag zijn als dat zo in de cao is opgenomen.

Niet gehouden aan opzegtermijn?

Als jij je niet houdt aan de opzegtermijn en niet komt werken, kan jouw werkgever iemand inhuren om jouw werkzaamheden te verrichten en de kosten op jou verhalen. Je kan wel afspreken met je werkgever dat je niet alle dagen werkt, zorg ervoor dat deze afspraken duidelijk en schriftelijk zijn.

Vaststellingsovereenkomst

Je kan een vaststellingsovereenkomst aangaan met je werkgever indien je wil stoppen zonder dat je een andere baan hebt. Dit wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. 

Bedenktijd

Hier heb je meestal 14 dagen bedenktijd voor, waardoor je terug kan komen op je beslissing. Indien er geen bedenktijd is afgesproken geldt een termijn van 21 dagen.

WW-uitkering

Middels een vaststellingsovereenkomst leg je schriftelijk vast dat het niet jouw schuld is dat je werkloos bent en heb je recht op een WW-uitkering. Indien je wel een nieuwe baan hebt, dan heb je  recht op een WW-uitkering indien het een contract betreft voor meer dan 26 weken. Je kan dan recht hebben op de uitkering indien die nieuwe baan stopt.

Bent u ziek?

Het is niet verstandig om ontslag te nemen of een vaststellingsovereenkomst te tekenen indien je ziek bent. Doet je dit wel, dan heb je meestal geen recht op een UWV-uitkering.

Als je langer dan 2 jaar ziek bent, hangt het van jouw persoonlijke situatie af of je recht hebt op een uitkering.

Ontslag indienen

Je neemt ontslag door jouw ontslagbrief schriftelijk aan je werkgever te geven. Dit kan middels een brief, maar ook via e-mail. Het is belangrijk om de datum van opzegging en de datum waarop je wilt stoppen hierin op te nemen.

Ontvangstbewijs

Je kan vragen om een ontvangstbewijs, zodat je kan bewijzen dat jouw werkgever jouw opzegging heeft ontvangen. Een andere manier om de ontvangst te bewijzen is om jouw brief via aangetekende post te versturen.

Toch geen ontslag?

Als je spijt hebt van uw ontslag, kan je deze meestal alleen terugdraaien door te praten met je werkgever.

Concurrentie- of relatiebeding

Het kan zijn dat er in jouw contract of cao een concurrentie- of relatiebeding is opgenomen. Dit betekent dat je na je ontslag vaak niet voor een concurrent of relatie van jouw werkgever mag gaan werken.

Boete

Doe je dit wel, dan moet je vaak een boete betalen aan jouw werkgever. Je kan voordat je ontslag neemt met jouw werkgever afspreken dat het beding na jouw ontslag niet meer geldt.

Studiekostenbeding

Het kan ook zijn dat er in jouw contract of cao een studiekostenbeding is opgenomen. Je moet dan de kosten voor studie of scholing terugbetalen aan jouw werkgever.

Geldig beding?

Het is handig om te controleren of dit beding geldig is, je werkgever dient namelijk te voldoen aan een aantal voorwaarden om dit bedrag terug te kunnen vragen.

Eindafrekening

Uw werkgever is verplicht een eindafrekening te maken, waarin is opgenomen waar u nog recht op heeft. Hierbij kan je denken aan jouw laatste loonstrookje, maar ook aan openstaande vakantiedagen. Meestal wordt het bedrag waar je recht op hebt binnen een maand nadat je contract afloopt betaald.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Soortgelijke artikelen

  Direct juridische hulp?

  Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

  Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

  Deel dit artikel:

  ontslag nemen

  Veel gelezen artikelen

  Bel nu