Ontslag tijdens de proeftijd

Ontslag tijdens de proeftijd

De proeftijd is bedoeld voor zowel de werknemer als de werkgever om kennis te maken met de andere partij. Binnen deze periode kunnen beide partijen bepalen of de tussen hen geldende overeenkomst verlengd zal worden. Deze proeftijd moet in de arbeidsovereenkomst staan. Wat als blijkt dat er geen toekomst zit in de samenwerking tussen werknemer en werkgever?  

Proeftijd 

Het is belangrijk om aan te geven dat een proeftijdbeding slechts van toepassing is op een arbeidsovereenkomst als beide partijen deze zijn overeengekomen op schriftelijke wijze.  Voor de duur van de proeftijd kent men de volgende bepaling. In het geval van een arbeidsovereenkomst welke overeen is gekomen voor een bepaalde tijd, welke een looptijd heeft die korter is dan twee jaren, maar een duur heeft die langer is dan een half jaar, dan is het niet toegestaan een proeftijd vast te stellen welke meer dan een maand bedraagt. Een uitzondering hierop is als in de cao staat dat deze proeftijd verlengd kan worden.  

Proeftijd bij overeenkomst voor bepaalde tijd

Uit het voorgaande volgt dat in het geval de arbeidsovereenkomst wordt gesloten aan de hand van een bepaalde tijd, welke meer dan twee jaren bedraagt, dan bestaat er de mogelijkheid tot een proeftijd van de maximale duur van twee maanden. Hetzelfde geldt voor de arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd. In dit geval mag dus ook een proeftijd worden toegevoegd met een duur van maximaal twee maanden. Als de proeftijd in de arbeidsovereenkomst een langere duur kent dan deze twee maanden, dan is het beding van de proeftijd nietig.  

Vijf maanden

De maximale tijd die de proeftijd mag bedragen is echter opgerekt naar vijf maanden. Dit wel in het geval van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze verlenging van de proeftijd deed zich voor met de intrede van de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna WAB).  

Niet toegestaan 

Een andere belangrijke bepaling omtrent de proeftijd is dat het niet is toegestaan om een proeftijd in een arbeidsovereenkomst op te nemen welke een duur heeft van maximaal zes maanden. Daarnaast geldt nog dat in het geval dat de werkgever volledig bekend is met de vaardigheden van de werknemer, een proeftijd niet is toegestaan. Deze bekendheid met de werknemer kan volgen uit eerdere samenwerking of bijvoorbeeld als er sprake is van verlening van de arbeidsovereenkomst.  

Ontslag 

Het uitgangspunt van een proeftijd is dat binnen deze periode zowel de werkgever als de werknemer per direct ontslag kan nemen. In dit geval wordt niet vereist dat sprake is van een redelijke grond. Verder wordt ook niet vereist dat de wederpartij hiermee akkoord gaat. Daarnaast is inmenging van de kantonrechter of van het UWV niet vereist.  

Geen ontslag bij discriminatie

Een enkel vereiste omtrent het ontslag binnen de proeftijd is de regel dat bij het ontslag allerminst sprake mag zijn van discriminatie. Zo is een handicap en een chronische ziekte geen grond de overeenkomst te beëindigen binnen de proeftijd. Dit is anders bij ziekte bij iemand die niet aan een chronische ziekte lijdt.

Verder is het mogelijk dat de werkgever of de werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigd voordat de werkzaamheden zijn begonnen. Er bestaan echter zeer uitzonderlijke gronden voor de wederpartij om dan de mogelijkheid tot schadevergoeding te genieten.  

Advocaat ontslag

Het kan zich nogal eens voordoen dat er juridisch lastige kwesties ontstaan omtrent het ontslag. Hierbij kan de hulp van een arbeidsrecht advocaat gespecialiseerd in het ontslagrecht handig zijn.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

ontslag tijdens de proeftijd

Veel gelezen artikelen

Bel nu