Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden

Een ontslag met wederzijds goedvinden komt waarschijnlijk vaker voor dan je in eerste instantie zou verwachten. Het houdt in dat jij en jouw werkgever samen tot de conclusie komen dat de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt. Dit ontslag komt tot stand op grond van een aantal overeengekomen regelingen

Schriftelijk vastleggen

Dergelijke regelingen worden vaak schriftelijk vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Via deze weg zorg je dus in principe zelf dat er bij het ontslag geen rechter of UWV nodig is.

Voordelen ontslag met wederzijds goedvinden

Dit brengt voor zowel jou als jouw werkgever enkele voordelen met zich mee. Voor de werkgever bespaart het een hoop kosten en onvoorziene omstandigheden die een ontslagprocedure met zich meebrengt. Tevens brengt het hem zekerheid wat betreft het beëindigen van het dienstverband. Een ontslag met wederzijds goedvinden bevoordeelt jou doordat je exact op de hoogte bent van de compensatie die je meekrijgt.

Ontslagvergoeding

In sommige situaties is er de mogelijkheid dat je samen met de werkgever een aanzienlijke ontslagvergoeding overeenkomt.

Regelingen

Ook biedt een ontslag met wederzijds goedvinden de mogelijkheid om tot regelingen te komen waar een rechter zich niet over zou uitspreken. Denk hierbij aan regelingen waarbij je niet meer aan een geldend concurrentiebeding wordt gehouden.

Ontslag met wederzijds goedvinden geen invloed op WW-uitkering

Een ontslag met wederzijds goedvinden heeft geen invloed op een WW-uitkering. Vroeger was het verplicht voor een werknemer om bezwaar aan te tekenen tegen een ontslag om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering. Tegenwoordig kun je door in te stemmen met het ontslag alsnog aanspraak maken op een WW-uitkering. Hierbij is wel van belang dat de ontslagprocedure niet in gang is gezet als gevolg van ernstig verwijtbare gedragingen van de werknemer die zouden kunnen resulteren in een ontslag op staande voet. Tevens moet de ontslagprocedure op het initiatief van de werkgever ingezet zijn.

Fictieve opzegtermijn

Ook kan de WW-uitkering pas na maanden nadat u ontslagen bent uitgekeerd worden, omdat het UWV een wachttermijn hanteert. Dit noemt men ook wel de fictieve opzegtermijn.

Per situatie beoordelen

Het is per situatie verschillend of het aan te raden is om akkoord te gaan met een ontslag en geen verweer in te stellen. Hierbij moet je kijken naar:

Kwaliteit van de regeling

De kwaliteit van de regeling die door uw werkgever aangeboden is. Krijg je, de omstandigheden die in jouw geval meespelen meegewogen, een ontslagvergoeding die onredelijk is? Indien jouw werkgever een regeling aanbiedt waarin je een laag bedrag aan vergoeding meekrijgt, is het wellicht raadzaam om een verzoek van de rechter af te wachten.

Ontslag aan jezelf te wijten

In hoeverre heb je het ontslag aan jezelf te danken? Indien je ontslagen bent als gevolg van je eigen gedragingen waardoor de arbeidsrelatie verstoord is, is het wellicht raadzaam om juist niet de beslissing van de rechter af te wachten. In dergelijke situaties kun je beter een minder hoge vergoeding accepteren.

Goede verstandhouding

Hoe belangrijk vind je het dat er een goede verstandhouding tussen jou en de werkgever blijft bestaan? Ondanks dat je niet meer voor deze werkgever werkzaam bent, bestaat er natuurlijk nog wel de mogelijkheid dat jullie elkaar zullen treffen bij een andere baan. Indien jullie tot een ontslag met wederzijds goedvinden komen is het waarschijnlijker dat de verstandhouding goed blijft dan wanneer er een felle ontslagprocedure ontstaat.

Conflict oplossen

Hoe belangrijk vind je het dat het conflict snel opgelost wordt? Het kan in bepaalde situaties beter zijn als het ontslag snel afgewikkeld wordt. Denk hierbij aan een situatie waarin je snel bij een nieuwe werkgever aan de slag kunt gaan.

Verwijtbaarheid werkgever

Hoe verwijtbaar is het ontslag aan de werkgever? Indien jouw werkgever naar jouw mening zich onredelijk en misschien zelfs onfatsoenlijk gedragen heeft richting jou, kan dit een rechterlijke beslissing puur uit principe aantrekkelijk maken. Sommige werknemers hebben er in een dergelijke situatie moeite mee om in te stemmen met een door de werkgever aangeboden ontslagregeling, ondanks dat het gaat het om een royale ontslagvergoeding, puur uit principe als gevolg van de gedragingen van de werkgever.

Werkgever om andere redenen genoodzaakt

Wil je werkgever daadwerkelijk van je af? Wanneer de werkgever niet per se van jou af wil, maar vanwege andere redenen genoodzaakt voelt dit te doen, kan dit een reden zijn om akkoord te gaan met het vertrekaanbod van de werkgever. Indien je besluit niet akkoord te gaan met het aanbod van uw werkgever, kan het voorkomen dat de werkgever zich weerhoudt van het nemen van verdere stappen. Hij trekt zijn vertrekaanbod weer in.

Deskundige

Wij adviseren om een deskundige op het gebied van arbeidsrecht in te schakelen. Zo kunnen jullie samen kijken of het raadzaam is om in te stemmen met het vertrekaanbod. Vervolgens kan de deskundige helpen om te bepalen of jij je in een kansrijke positie bevindt, mocht de zaak voor de rechter komen. Tevens kijkt de deskundige welk risico dit mogelijk met zich mee kan brengen. Onze experts kunnen je helpen bij ieder geval van ontslag. Zij zullen jouw rechtspositie beoordelen en zullen zorgen voor een zo goed als mogelijk resultaat.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

ontslag met wederzijds goedvinden

Veel gelezen artikelen

Bel nu