Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen: wanneer mag dit?

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen: wanneer mag dit?

Jouw werkgever heeft toestemming nodig van het UWV, een ontslagcommissie of van jezelf om jou om bedrijfseconomische redenen te ontslaan. Daarom kan hij pas naar de rechter gaan wanneer hij van het UWV of de ontslagcommissie geen toestemming krijgt. Jouw werkgever moet zich bij het UWV, de ontslagcommissie en de rechter aan enkele regels houden, bijvoorbeeld een vaststaande volgorde van ontslag.

Wat zijn bedrijfseconomische redenen?

Wanneer je ontslagen wordt op grond van bedrijfseconomische redenen, is dit het gevolg van veranderingen op financieel gebied in het bedrijf. Het wetsartikel voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is artikel 7:669 lid 3 onderdeel a Burgerlijk Wetboek. Hierin staat niet beschreven welke redenen gelden als bedrijfseconomische redenen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De verhuizing van het bedrijf;
 • Sluiting van het bedrijf;
 • Er is onvoldoende werk voor een langere periode;
 • Er zijn financiële problemen binnen het bedrijf;
 • Het bedrijf verandert van indeling waardoor onnodige functies verdwijnen;
 • Of er zijn veranderingen op technisch gebied, waardoor computers of robots het werk van de werknemers overgenomen hebben.

Ziekte is niet een valide bedrijfseconomische reden.

Bewijsplicht bij werkgever bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Om toestemming te krijgen van het UWV, de ontslagcommissie of de rechter is jouw werkgever verplicht te bewijzen dat het ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen uitgevoerd wordt; het slechts noemen dat het op grond van bedrijfseconomische redenen is, is niet voldoende. Jouw werkgever kan dit aantonen door aan de hand van de boekhouding aan te tonen dat er financiële problemen zijn.

Ontslagvergunning van het UWV

Aan het UWV kan jouw werkgever op grond van bedrijfseconomische redenen om ontslag vragen. Jouw werkgever vraagt in dit geval om een ontslagvergunning. Om deze te krijgen moet jouw werkgever de volgende dingen bewijzen:

 • Dat er een bedrijfseconomische reden is waardoor het ontslag van jou noodzakelijk is;
 • Dat het niet aannemelijk is dat de situatie binnen de komende 26 weken zal verbeteren;
 • Dat jouw werkgever de juiste ontslagvolgorde aan zal houden;
 • Dat jij niet binnen een redelijke termijn herplaatst kunt worden;
 • En dat, indien er een ondernemingsraad is, jouw werkgever daar advies heeft ingewonnen.

Het afspiegelingsbeginsel bij collectief ontslag

Bij een collectief ontslag geldt aanvullende regelgeving. Zo is de werkgever vanuit het UWV verplicht het afspiegelingsbeginsel hanteren. Bij het afspiegelingsbeginsel worden alle werknemers met vergelijkbare functies in leeftijdsgroepen verdeeld. Vervolgens wordt per leeftijdsgroep gekeken welke werknemer het meest recent is aangenomen. Op basis hiervan wordt steeds ontslagen.

Reageren op ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Je krijgt een kopie van het UWV wanneer jouw werkgever een ontslagvergunning aangevraagd heeft. Binnen 14 dagen moet je daarop reageren. Het in de arm nemen van een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat is raadzaam. Je kunt ook advies inwinnen bij jouw vakbond of rechtsbijstand verzekeraar.

Mededelingstermijn ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Nadat het UWV jouw werkgever toestemming gegeven heeft om jou te ontslaan, moet jouw werkgever per brief aan je mededelen dat jouw arbeidscontract stopgezet wordt. Dit moet jouw werkgever binnen 4 weken na de toestemming gedaan hebben.

Opzegtermijn

Ook dient jouw werkgever zich te houden aan de opzegtermijn. Gedurende deze opzegtermijn blijft jouw contract geldig. De laatste datum van het opzegtermijn valt altijd op de eerste datum van een maand, ook wanneer hierdoor jouw opzegtermijn langer duurt. Ten slotte geldt het uitgangspunt dat dit opzegtermijn minstens een maand duurt. Hier komt iedere vijf jaar een verplichte maand bij op.

Aftrekken UWV behandelingstijd

De werkgever mag de tijd die het UWV nodig heeft om jouw ontslag wegens bedrijfseconomische redenen te regelen van de opzegtermijn aftrekken. Je kunt in de brief van het UWV waar de ontslagtoestemming staat de overgebleven tijd zien. Indien deze tijd minder dan 1 maand is, is jouw opzegtermijn ook 1 maand.

Voorbeeld

Jouw werkgever heeft een ontslagvergunning en heeft op 20 februari de arbeidsovereenkomst opgezegd. Er geldt een opzegtermijn van 3 maanden want je werkt al 12 jaar bij dit bedrijf. Normaal zou jouw contract dus eindigen op 1 juni (20 februari + 3 maanden = 20 mei, dus 1 juni). Maar de procedure bij UWV heeft 25 dagen geduurd. Deze periode mag jouw werkgever van de opzegtermijn aftrekken. De einddatum is daardoor 1 mei (20 februari + 3 maanden = 20 mei. 20 mei – 25 dagen = 25 april. Het wordt dus 1 mei).

Recht op een transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Bij ontslag wegens een bedrijfseconomische reden heb je recht op een transitievergoeding. Het kan ook zijn dat deze transitievergoeding hoger uitvalt of dat je ook nog recht heeft op een andere vergoeding. Deze hogere of andere vergoeding kan zijn oorsprong vinden in het feit dat de werkgever niet juist heeft gehandeld omtrent ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Ook kan dit volgen uit het feit dat jouw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Uitzondering

Er is een uitzondering mogelijk op het recht op een transitievergoeding. Het kan zijn dat je recht heeft op een andere voorziening of andere compensatie. Dit kan zo zijn wanneer een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) werking heeft op jouw arbeidsovereenkomst.

Toestemming van de ontslagcommissie

In jouw cao kan staan dat jouw werkgever niet verplicht is om toestemming bij het UWV te vragen, maar bij een ontslagcommissie. Deze commissie doet in beginsel hetzelfde als het UWV: ze controleren of de werkgever zich heeft gehouden aan de voorwaarden die horen bij een bedrijfseconomisch ontslag. De hoeveelheid leden van de ontslagcommissie en wie dit zouden kunnen zijn, kun je terugvinden in de cao. Voorbeelden van mogelijke leden zijn onafhankelijke deskundigen of vakbondsleden.

Andere ontslagvolgorde door CAO

Ook over de regels van de ontslagvolgorde kunnen regelingen in de cao staan. Jouw werkgever mag bijvoorbeeld de volgorde van ontslag op grond van een loting doen, maar ook af laten hangen van de kwaliteit van medewerkers.

Beëindigingsovereenkomst

Jouw werkgever kan toestemming van het UWV of een ontslagcommissie vermijden door je een beëindigingsovereenkomst aan te bieden. Wanneer je akkoord gaat, hoeft jouw werkgever niet meer naar het UWV, de rechter of een ontslagcommissie voor toestemming om jou te ontslaan. De voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen normaal gesproken geldende regels, zijn dan niet van toepassing.

Sociaal plan

Het kan voorkomen dat de werkgever verplicht is zich te houden aan regels voortkomend uit een sociaal plan, zoals de vergoeding voor jouw ontslag die je bent overeengekomen in de beëindigingsovereenkomst. Wij adviseren daarom dat je nakijkt of er een sociaal plan is en wat de mogelijke afspraken zijn. Wanneer de ondernemingsraad een advies over het ontslag heeft gegeven, kun je dit ook opvragen.

Advies vragen

Over wat er in een beëindigingsovereenkomst staat kun je vaak nog onderhandelen. Het is daarom raadzaam om advies in te winnen over een beëindigingsovereenkomst alvorens je deze tekent. Je kunt hiervoor contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten, jouw rechtsbijstand verzekeraar of de vakbond.

Naar de kantonrechter gaan

Slechts in de volgende gevallen is het voor jouw werkgever mogelijk om naar de kantonrechter te stappen om jouw ontslag aan te vragen:

 • In jouw tijdelijke contract staat dat je niet mag stoppen voordat de einddatum bereikt is.
 • De ontslagcommissie of het UWV hebben geen toestemming voor ontslag op grond van bedrijfseconomische gronden.

Ook de kantonrechter kijkt, net als het UWV en de ontslagcommissie, naar de regels voor een bedrijfseconomisch ontslag waaraan jouw werkgever zich dient te houden.

Arbeidsrecht advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde ontslagrechtadvocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden en Utrecht. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in ontslagzaken. Klik hier voor een contactformulier voor een advocaat of bel ons via: 085 –5000 202.

Meer weten over het ontslagrecht?

Lees meer over bijvoorbeeld:

Veelgestelde vragen ontslag bedrijfseconomische redenen

Ja, wanneer jouw fout voldoende ernstig en/of opzettelijk is geweest, is ontslag op staande voet een mogelijkheid voor jouw werkgever. Hiervoor is wel een dringende reden vereist. Een dringende reden wordt niet snel vastgesteld. Hiervoor is nodig dat een ernstig feit zich heeft voorgedaan.
Bedrijfseconomische redenen voor ontslag zijn bijvoorbeeld: De slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf. Werkvermindering. Organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering.
In het kort; de werkgever moet eerst toestemming vragen bij het UWV. Hierbij wordt een zogeheten ‘ontslagvergunning’ aangevraagd. Voor de werkgever is het belangrijk dat hij hierbij bewijst dat er een bedrijfseconomische reden is waardoor de werknemer ontslagen moet worden. 

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Ontslag bedrijfseconomsiche redenen

Veel gelezen artikelen

Bel nu