Lawspot Advocaten

Ontslag bedrijfseconomische redenen

Ontslag bedrijfseconomische redenen

In welke situatie mag ik om bedrijfseconomische redenen ontslag krijgen?

Uw werkgever heeft toestemming nodig van het UWV, een ontslagcommissie of van uzelf om u om bedrijfseconomische redenen te ontslaan. Daarom kan hij pas naar de rechter gaan wanneer hij van het UWV of de ontslagcommissie geen toestemming krijgt. Uw werkgever moet zich bij het UWV, de ontslagcommissie en de rechter aan enkele regels houden, bijvoorbeeld een vaststaande volgorde van ontslag.

Wat zijn bedrijfseconomische redenen?

Wanneer u ontslagen wordt op grond van bedrijfseconomische redenen, is dit het gevolg van veranderingen op financieel gebied in het bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn: de verhuizing van het bedrijf, sluiting van het bedrijf, er is onvoldoende werk voor een langere periode, er zijn financiële problemen binnen het bedrijf, het bedrijf verandert van indeling waardoor onnodige functies verdwijnen of er zijn veranderingen op technisch gebied, waardoor computers of robots het werk van de werknemers overgenomen hebben.

Om toestemming te krijgen van het UWV, de ontslagcommissie of de rechter is uw werkgever verplicht te bewijzen dat het ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen uitgevoerd wordt; het slechts noemen dat het op grond van bedrijfseconomische redenen is, is niet afdoende. Uw werkgever kan dit aantonen door aan de hand van de boekhouding aan te tonen dat er financiële problemen zijn.

Ontslagvergunning van het UWV

Aan het UWV kan uw werkgever op grond van bedrijfseconomische redenen om ontslag vragen. Uw werkgever vraagt in dit geval om een ontslagvergunning. Om deze te krijgen moet uw werkgever de volgende dingen bewijzen: dat er een bedrijfseconomische reden is waardoor het ontslag van u noodzakelijk is, dat het niet aannemelijk is dat de situatie binnen de komende 26 weken zal verbeteren, dat uw werkgever de juiste ontslagvolgorde aan zal houden, dat u niet binnen een redelijke termijn herplaatst kunt worden en dat, indien er een ondernemingsraad is, uw werkgever daar advies heeft ingewonnen. In de ondernemingsraad kunnen werknemers hun medezeggenschap uitoefenen.

Bij een collectief ontslag geldt aanvullende regelgeving.

Reageren op ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

U krijgt een kopie van het UWV wanneer uw werkgever een ontslagvergunning aangevraagd heeft. Binnen 14 dagen moet u daarop reageren. Het in de arm nemen van een advocaat of bij een advocaat advies inwinnen is raadzaam. U kunt ook advies inwinnen bij uw vakbond of rechtsbijstand verzekeraar.

Termijn voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Nadat het UWV uw werkgever toestemming gegeven heeft om u te ontslaan, moet uw werkgever per brief aan u mededelen dat uw arbeidscontract stopgezet wordt. Dit moet uw werkgever binnen 4 weken na de toestemming gedaan hebben. Ook dient uw werkgever zich te houden aan de opzegtermijn. Gedurende deze opzegtermijn blijf uw contract geldig.

De werkgever mag de tijd die het UWV nodig heeft om uw ontslag te regelen van de opzegtermijn aftrekken. U kunt in de brief van het UWV waar de ontslagtoestemming staat de overgebleven tijd zien. Indien deze tijd minder dan 1 maand is, is uw opzegtermijn ook 1 maand.

Voorbeeld

Uw werkgever heeft een ontslagvergunning en heeft op 20 februari de arbeidsovereenkomst opgezegd. Er geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Normaal zou uw contract dus eindigen op 1 juni 20 februari + 3 maanden = 20 mei, dus 1 juni). Maar de procedure bij UWV heeft 3 weken geduurd. Deze periode mag uw werkgever van de opzegtermijn aftrekken. De einddatum is daardoor 1 mei (20 februari + 3 maanden = 20 mei. 20 mei – 3 weken = 30 april. Het wordt dus 1 mei).

Toestemming van de ontslagcommissie

In uw cao kan staan dat uw werkgever niet verplicht is om toestemming bij het UWV te vragen, maar bij een ontslagcommissie. Deze commissie doet in beginsel hetzelfde als het UWV: ze controleren of de werkgever zich heeft gehouden aan de voorwaarden die horen bij een bedrijfseconomisch ontslag. De hoeveelheid leden van de ontslagcommissie en wie dit zouden kunnen zijn, kunt u terugvinden in de cao. Voorbeelden van mogelijke leden zijn onafhankelijke deskundigen of vakbondsleden.

Ook over de regels van de ontslagvolgorde kunnen regelingen in de cao staan. Uw werkgever mag bijvoorbeeld de volgorde van ontslag op grond van een loting doen, maar ook af laten hangen van de kwaliteit van medewerkers.

Beëindigingsovereenkomst

Uw werkgever kan toestemming van het UWV of een ontslagcommissie vermijden door u een beëindigingsovereenkomst aan te bieden. Wanneer u akkoord gaat, hoeft uw werkgever niet meer naar het UWV, de rechter of een ontslagcommissie voor toestemming om u te ontslaan. De voor een bedrijfseconomisch ontslag normaal gesproken geldende regels, zijn dan niet van toepassing.

Het kan voorkomen dat de werkgever verplicht is zich te houden aan regels voortkomend uit een sociaal plan, zoals de vergoeding voor uw ontslag die u bent overeengekomen in de beëindigingsovereenkomst. Wij adviseren daarom dat u nakijkt of er een sociaal plan is en wat de mogelijke afspraken zijn. Wanneer de ondernemingsraad een advies over het ontslag heeft gegeven, kunt u dit ook opvragen.

Advies vragen

Over wat er in een beëindigingsovereenkomst staat kunt u vaak nog onderhandelen. Het is daarom raadzaam om advies in te winnen over een beëindigingsovereenkomst alvorens u deze tekent. U kunt hiervoor contact opnemen met onze juristen, uw rechtsbijstand verzekeraar of de vakbond.

Naar de kantonrechter gaan

Slechts in de volgende gevallen is het voor uw werkgever mogelijk om naar de kantonrechter te stappen om uw ontslag aan te vragen: in uw tijdelijke contract staat het u niet mag stoppen voordat de einddatum bereikt is of de ontslagcommissie of het UWV hebben geen toestemming voor ontslag op grond van bedrijfseconomische gronden. Ook de kantonrechter kijkt, net als het UWV en de ontslagcommissie, naar de regels voor een bedrijfseconomisch ontslag waaraan uw werkgever zich dient te houden.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Ontslag bedrijfseconomische redenen

Veel gelezen artikelen

Bel nu