Onterven kind

Onterven kind

Een kind kan nooit volledig onterfd worden. Zelfs niet als zijn of haar ouders in hun testament hebben opgenomen dat hun kind niks erft. Het kind behoudt het recht op de legitieme portie, dit is binnen het erfrecht bij wet geregeld.

Legitieme portie

De berekening van de legitieme portie is niet makkelijk. Voor uw specifieke situatie kunt u het beste met uw notaris overleggen.

Berekening legitieme portie

De legitieme portie berekent u door de waarde van alle spullen en het bezit uit de erfenis op te tellen en alle schulden daarvan af te trekken. Het overgeblevene bedrag deelt u dan door het aantal erfgenamen dat er zou zijn zonder testament. De helft van dat bedrag is de legitieme portie.

Voorbeeld kind onterven

Peter heeft vier kinderen, maar heeft een slechte band met zijn jongste zoon Felix. Peter wil Felix – dus zijn kind – onterven. Nadat alle schulden zijn afgetrokken bedraagt de erfenis van Peter € 100.000. Na het overlijden van Peter doet Felix een beroep op zijn legitieme portie. € 100.000 / 4 = € 25.000. Dit is het bedrag waar hij zonder testament recht op zou hebben. € 25.000 / 2 = € 12.500 is zijn legitieme portie.

Giften

Sommige giften worden meegeteld bij het vaststellen van de grootte van de erfenis, waaronder:

  • Alle giften die de erflater heeft gedaan om de legitieme portie kleiner te maken
  • Giften die pas worden betaald na het overlijden van de erflater
  • Giften die de erflater tijdens zijn leven terug had kunnen vragen
  • Giften aan kinderen en kleinkinderen en alle giften tot 5 jaar voor het overlijden van de erflater

Kind onterven? Opnemen in testament

Als u uw kind(eren) wilt onterven, dan moet u dit opnemen in uw testament. Anders zijn zij automatisch uw erfgenamen. Als het onterfde kind zelf kinderen heeft, dan worden deze uw wettelijke erfgenamen. Ook hen kunt onterven in uw testament.

Onterfd kind heeft recht op ‘legitieme portie’

Uw kinderen behouden hun recht op een legitieme portie. Dit is de helft van wat ze zouden hebben gekregen. Hier moeten ze binnen 5 jaar na uw overlijden om vragen.

Legitieme portie is geld

De legitieme portie is altijd een geldbedrag, bezittingen kunnen niet opgeëist worden.

Ben u als kind onterfd?

Als u onterfd bent door uw ouder, dan heeft u recht op de legitieme portie. De onterving moet worden opgenomen in het testament van uw ouder.

Waar is het testament?

Het testament ligt bij de notaris die het document heeft opgesteld. Welke notaris dit is kunt u vinden in het Centraal Testamentenregister.

Informatie van notaris

U kunt van de notaris een kopie van het testament krijgen. Maar alleen van het deel dat voor u van belang is. U mag een paar dingen weten, namelijk:

  • waarom u onterfd bent
  • wie de erfgenamen zijn
  • of er een executeur is

Beroep doen op legitieme portie

U moet binnen 5 jaar na het overlijden van uw ouder en het openen van het testament een beroep doen op uw legitieme portie. Dit doet u via een brief aan de erfgenamen of de executeur van het testament. Zij zijn het overlijden van uw ouder niet verplicht aan u mede te delen.

Wanneer is de legitieme portie opeisbaar?

De erfgenamen mogen het toekennen van uw legitieme portie uitstellen. Dit mag niet een onredelijk lange termijn zijn. Staat vast op welk geldbedrag u recht heeft? Dan kunt u dit opeisen bij de erfgenamen. Dit mag 6 maanden na het overlijden van uw ouder zijn. De erfgenamen krijgen eerst de tijd om de erfenis uit te zoeken.

Erfenis als ouder partner had

Als uw ouder een partner had en deze nog in leven is, dan krijgt u meestal pas betaald op het moment dat deze zelf ook komt te overlijden.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde erfrecht advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

onterven kind

Veel gelezen artikelen

Bel nu