Onrechtmatig verkregen bewijs

Onrechtmatig verkregen bewijs

In Nederland moet het bewijs in beginsel op rechtmatige wijze verkregen worden. Indien dit door de Officier van Justitie niet gedaan wordt, dan zal de rechter de Officier van Justitie hiervoor berispen in het geval van een zaak bij een strafrechter. Bij een berisping voor het gebruiken van onrechtmatig verkregen bewijs kan je denken aan het niet ontvankelijk verklaren van het Openbaar Ministerie of het onrechtmatig verkregen bewijs uitsluiten bij de zaak.

Voor zaken die aanhangig zijn bij de civiele sector van het gerecht gelden er andere regels. Bij een civiele zaak kan onrechtmatig bewijs alsnog gebruikt worden. In een recente uitspraak heeft de rechter nogmaals bevestigd dat dit inderdaad het geval is. In dit artikel zullen wij met jou dit arrest bespreken.

Het indienen van een verzoekschrift

In de onderhevige zaak was er sprake van een echtscheiding. De man woonde in Dubai en zijn vrouw woonde hier in Nederland, waarmee hij een kind had. Deze zaak zag op de partnerbijdrage die de man aan de vrouw moet betalen en de hoogte hiervan. Volgens de vrouw en haar advocaat moet de man maandelijks ruim 9.000 euro bruto aan partnerbijdrage betalen aan de vrouw. Volgens de man zou hij helemaal geen partnerbijdrage moeten betalen, omdat hij dat helemaal niet zou kunnen betalen.

De vrouw had zich toegang verschaft tot mailbox van de man

De vrouw en haar advocaat zijn van mening dat de man slechts pretendeert dat hij geen draagkracht heeft zodat hij niets hoeft te betalen. In werkelijkheid kan hij bijna 10.000 euro bruto per maand betalen. Zij stelt dat zij deze zienswijze kan onderbouwen met bewijsstukken. Hierover zegt de vrouw dat zij de e-mails van haar man in handen kreeg bij aankomst in Nederland. Zij had toegang tot de mailbox van de man omdat zij op de hoogte was van zijn wachtwoord.

Loonstroken in mail

Uit het mailverkeer van de man zijn enkele loonstroken en het jaarinkomen van de man naar voren gekomen. Het jaarinkomen dat in de mails stond was aanzienlijk hoger dan het jaarinkomen dat de man had opgegeven bij de echtscheidingsprocedure. De man is van mening dat er inbreuk gemaakt is op zijn privacy, dat het briefgeheim geschonden is door de vrouw en dat dit bewijs, dat volgens hem op onrechtmatige wijze verkregen zou zijn, niet in de procedure gebruikt zou mogen worden.

Het onrechtmatig verkregen bewijs mag wél gebruikt worden

De rechter overweegt dat indien er inbreuk gemaakt wordt op de persoonlijke levenssfeer en de eerbiediging hiervan, leidt tot een onrechtmatige daad. Door jezelf toegang te verschaffen tot andermans e-mail maak je inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer. In dergelijke gevallen is er dus sprake van onrechtmatig verkregen bewijs. Toch is de rechter van mening dat dit niet direct leidt tot het uitsluiten van bewijs.

Doel civiele zaak

De rechter stelt dat bij een civiele zaak het doel is om de waarheid aan het licht te brengen. Hierbij weegt het belang van het delen en verdedigen van de stellingen zwaarder dan het uitsluiten van onrechtmatig verkregen bewijs. Uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs behoort nog wel tot de mogelijkheden indien er ook andere argumenten en omstandigheden zijn die resulteren in de rechtvaardiging van het uitsluiten van onrechtmatig verkregen bewijs.

Onrechtmatig verkregen bewijs is ook bewijs

De rechter stelt dat het in deze zaak niet relevant is of het bewijs rechtmatig of onrechtmatig verkregen is. Hij gaat hier verder niet op in. Wanneer de rechter zou bepalen dat het bewijs onrechtmatig verkregen is, moest het bewijs alsnog worden toegelaten in het dossier. De vrouw mocht de stukken dus delen met de rechter en gebruiken om haar zaak te versterken.

Geen uitsluiting van bewijs, maar wellicht wel een onrechtmatige daad

Het feit dat het bewijs wel toegelaten wordt in de zaak, betekent niet dat er geen sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs. De wijze waarop het bewijs verkregen is zou strafbaar kunnen zijn. Deze uitspraak van de rechter betekent dus absoluut niet dat bewijs op wat voor wijze dan ook verkregen mag worden zonder dat dit negatieve consequenties heeft.

Daarnaast is het raadzaam om jouw wachtwoorden om de zoveel tijd te veranderen. Met name wanneer er een civiele zaak dreigt tegen iemand met wie je een nauwe band hebt is het sterk aan te raden om jouw wachtwoorden zo snel mogelijk te wisselen. Jouw privé bestanden kunnen wellicht in jouw nadeel gebruikt worden.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

onrechtmatig verkregen bewijs

Veel gelezen artikelen

Bel nu