Ondertekening overeenkomst

Ondertekening overeenkomst

Ondertekening overeenkomst

 Dagelijks gaat men enorm veel overeenkomsten aan in Nederland. Denk aan het sluiten van een grote deal met de gemeente, het kopen van een trui in een winkelzaak en het kopen van een fiets van de buurvrouw. De ene overeenkomst legt men schriftelijk vast, de andere niet (deze zijn vaak minder belangrijk).  

Veelvoorkomende fouten

Echter, men maakt vaak fouten in de schriftelijke overeenkomsten. Hieronder volgt een overzicht van zes veelvoorkomende fouten die gemaakt worden bij de opstelling van een overeenkomst. Deze komen in de praktijk erg vaak voor. 

Verwijzing naar algemene voorwaarden vergeten 

Bij het opstellen van de overeenkomst vergeet men vaak te verwijzen naar de algemene voorwaarden. De meeste mensen denken dat de algemene voorwaarden ‘vermeld worden op de website of dat ‘erin wordt vermeld dat ze ten alle tijden gelden’. Echter, dit is onvoldoende, want er moet duidelijk naar verwezen worden in de overeenkomst! 

Met contractspartijen fouten maken  

Het is belangrijk dat helder vaststaat tussen welke partijen de betreffende overeenkomst is gesloten. Dit moet men dan ook in de overeenkomst vermelden. In de meeste gevallen doet men dit op de eerste pagina, maar dat is niet een noodzaak.  

Bevoegdheid

Het is van belang dat men goed oplet dat de personen die de overeenkomst sluiten ook inderdaad bevoegd zijn om de overeenkomst te tekenen. Het is namelijk vaak het geval dat werknemers van een b.v. niet overeenkomsten mogen sluiten voor de b.v. of dat de bestuurders van de onderneming alleen gezamenlijk de bevoegdheid hebben om een bepaalde overeenkomst te sluiten, dus niet alleen.  Men kan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel nagaan welke personen tekenbevoegd zijn bij de betreffende onderneming.  

Een onduidelijke overeenkomst opstellen  

Jammer genoeg is het nog vaak het geval dat men niet helder omschrijft in de overeenkomst wat hij precies inhoudt en welke verplichtingen de partijen hebben. Het is belangrijk om duidelijk te weten wie wat levert. Het is bijvoorbeeld onvoldoende om in de overeenkomst op te nemen dat persoon A ‘tien kilo fruit’ moet leveren en persoon B daarvoor ‘de rekening dient te betalen’. In dit voorbeeld is het namelijk niet duidelijk om welk fruit het gaat, want gaat het om appels of bananen? Ook is de prijs niet duidelijk; wat dient persoon B daarvoor te betalen?  

Afspraken maken

Het is daarom belangrijk dat men ten alle tijden belangrijke afspraken maakt, zo voorkomen zij dat er zogenoemde onbepaalbare overeenkomsten ontstaan. Deze overeenkomst is namelijk nietig, wat de overeenkomst ongeldig maakt. Bovendien zorgen heldere overeenkomsten ook voor het voorkomen van conflicten tussen de partijen van de overeenkomst.  

Geen forumkeuze of rechtskeuze maken  

Het is met name bij internationale overeenkomsten belangrijk dat men een goede keuze wat betreft de rechter maakt. Dit wordt de forumkeuze genoemd. Ook is belangrijk dat men een goede rechtskeuze maakt. Het is namelijk niet een fijn idee als je eindigt met een Duitse rechter die Italiaans recht dient toe te passen. Je wilt het liefst een Nederlandse rechter die het Nederlandse recht gebruikt en dit dien je daarom ook in uw overeenkomst op te nemen! 

Tussen Nederlandse partijen

Het is tevens bij overeenkomsten die gesloten worden tussen partijen die Nederlands zijn ook belangrijk om een forumkeuze en een rechtskeuze vast te stellen, maar dit is indien je dat vergeet wel een kleiner probleem.  

Nalaten ondertekening overeenkomst

Als een overeenkomst nog niet ondertekend is, is het vaak voor een goede jurist nog mogelijk dit op te lossen. Echter, het is natuurlijk niet handig om de overeenkomsten niet te ondertekenen of alleen eenzijdig. Toch komt het erg vaak voor dat een overeenkomst niet ondertekend wordt. Daarom is het verstandig om overeenkomsten ten alle tijden te laten ondertekenen en ervoor te zorgen dat ten minste de datum van de betreffende ondertekening erbij staat. Dit zorgt in ieder geval voor genoeg opties om te laten zien wat er exact was afgesproken bij de overeenkomst ingeval dat op een later tijdstip nodig is.  

Afspreken van zaken die wettelijk niet toegestaan zijn  

Het komt vaak voor dat er in de overeenkomst niet toegestane afspraken worden gemaakt. Dit kan betekenen dat die betreffende afspraak als nietig gesteld wordt en daardoor ongeldig is. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat de hele overeenkomst als ongeldig verklaard wordt, maar tevens kan het ook zorgen voor ongeldigheid van een deel van de betreffende overeenkomst. Deze verbintenissen kan men dus ook niet afdwingen bij de rechter.  

Nederlandse wet staat niet veel toe

Het is echter niet gemakkelijk om fouten te voorkomen hierbij. Er is namelijk in de Nederlandse wet niet veel toegestaan. Je kunt aannemen dat indien je van mening bent dat iets niet is toegestaan, dat hoogstwaarschijnlijk ook het geval is. Jammer genoeg bestaan daarvoor een paar uitzonderingen die niet gemakkelijk voor niet-juristen te voorzien zijn.  

Inschakelen jurist 

Als je er zeker van wilt zijn dat uw overeenkomst geen fouten heeft, is de beste optie om de overeenkomst te laten controleren of op te laten stellen door een goede jurist.  

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

ondertekening overeenkomst

Veel gelezen artikelen

Bel nu