Omgevingsrecht

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is gericht op het reguleren en beschermen van de leefomgeving van burgers, waar onder andere de natuur, water, ruimtelijke ordening en milieu vallen.

Welke wetgeving is van toepassing?

Dit rechtsgebied wordt onderworpen aan constante verandering en bestaat daarom uit een aanzienlijk systeem van regels en wetten, waaronder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, of kort gezegd de Wabo.

Wat valt er onder het omgevingsrecht?

Het omgevingsrecht omvat de verhouding tussen de mens en zijn omgeving. Denk daarbij aan de planning omtrent de ontwikkeling van een gebied voor een bepaalde tijd en invoering van een bestemmingsplan.

Beleid

Ook het beleid omtrent deze planning en hoe wij daarmee rekening kunnen houden met het milieu valt onder het omgevingsrecht.

Ruimtelijke ordening

De ruimtelijke ordening moet zo worden ingericht zodat er optimaal met alle belangen rekening wordt gehouden en valt ook onder het omgevingsrecht.

Dit omvat dus iedereen, zowel de natuurlijke persoon (burgers) als de bedrijven hebben dus met het omgevingsrecht te maken.

Vernieuwing door de overheid

Een aantal jaren geleden is de overheid het omgevingsrecht gaan vernieuwen om de toepassing daarvan makkelijker te maken en het systeem eenvoudiger te maken om te begrijpen.

Vergunningen

Door de constante verandering binnen het omgevingsrecht, was het een ingewikkelde wirwar van regels en wetten geworden. Er waren verschillende vergunningen voor hetzelfde doel, waardoor het niet praktisch was.

Wabo

Sinds de inwerkingtreding van de Wabo is nu slechts één enkele vergunning vereist voor een project, zoals het bouwen of slopen van een huis.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

 

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

omgevingsrecht

Veel gelezen artikelen

Bel nu