Non actief

Non actief

Onderling in bedrijven is er bijna dagelijks sprake van conflicten tussen werknemers en de werkgever. Als de werkgever vindt dat de betreffende werknemer te ver gaat, gaat de werkgever in sommige gevallen over tot bijvoorbeeld non actief stellen of schorsing.

In dit artikel wordt het op non actief stellen en schorsen van de werknemer besproken. Hierbij wordt bijlangs gegaan in welke gevallen deze bevoegdheden aan de werkgever toe komen, of de werkgever alsnog het salaris door dient te betalen aan de werknemer en hoe het zit wat betreft eventueel volgend ontslag.

Schorsing en non actief

Dezelfde maatregel

In principe zijn het op non actief stellen van de werknemer en de schorsing van hem niet verschillende maatregelen; het is dezelfde maatregel. Echter, non actief stellen luidt minder heftig dan schorsen. Deze maatregel houdt in dat de werknemer niet meer hoeft te werken en ook niet meer op de werkvloer dient te komen.

De grond

De grond voor het op non actief stellen of schorsen van de werknemer is in de meeste gevallen een uitkomst van een arbeidsconflict. Dikwijls vindt de werkgever dat de werknemer zich op zodanige niet acceptabele wijze gedraagt dat de werkgever hem zegt dat hij niet meer mag komen op zijn werk.

Optie werknemer om terug te komen

Vaak is er nog een optie voor de werknemer om toch terug te komen bij de werkgever nadat er schorsing of non actief stelling heeft plaatsgevonden. Als de gedragingen van de werknemer immers zo onacceptabel waren dat hij zich ook nooit meer op de werkvloer zou mogen vertonen, dan had de werkgever hem in de meeste gevallen al ontslagen op staande voet.

Minder erge gevallen

Het schorsen of op non actief stellen van de werknemer gebeurt daarom dikwijls in gevallen die minder erg zijn. Verder is het wel mogelijk dat de werknemer op non actief wordt gesteld, maar daarna meteen toch nog op staande voet wordt ontslagen.

Wat te doen als werknemer bij schorsing of non actief stelling?

Het is in ieder geval aan te raden om een jurist in te schakelen met betrekking tot de schorsing en non actief stelling; dit geldt voor zowel de werkgever als voor de werknemer.

Rechten werknemer

Dit is aan te raden voor de werknemer in verband met zijn rechten, zoals recht op salaris, en om te beoordelen wat voor mogelijkheden hij verder heeft om uit te voeren. Het is aan te raden aan de werknemer om te allen tijde aan de werkgever te laten weten dat hij bereid is om werk te verrichten dat er is en dit dient hij schriftelijk te doen.

Niets tekenen

Ook is het voor de werknemer verstandig om niet zonder reden documenten, zoals vaststellingsovereenkomst, te ondertekenen die de werkgever aanbiedt als u op non actief bent gesteld of geschorst. Die betreffende documenten zijn in de meeste gevallen voordelig voor de werkgever opgesteld en kunnen er voor zorgen dat de werknemer niet meer beroep kan doen op sommige rechten. Daarom is verstandig om niets te tekenen en altijd eerst een jurist in te schakelen.

Werkgever jurist inschakelen

Het is voor de werkgever verstandig om een jurist in te schakelen als hij af wil van de werknemer. De werkgever dient ten tijde van de schorsing het salaris door te blijven betalen van de werknemer, maar als hij besluit de werknemer te ontslaan, zijn er andere wetten van toepassing. Zo dient ontslag op staande voet ten minste zonder vertraging gegeven te worden. Het is daarom aan te raden om snel een jurist in te schakelen.

Salaris tijdens non actief stelling of schorsing

Werknemer aan zichzelf te wijten

De vraag is of de werknemer die niet kan werken door non actief stelling of schorsing nog wel recht heeft op zijn salaris. De werkgever zal immers verklaren van niet. Hij zal zich beroepen op het feit dat de werknemer het op non actief stellen of de schorsing aan zichzelf heeft te wijten. De wet stelt immers: geen arbeid, dan geen salaris.

Aan de werkgever te wijten

Echter, de wet stelt ook dat de werknemer wel degelijk recht heeft op zijn salaris als de grond voor het niet werken aan de werkgever is te wijten. De Hoge Raad stelt dat dat het geval is bij schorsing, ook al zouden allerlei zaken de schuld van de werknemer zijn. De reden van deze regel is dat het niet mogelijk voor de werkgever mag zijn om individueel zijn plicht uit de arbeidsovereenkomst weg te halen, namelijk het betalen van salaris, en dit mag dus zelfs niet bij non actief stelling of schorsing.

Alsnog ontslag voor werknemer?

Opties werkgever

De werkgever heeft een paar opties ingeval hij tot ontslag van de werknemer overgaat. Zo bestaat voor hem de mogelijkheid om een ontbinding van de kantonrechter aan te vragen, om de werknemer op staande voet te ontslaan, hij kan pogen om met de werknemer tot een overeenkomst te komen dat hij uit dienst gaat en hij kan de arbeidsovereenkomst opzeggen via het UWV. Echter, deze opties veranderen als het nieuwe ontslagrecht gaat gelden.

Afhankelijk van omstandigheden situatie

Wat de beste optie is, is erg afhankelijk van de omstandigheden van de betreffende situatie, met name van de grond dat de werkgever de werknemer geschorst heeft of op non actief heeft gesteld.

Conclusie

Een werkgever kan zijn werknemer op non actief stellen of schorsen als hij vindt dat die niet acceptabel gedrag vertoont. De werkgever is in die situatie wel verplicht om hem zijn salaris gewoon door te betalen.

Echter, het is te allen tijde aan te raden om een jurist in te schakelen als u te maken krijgt met een schorsing of non actief stelling. De werkgever zal in de meeste gevallen namelijk toch nog de werknemer willen ontslaan. Het is daarom ook voor de werkgever belangrijk om een jurist in te schakelen om zo overhaaste foute beslissingen te voorkomen.

Het is aan te raden om zo snel mogelijk een jurist in te schakelen, aangezien de kans groter is op een goede uitkomst als u eerder van advies voorzien bent. Dit geldt met name als ontslag op staande voet een rol speelt.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

non actief

Veel gelezen artikelen

Bel nu