Het wetsvoorstel ‘Wet bevordering mediation’

Het wetsvoorstel ‘Wet bevordering mediation’

Met het regeerakkoord 2017 ‘Vertrouwen in de toekomst’ wil het kabinet Nederland een nog sterker land maken voor iedereen. Nederland moet duurzamer worden en investeringen in voorzieningen voor iedereen zijn een must. Onder voorzieningen voor iedereen valt bijvoorbeeld de rechtspraak en andere vormen van geschilbeslechting. Het kabinet heeft laten onderzoeken of er ruimte is om alternatieve geschilbeslechting uit te breiden.

Voornemen van het kabinet

Het kabinet is voornemens in te zetten op uitbreiding van buitengerechtelijke vormen van geschilbeslechting. Uit het regeerakkoord blijkt:

“Met name in het civiele en bestuursrechtelijke domein kan mediation een goed alternatief zijn voor de gang naar de rechter”.

Maar waarom heeft het kabinet dit voornemen?

In 2003, 2009, 2014 en 2019 is door het Wetenschappelijk Onderzoek- en documentatiecentrum onderzoek gedaan naar de mate waarin burgers te maken hebben met (potentiële) juridische problemen en de wegen die zij bewandelen om die problemen op te lossen. Nieuwsgierig naar de inhoud van het rapport? Hier vindt u het rapport terug.

Uit de onderzoeken blijkt dat voor een goed functionerende samenleving het belangrijk is dat geschillen zoveel mogelijk vroegtijdig opgelost worden. De manier om geschillen zoveel mogelijk vroegtijdig op te lossen is door middel van onderling overleg.

Alternatieve geschilbeslechting

Een voorbeeld van onderling overleg ten behoeve geschilbeslechting is mediation. Mediation is een vorm van alternatieve geschilbeslechting waarbij partijen zelf, onder begeleiding van een neutrale mediator , werken aan een aanvaardbare oplossing. Dit gebeurt voor onenigheden op privégebied, maar ook op de werkvloer bestaan voor zakelijke mediation allerlei mogelijkheden. Op onze pagina over mediation leest u meer over deze vorm van alternatieve geschilbeslechting.

Het is ook mogelijk om een advocaat in te schakelen die hulp kan bieden bij mediation. Lees hier meer over een mediation advocaat.

Het nieuwe wetsvoorstel ‘Wet bevordering mediation’

Om geschillen zo bestendig, passend en efficiënt mogelijk op te lossen is een nieuw wetsvoorstel consulatie gebracht. Het wetsvoorstel ‘Wet bevordering mediation’ moet hiervoor gaan zorgen.

Een voorbeeld is het laten beëdigen van mediators op de rechtbank. Thans is het zo dat iedereen zichzelf mediator mag noemen zelfs indien diegene geen kennis heeft over het vak. Het opmaken van een overheidsregister van mediators is een belangrijk speerpunt. Dit zorgt ervoor dat burgers worden ondersteund door een kwalitatieve mediator. Hierdoor zal alternatieve geschilbeslechting vaker succesvol zijn en wordt een gang naar de rechtbank (duur en tijdrovend) voorkomen.

Tegengeluiden

Het wetsvoorstel lijkt op het eerste gezicht een goed voorstel maar de Orde van Advocaten vindt de uitwerking onvoldoende. De Orde van Advocaten verzet zich dan ook tegen het wetsvoorstel en meent dat het onvoldoende duidelijk is voor welk probleem dit wetsvoorstel een oplossing biedt. Op de website van de Orde van Advocaten staat:

Het wetsvoorstel heeft op een groot aantal vlakken juist een contraproductieve invloed op de gewenste, bredere inzet van mediation. Overregulering zou de flexibiliteit – en daarmee de kracht – van mediation tenietdoen. Een belangrijk aspect van mediation is dat het zorgt voor dejuridisering. Een nieuwe wet om dit buitengerechtelijke fenomeen strak te reguleren is volgens de NOvA dan ook niet nodig”.

En nu?

Het wetsvoorstel ‘Wet bevordering mediation’ bevindt zich in de voorbereidende fase. Het is niet bekend wanneer er stappen gemaakt gaan worden en het wetsvoorstel werkelijkheid wordt. Laten we hopen dat de betrokken partijen er snel uitkomen en mediation meer ingezet gaat worden als geschilbeslechting.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Handen in elkaar - Symbool van mediation bij echtscheiding

Veel gelezen artikelen

Bel nu