Nietig en vernietigbaar

Nietig en vernietigbaar

Het verschil tussen nietig en vernietigbaar

Het verschil tussen nietige en vernietigbare besluiten is een lastig leerstuk. De Procureur-Generaal Assink van de Hoge Raad heeft dit leerstuk onlangs uitvoerig behandeld. Beide begrippen geven een rechtshandeling een bepaalde juridische status. Een nietige rechtshandeling wordt geacht nooit te hebben bestaan of plaatsgevonden. De nietige rechtshandeling heeft dan ook geen rechtsgevolgen.

Een vernietigbare rechtshandeling heeft in beginsel wel rechtsgevolgen. De rechtshandeling bestaat allereerst geldig. Echter, de rechtshandeling is niet volledig onaantastbaar. Wanneer de rechter de rechtshandeling vernietigd, dan is deze na het vernietigen nietig. Dan heeft de rechtshandeling toch weer geen rechtsgevolgen. De rechtshandeling wordt vervolgens geacht niet te hebben bestaan.

Criteria nietig

De wet regelt wanneer een besluit van een rechtspersoon nietig is. Dit staat beschreven in artikel 2:14 van het Burgerlijk Wetboek.

  • Een besluit dat in strijd is met de wet of statuten is nietig, tenzij de wet anders aangeeft
  • Een besluit is nietig wanneer het besluit niet is genomen op de voorgeschreven manier. Bijvoorbeeld wanneer een voorgeschreven handeling niet is verricht, of wanneer een bepaalde mededeling niet is gedaan, terwijl de wet of de statuten dit wel voorschrijven.

Het eerste punt gaat niet over tekortkomingen in de totstandkoming. Zoals bijvoorbeeld het schenden van een termijn. Het tweede punt ziet voornamelijk op goedkeuring van een besluit. Vaak moeten besluiten van een rechtspersoon worden goedgekeurd door de aandeelhouders of de raad van commissarissen. Wanneer dit niet gebeurd is het besluit nietig.

Criteria vernietigbaar

De wet regelt eveneens wanneer een besluit van een rechtspersoon vernietigbaar is. Dit staat beschreven in artikel 2:15 van het Burgerlijk Wetboek. Een besluit, genomen door een orgaan van een rechtspersoon is vernietigbaar wanneer;

  • Er sprake is van strijdigheid met de wet of met statuten is
  • Het besluit in strijd met de redelijkheid en billijkheid is
  • er sprake is van strijdigheid met een regelement

Om een besluit vernietigd te krijgen moet men een vordering doen bij de bevoegde rechter. Soms is het van belang dat een bepaald besluit dat vernietigbaar is in de praktijk geen uitvoering krijgt. Daarom kan men dan in kort geding vorderen dat, tijdens de bodemprocedure, de rechter de werking van het besluit schorst. Dit betekent dat in de bodemprocedure wordt uitgezocht of het besluit moet worden vernietigd. Tijdens de procedure mag er geen uitvoering aan het besluit worden gegeven.

Wanneer het besluit vernietigd, is het daarna nietig. Juridisch gezien, heeft het besluit nooit bestaan en geen rechtsgevolgen gehad. Praktisch gezien heeft het besluit, door de bodemprocedure en het kort geding, in praktijk ook nooit werking gehad.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Nietig en vernietigbaar

Veel gelezen artikelen

Bel nu