Niet eens met ontslag

Niet eens met ontslag

Op welke manier is het voor mij mogelijk om mijn ontslag aan te vechten?

Het is mogelijk om ontslag aan te vechten indien je het hiermee oneens bent. De ontslagroute die de werkgever gehanteerd heeft, is relevant voor de wijze waarop men het ontslag aan vecht. Denk hierbij aan het ontbinden van het contract met behulp van de kantonrechter. Maar ook aan opzegging van het arbeidscontract met behulp van het UWV of een ontslag op staande voet. Je kunt welwillendheid tonen nadat je ontslagen bent. Dit doe je door middel van een aangetekende brief aan jouw werkgever. Hierin geef je aan dat het ontslag in je ogen onterecht is. Tevens vermeld je dat je tot nader order beschikbaar blijft voor het verrichten van de arbeid.

Het opzeggen van het arbeidscontract met behulp van het UWV

Je kunt de kantonrechter verzoeken jouw ontslag opnieuw te beoordelen. Dit kan enkel indien je via het UWV ontslagen bent als gevolg van bedrijfseconomische redenen of arbeidsongeschiktheid over een langere periode. Echter, alvorens je je richt tot de kantonrechter, geeft het UWV je tijdens de procedure de mogelijkheid om een verweer in te dienen tegen de aanvraag van het ontslag. Hiervoor zal het UWV je te zijner tijd oproepen. Vervolgens zal het UWV dit verweer meenemen bij het beoordelen van de aanvraag van jouw ontslag en het mogelijk toekennen of afwijzen van de vergunning tot ontslag.

Het ontbinden van het arbeidscontract met behulp van de kantonrechter

Je kunt de kantonrechter verzoeken het ontslag opnieuw te beoordelen indien je ontslagen bent als gevolg van andere gronden dan bedrijfseconomische redenen of arbeidsongeschiktheid over een langere periode. De kantonrechter zal een beslissing nemen over het wel of niet ontbinden van het contract nadat hij beide partijen gehoord heeft.

Ontslagen op staande voet

Je verliest jouw inkomen direct wanneer je ontslagen wordt op staande voet. Zoek daarom contact met een deskundige voor juridisch advies.

De rechten die je hebt als werknemer

Je kunt recht hebben op een transitievergoeding, mits je ten minste twee jaar werkzaam bent geweest voor jouw werkgever. Jouw werkgever moet dan wel het initiatief tot ontslag genomen hebben, tenzij je als gevolg van gedragingen van uw werkgever, uit nood zelf ontslag genomen heeft. Deze transitievergoeding geldt voor zowel tijdelijke- als vaste contracten.

Ontslagvergoeding

Indien je op staande voet ontslagen bent heb je geen recht op een transitievergoeding. Mocht jouw werkgever je onterecht op staande voet ontslagen hebben, bestaat er de mogelijkheid dat de kantonrechter je wel een ontslagvergoeding toekent. Jouw dienstjaren en het salaris dat je verdiende is van belang voor het bepalen van het bedrag dat de transitievergoeding zal inhouden. Onze experts kunnen je helpen bij elk geval van ontslag. Zij zullen jouw rechtspositie beoordelen en zullen ervoor zorgen dat een zo optimaal mogelijk resultaat behaald zal worden. Je zult zelf de onderhandeling met jouw werkgever moeten voeren, of je kunt een expert in jouw naam laten onderhandelen. 

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

niet eens met ontslag

Veel gelezen artikelen

Bel nu