NDA

NDA

Wat is een non-disclosure agreement (nda)

Het komt ontzettend vaak voor dat je met anderen informatie deelt. In sommige gevallen is het van belang dat de informatie tussen jou en je gesprekspartner blijft. Voor dergelijke situatie is de non-disclosure agreement, ook wel bekend als nda, een oplossing. Wij leggen in dit artikel uit wat een nda is en op welke manier je deze opstelt. Ook vertellen wij wanneer het raadzaam is om gebruik te maken van een nda en wanneer niet.

Wanneer gebruik je een nda

De non-disclosure agreement is eigenlijk een Engelse term. In het Nederlands vertaald betekent het een geheimhoudingsovereenkomst. Wanneer je aan iemand iets vertelt, is de ander verplicht dit voor zichzelf te houden. De nda is in verschillende situaties bruikbaar. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een arbeidsrelatie: de werknemer werkt met gevoelige informatie van de werkgever.
  • Gesprekken met een kandidaat voor een mogelijke overname, waarbij gevoelige administratieve informatie inzichtelijk is.
  • Productinformatie voor investeerders over producten die nog niet zijn beschermd met intellectueel eigendomsrechten.

Dit is slechts een greep uit de voorbeelden waarin een nda relevant kan zijn. Wanneer geheimhouding van groot belang is, kan een nda verstandig zijn. Echter, het is niet altijd de beste oplossing.

Het opstellen van een nda

Een nda moet voldoen aan de eisen die in Nederland zijn gesteld voor een overeenkomst. Het is belangrijk dat duidelijk is welke partijen de overeenkomst gesloten hebben. Daarnaast moeten beide partijen de overeenkomst onderteken en moet de datum van ondertekenen erin staan. Ook is het van belang dat duidelijk is welke informatie wel geheim is en welke informatie niet geheim is. Eveneens is het aan te raden om een sanctie af te spreken bij het verbreken van de geheimhoudingsovereenkomst. Een boeteclausule is bijvoorbeeld aan te raden.

Indien de belangen groot zijn, is het raadzaam om niet zelf de nda op te stellen. Schakel hiervoor een jurist of advocaat in. Op deze manier heb je in ieder geval zekerheid wat betreft de inhoud van de nda. De jurist of advocaat zorgt ervoor dat er geen gedeeltes missen of onjuist zijn.

Situaties waarin een nda niet geschikt is

Een nda brengt niet alleen voordelen met zich mee, maar ook een aantal nadelen. Denk hierbij aan het feit dat in de praktijk veel partijen weigeren om een nda te tekenen, omdat dit in een aantal situaties veel risico’s met zich mee kan brengen. Ook is het lastig wat betreft bewijs indien een overeenkomst overtreden wordt. Dit kan je voorkomen door bijvoorbeeld een relatiebeding of een concurrentiebeding op te nemen in de overeenkomst. Natuurlijk alleen indien dit geen juridische problemen met zich meebrengt.

Daarnaast kan een ander probleem zijn dat de boete de geleden schade niet dekt of dat de schade niet verhaald kan worden op de overtreder, omdat de schade niet bewezen kan worden. Vanwege deze redenen is het raadzaam om slechts informatie te delen die noodzakelijk is voor de overeenkomst, naast de nda.

Conflicten

Wanneer je een nda opstelt is het natuurlijk niet de bedoeling dat er conflicten zullen ontstaan. In de praktijk gebeurt dit echter regelmatig. Indien dit in jouw geval gebeurt, kan met behulp van het bewijs en de inhoud en uitleg van de overeenkomst jouw positie in juridische zin bepaald worden. Wanneer de nda op de juiste wijze is opgesteld en er afdoende bewijs in jouw voordeel is, bestaat de mogelijkheid om stappen te nemen tegen degene die de overeenkomst overtreden heeft.

Indien er fouten gemaakt zijn bij het opstellen van de nda, of er is niet voldoende bewijs om jouw positie aannemelijk te maken, dan is het een stuk minder gemakkelijk om juridische vervolgstappen te nemen, en kan dit zelfs onmogelijk zijn.

Indien er een conflict is of er is dreiging van een conflict, is het raadzaam om hulp te zoeken bij een jurist of advocaat, om het conflict te voorkomen of deze zo goed mogelijk te beëindigen.

Conclusie

Een nda is eigenlijk gewoon een geheimhoudingsclausule. Wanneer deze op de juiste wijze is opgesteld, kan je afdwingen dat de gewenste informatie geheim blijft voor derden. Soms is het ook raadzaam om andere maatregelen te treffen. Denk hierbij aan een need-to-know-beleid of een relatiebeding.

Wanneer je een nda wilt op stellen en er grote belangen spelen bij de overeenkomst, stel deze dan niet zelf op. Schakel hiervoor een jurist of advocaat in. Op deze manier heeft u in ieder geval zekerheid wat betreft de inhoud van de nda. De jurist of advocaat zorgt ervoor dat er geen gedeeltes missen of onjuist zijn. Ook wanneer er een conflict is of er is dreiging van een conflict, is het raadzaam om hulp te zoeken bij een jurist of advocaat, om het conflict te voorkomen of deze zo goed mogelijk te beëindigen.

 

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

NDA

Veel gelezen artikelen

Bel nu