Naamloze vennootschap

Naamloze vennootschap

Rechtspersoon met aandelen

Een naamloze vennootschap ofwel N.V. is een rechtspersoon met aandelen die overdraagbaar zijn van persoon tot persoon. Deze aandelen zijn verdeeld in maatschappelijk kapitaal (Het maximum (nominale) bedrag waarvoor aandelen kunnen worden uitgegeven). Het uitgeven van deze aandelen heet emissie.

Naamloze vennootschap

In tegenstelling tot de besloten vennootschap (B.V.) is de N.V ‘naamloos’. Dit komt omdat vaak de houders van de aandelen van de rechtspersoon kunnen variëren. Een N.V. is niet altijd gehouden om een register bij te houden van wie de aandelen bezitten. De aandelen waarin een N.V is verdeeld luiden aan toonder of op naam. De aandeelhouders zijn daarom ‘naamloos’ ofwel anoniem.

Beursgenoteerde nv

Het is mogelijk om met een nv het kapitaal via de beurs te vergaren, maar hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De onderneming moet meer dan 5 jaar bestaan en het eigen vermogen moet minimaal €5 miljoen bedragen. Tevens moet de waarde van de aandelen in totaal hoger zijn dan €5 miljoen en moet de onderneming in de afgelopen 5 jaar op z’n minst 3 jaar winstgevend zijn geweest. Daarnaast moet een beursgenoteerde nv zich ook houden aan de corporate governance code. Dit is een gedragscode specifiek voor beursgenoteerde ondernemingen. Schending hiervan kan onbehoorlijk bestuur opleveren.

Naamloze vennootschap buiten Nederland

In Frankrijk, Italië of Spanje is het equivalent van een naamloze vennootschap een S.A. Dit staat voor ‘societé anonime’.

Geplaatste kapitaal

Van het maatschappelijk kapitaal moet het geplaatste kapitaal worden onderscheiden. Het geplaatste kapitaal is het kapitaal wat door de N.V in aandelen is uitgegeven. Dit moet minimaal € 45.000,- zijn.

Niet persoonlijk aansprakelijk

Een houder van een of meer aandelen in een naamloze vennootschap is persoonlijk niet aansprakelijk voor datgene verricht in de naam van de N.V. Ook is de aandeelhouder niet verplicht om een bedrag boven het bedrag wat op zijn aandeel hoort, te storten of in eventuele verliezen van de vennootschap te bijdragen.

Notariële akte

Wanneer iemand een naamloze vennootschap op wil richten, moet diegene daarmee naar de notaris gaan. Die maakt dan een notariële akte op. Elke oprichter die op grond van die akte één of meer aandelen in de N.V. neemt, ondertekend deze akte.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Naamloze vennootschap

Veel gelezen artikelen

Bel nu