Misbruik

Misbruik

Wilsgebrek

Wanneer rechtshandelingen door bedreiging, misbruik van omstandigheden of bedrog tot stand gekomen/verricht zijn, zijn deze vernietigbaar. Als er sprake is van misbruik van omstandigheden spreekt men juridisch gezien van een wilsgebrek; het ontbreken van de wil. Het kan dus belangrijk zijn om te onderzoeken of hiervan sprake is.

Wanneer misbruik?

Dit is aan de orde wanneer iemand wist of behoorde te begrijpen dat een ander door een bijzondere omstandigheid bewogen wordt een rechtshandeling te verrichten dan wel bevorderd wordt het tot stand komen van een rechtshandeling te vergemakkelijken, terwijl hij weet dan wel behoort te begrijpen dat deze persoon hiervan moet worden weerhouden.

Bijzondere omstandigheid

Bij een bijzondere omstandigheid kan je denken aan afhankelijkheid, abnormale geestestoestand, noodtoestand, lichtzinnigheid of onervarenheid.

Causaal verband voor misbruik

Voor een geslaagd beroep op misbruik van omstandigheden moet er een causaal verband zijn tussen de omstandigheid en de rechtshandeling.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

misbruik

Veel gelezen artikelen

Bel nu