Minder werken

Minder werken

Het kan om veel verschillende redenen zo zijn dat je meer of minder uren wil gaan werken. Dit kun je aan je werkgever vragen. Als je meer dan 26 weken in dienst bent, mag je werkgever dit slechts weigeren als daarvoor een goede reden is.

Overleg met werkgever

In principe geldt het aantal uren dat in je arbeidscontract staat als standaard. Op die uren heb je dus recht. Als je meer dan 26 jaar in dienst bent geweest bij je werkgever, kun je bij je werkgever een aanvraag indienen om meer of minder uren te gaan maken. Om dit voor elkaar te krijgen, is het belangrijk om dit eerst gewoon te overleggen met je werkgever. Als hij daarmee akkoord gaat, kun je de gemaakte afspraken gewoon vastleggen op papier. Als hij niet akkoord gaat, kun je een schriftelijk verzoek indienen.

Schriftelijk verzoek

Als je er in regulier overleg met je werkgever niet uitkomt, kun je het op schrift nog eens proberen. Als je namelijk schriftelijk een verzoek om meer of minder uren doet, bestaat voor een werkgever de verplichting om daarop te antwoorden. Dan moet hij ook schriftelijk een reactie geven en uitleg geven over waarom hij het verzoek niet honoreert. Het is belangrijk om die aanvraag meer dan twee maanden te doen voordat je meer of minder wil gaan werken.

Brief

In de brief moet je ten eerste aangeven hoeveel uren je wil gaan werken. Ten tweede met ingang van welke datum je dat wil doen. Ten derde op welke dagen je dan meer of minder wil werken. In beginsel is het mogelijk om één keer per jaar een dergelijke aanvraag te doen.

Goede grond

Voor je werkgever een schriftelijk reactie geeft, moet hij het met jou over de aanvraag hebben. Het is hem niet toegestaan om het verzoek zonder pardon van tafel te vegen. Hij moet daarvoor wel een goede grond hebben. Zo een goede grond of reden noemt men een zwaarwegend bedrijfsbelang. Hiervan kan sprake zijn als er simpelweg te weinig werk is om jou meer uren te geven, als de werkgever niet genoeg geld heeft om het verzoek te accepteren of de veiligheid binnen het bedrijf niet gewaarborgd kan worden door de wijziging. Ook problemen bij het opstellen van een rooster kunnen gezien worden als een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Mediation

Als je er met je werkgever niet onderling uit kunt komen, dan kun je overwegen om een mediator in te schakelen. Een mediator zal jou en je werkgever begeleiden bij het vinden van een geschikte oplossing.

De rechter

Als ook het inschakelen van een mediator niet helpt, kun je als laatste middel naar de rechter stappen. De kantonrechter zal de zaak dan beoordelen. Voordat je een gang naar de rechtszaal inzet, is het raadzaam om eerst een advocaat in de arm te nemen en je zaak eens goed door te spreken. Houd hierbij ook goed in gedachten dat de relatie tussen jou en je werkgever ernstig beschadigd kan raken door het voeren van een rechtszaak.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

minder werken

Veel gelezen artikelen

Bel nu