Merkenrecht

Merkenrecht

Een merk is wat een bedrijf of producent van een product zijn producten of diensten mee doet onderscheiden van die van zijn concurrenten. Dit kan zowel een kenmerkende naam of slogan zijn, maar bijvoorbeeld ook door kenmerkende symbolen of afbeeldingen. Zelfs een vorm of een kleur kan al worden aangemerkt als een merk. Een handels- of bedrijfsnaam kan ook een merk zijn. 

Het merk

Het merkenrecht verschilt op één punt aanzienlijk van het vergelijkbare auteursrecht. Het is namelijk zo dat men pas een zekere bescherming verkrijgt indien een merk is geregistreerd. Als dat heeft plaatsgevonden dan kan niemand meer dit merk gebruiken zonder dat deze hiervoor toestemming heeft gekregen van de merkhouder.

Verwarring

Daarbij in het verlengde komt nog dat het ook niet is toegestaan dat een andere producent zodanig veel gelijkenissen op zijn eigen producten toekent, waardoor verwarring kan ontstaan met het merk welke is geregistreerd. Dergelijke gedragingen die inbreuk maken op iemands merkenrecht, kunnen als onrechtmatig worden aangemerkt. Dan bestaat er de mogelijkheid voor de merkenhouder om door middel van een kort geding een verbod daartoe af te dwingen. Dan mag de zogenaamde ‘na-aper’ niet langer dergelijke gelijkenissen hanteren.  

Bescherming werk 

Voor de bescherming van een merk voor de merkenhouder in Nederland, dient het merk te worden aangegeven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Deze wordt het BBIE genoemd. Na deze aanmelding geniet het merk gehele bescherming in de Benelux. Vanzelfsprekend is een dergelijke aanmelding niet geheel kostenvrij. Verder is bepaald dat een aanmelding bij het BBIE voor een merk geldig is voor een termijn van tien jaren. Na het verlopen van deze termijn bestaat er nog de mogelijkheid om deze te verlengen.

Alleenrecht

Zoals reeds vermeld, geniet de merkhouder na deze inschrijving het alleenrecht op zijn merk. De merkhouder kan dan procedures voeren tegen producenten die gebruik maken van tekens die gelijkenissen tonen met zijn merk. Dit kan de merkenhouder tegen niet alleen de merken binnen de Benelux, maar tegen alle merken die geldig worden aangemerkt binnen de Benelux. Dit kunnen dus Europese merken zijn, maar ook alle internationale merken. Slechts vereist dat deze geldig zijn binnen de Benelux.  

Wereldwijde bescherming 

Naast deze Benelux registratie, bestaat er ook nog de mogelijkheid tot Europeesrechtelijk bescherming op het recht op het hanteren van jouw merk. Dan is er de mogelijkheid tot inschrijving bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie. Deze is te vinden in Spanje. Voor de mogelijkheid tot bescherming van jouw merk op wereldwijd niveau, bestaat er de mogelijkheid tot inschrijving bij het World Intellectual Property Organization (WIPO). Deze is te vinden in Genève.  

Voorwaarden merkrecht

Verder is het van belang om te vermelden dat niet alles kan worden aangemerkt als een merk. Zo zijn er dan ook een aantal voorwaarden aan welke moet worden voldaan. Daarvan de meest belangrijke dat het merk ook daadwerkelijk onderscheidend behoort te zijn tussen zijn concurrenten. Het gebrek aan onderscheiding doet zich doorgaans voor als het merk voornamelijk een beschrijving van iets inhoudt. Daarnaast wordt vereist dat het merk niet als misleidend mag worden aangemerkt. Denk dan bijvoorbeeld aan het juist afbeelden van het dier van welke een bepaald stuk vlees afkomstig is in de supermarkt. Een ander vereiste is dat het merk dan weer geen inbreuk mag maken op het eigendomsrecht, vanzelfsprekend betreft het hier de intellectuele variant daarvan.  

Vervallen

Als laatste is van belang te vermelden dat het registreren van het merk in beginsel tot een termijn van 10 jaar leidt. Een merkenrecht komt echter te vervallen als dit merk vijf jaren of langer niet wordt gebruikt door de eigenaar. Als aan die termijn wordt voldaan dan bestaat de mogelijkheid voor een ander om daar melding van te doen en dan te vragen om het merkenrecht te doen beëindigen. Een andere mogelijkheid tot verval van het merkenrecht kan zich voordoen als het tot een soortnaam verheven is. Denk daarbij aan de ‘jeep’. Dit begon als een merknaam maar gebruiken we nu om een soort wagen aan te duiden.  

Wanneer het merk anders gebruikt wordt dan hoe het destijds is ingeschreven is aan te raden dit aan te geven. Anders bestaat de mogelijkheid dat het merkenrecht vervalt. Anders bestaat er de mogelijkheid dat het merkenrecht vervalt.  

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

merkenrecht

Veel gelezen artikelen

Bel nu