Mentorschap

Mentorschap

Mentorschap is een beschermende maatregel voor meerderjarige individuen. In sommige gevallen zijn meerderjarigen niet in staat hun belangen te behartigen. Bijvoorbeeld wanneer ze een lichamelijke of fysieke beperking hebben. Mentorschap beschermt en helpt hen in het behartigen van niet-financiële belangen. Voorbeelden van niet-financiële belangen zijn; de verzorging van de persoon, diens begeleiding en behandeling. Neem als voorbeeld een persoon op leeftijd die geleidelijk meer en meer achteruitgaat door dementie.

Gevolgen van mentorschap

Gedurende het mentoraat is degene die onder mentorschap staat onbevoegd tot het zelf verrichten van rechtshandelingen welke zien op diens verzorging, behandeling, begeleiding of verpleging. De mentor vertegenwoordigt de betrokkene wanneer beslissingen omtrent deze onderwerpen nodig zijn.

Beslissingen van de mentor

De betrokkene mag echter vanzelfsprekend nooit onvrijwillig gebruikt worden voor medische en andere typen experimenten. Hetzelfde geldt wanneer de betrokkene opgenomen wordt in een psychiatrisch ziekenhuis. Beslissingen die de mentor bijvoorbeeld wel mag nemen zijn:

  • Huisartsafspraken
  • Wat voor type behandeling hij zal ondergaan
  • Welke medicijnen de patiënt gebruikt

Andere taken mentor

Daarnaast fungeert de mentor ook als, onder andere, bemiddelaar, adviesgever en als de bewaker van alle belangen van betrokkene. Wanneer de betrokkene bijvoorbeeld zeer angstig is voor een behandeling van een tandarts, mag de persoon die onder mentorschap staat zich verzetten tegen de behandeling van de medicus. De mentor heeft echter wel de bevoegdheid een dergelijke behandeling toch door te laten gaan indien betrokkene anders ernstig nadeel zal ondervinden ten gevolge van het verzet.

Verslag uitbrengen

Op verzoek van de kantonrechter kan de mentor gedwongen worden verslag uit te brengen van het mentoraat. De mentor heeft hierbij de plicht om alle gevraagde inlichtingen aan de kantonrechter te verschaffen.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Meer weten over bewindvoering, curatele en mentorschap?

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Mentorschap

Veel gelezen artikelen

Bel nu