Meervoudige kamer

Meervoudige kamer

Een rechtbank heeft verschillende soorten rechtszaken. Bij strafzaken kan dit een enkelvoudige (politie) zitting zijn waarbij één rechter aanwezig is. Ook kan er sprake zijn van een meervoudige zitting. Bij deze meervoudige strafkamer worden zaken behandeld die ingewikkelder en meer complex/zwaarder zijn dan normale zaken. In tegenstelling tot de enkelvoudige zitting, wordt bij de meervoudige kamer de zaak door drie rechters behandeld. Ook kan het zo zijn dat een zaak bij de meervoudige kamer komt langer dan één zittingsdag in beslag neemt.

Uitspraak meervoudige kamer

Ook zit er een verschil in het doen van uitspraak tussen de meervoudige kamer en de politierechter. Bij een politierechter wordt er direct na de zitting (het onderzoek ter terechtzitting) mondeling uitspraak gedaan. Bij de meervoudige kamer gaan de drie rechters echter in beraad en zal er na 14 dagen een uitspraak volgen, ook weer in een zittingsvorm.

Aanwezigheid

Je kunt ervoor kiezen om aanwezig te zijn bij een zitting voor de meervoudige kamer waarbij dit vonnis uitgesproken wordt. Dit is echter geen verplichting en je kunt ook afstand doen van het recht om aanwezig te zijn. Wanneer je niet komt dan stelt de advocaat je dezelfde dag nog op de hoogte van het vonnis. Bij een zitting waar een vonnis wordt voorgelezen kan je verder niet nog inhoudelijk op de zaak ingaan: het is een kwestie van aanhoren en het vonnis staat al vast.

In tegenstelling tot zittingen voor de enkelvoudige (politie)rechter kan er bij een meervoudige zitting wel de maatregel ter beschikkingstelling (TBS) worden opgelegd aan jou. Ook kan de rechter een maatregel voor het plaatsen in een inrichting voor stelselmatige daders opleggen.

Hoger beroep

Wanneer je het oneens bent met het vonnis, kun je binnen 14 dagen na het vonnis in hoger beroep gaan. Bent je het met het vonnis eens of leg je je erbij neer, dan kun je afstand doen van het hoger beroepsrecht. Wanneer je aanwezig bent ten tijde van de uitspraak zal de voorzitter (één van de drie rechters die de leiding heeft) je vragen naar het feit of je in hoger beroep wenst te gaan of dat je afstand doet van dit recht.

Je doet er echter verstandig aan om niet te snel beslissingen te nemen tijdens de zitting. Na afloop kan je met jouw advocaat overleggen over een eventueel hoger beroep.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

meervoudige kamer

Veel gelezen artikelen

Bel nu