Medische missers: fout van een arts?

Medische missers: fout van een arts?

Medische misser vaststellen

Wanneer je als patiënt vermoedt dat er een medische fout bij jou gemaakt is, is dit erg vervelend. Je vraagt je wellicht af hoe je kunt vaststellen of dit het geval is. Allereerst dient gezegd te worden dat het niet makkelijk is om vast te stellen of er een medische misser of fout gemaakt is. Vaak moet je eerst de medische misser melden bij de instantie waar het fout is gegaan. Deze instantie kan dan eventueel besluiten tot schadevergoeding.

Niet de juiste inzichten

Dat komt omdat je als patiënt of als familie/partner of een andere naaste vaak niet de juiste inzichten hebt in hoe het verloop van de behandelingen door de arts gegaan zijn. Ook kan het voorkomen dat je pas veel later ontdekt dat er iets is misgegaan bij een behandeling of een andere medische kwestie.

Fout verbergen

Ook kan het zo zijn dat jouw behandelend arts of andere medische deskundige een gemaakte fout probeert te verbergen of niet aan het licht probeert te laten komen. Het kan zo zijn dat een arts bepaalde feiten die belastend voor hem of haar kunnen zijn, niet in jouw medisch dossier heeft opgenomen.

Niet altijd bewust

Het hoeft niet zo te zijn dat een arts dit ook bewust doet. Een medicus hoeft namelijk niet alles te weten. Een arts of andere medische specialist, hoeft zich niet bewust te zijn van het feit dat hij bij jou een fout heeft gemaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de arts niet is gespecialiseerd in de gezondheidsklachten waar jij aan leed en derhalve ook niet een bepaald ziektebeeld voor ogen had.

Generalist

Een arts is ook een mens en kan niet alles weten. Wanneer je bijvoorbeeld naar de huisarts gaat, is dit een zogenoemde generalist. Een generalist zoals een huisarts weet van heel veel zaken een klein beetje, maar kan zelf ook niet alles tot in de details uitzoeken. Wanneer een huisarts vindt dat een specialist ingeschakeld moet worden zal hij je doorverwijzen. Het is echter wel zo dat een huisarts over voldoende medische kennis moet beschikken om te bepalen of hij je door moet sturen naar een specialist.

Verkeerde inschatting

Het kan echter ook zo zijn dat een huisarts een verkeerde inschatting maakt door het verhaal wat jij aan deze arts vertelt. Wanneer je bijvoorbeeld een telefonisch consult met een huisarts hebt en je daarbij erg onduidelijk of geëmotioneerd vertelde, kan het zijn dat de huisarts de klachten verkeerd heeft ingeschat.  Ook een taalachterstand of cultuurverschillen kunnen maken dat een huisarts je niet goed heeft begrepen.

Uitzoeken of er sprake is van medische misser

Niet elke vergissing door een huisarts kan gekwalificeerd worden als een medische fout. Wanneer je echter van mening bent dat door het handelen van een arts ernstige gezondheidsschade is ontstaan, doe je er zeer verstandig aan om in het concrete geval uit te zoeken of er sprake is geweest van een medische fout/misser. Nogmaals, dit zal niet makkelijk zijn.

Hoe stel ik een misser vast?

  • Vraag jouw eigen medische dossier op. Het inzien en opvragen van een medisch dossier is een recht dat je altijd kunt inroepen. Het kan echter wel zo zijn dat het ziekenhuis een bepaalde vergoeding vraagt voor het uitzoeken en het kopieerwerk.
  • Je kan de arts zelf vragen of hij of zij van mening is dat er wellicht één of misschien wel meerdere fouten zijn gemaakt in de behandeling.
  • Je kunt een zogenoemde second opinion aanvragen bij een andere arts of een ander ziekenhuis. Deze zal jouw medische situatie dan volledig opnieuw beoordelen.
  • Je doet er ook verstandig aan om je gezondheidssituatie bij te houden en hoe deze zich ontwikkelt nadat de vermoedelijke medische fout is begaan.
  • Alle andere vormen van bewijs verzamelen zoals foto’s en beeldmateriaal etc.

Voldoende informatie en documentatie

Kortom, het gaat erom dat je je voldoende hebt geïnformeerd bij de arts en zelf ook jouw documentatie op orde hebt.

Medische misser advocaat inschakelen

Je doet er daarnaast verstandig aan om een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in medische aansprakelijkheid. De advocaat geeft je juridische hulp na de medische misser. Deze kan in overleg met jou een medisch adviseur inschakelen. Klik hier als je rechtstreeks een afspraak wilt maken met een gespecialiseerde advocaat.

Medisch adviseur

De medisch adviseur zal een neutraal oordeel geven over de vraag of er toevallig een medische fout is gemaakt. Hij zal het gehele dossier bekijken. Het oordeel van deze medisch adviseur kan erg zwaar wegen.  Vaak zal het voorkomen dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis waar de arts werkzaam is, ook een medisch adviseur inschakelt die de zaak behandelt.

medische missers

Verloop zaak

Aansprakelijkheidstelling

De zaak zal beginnen met het feit dat jouw advocaat het ziekenhuis en de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis een brief stuurt waarin een aansprakelijkstelling staat. Hiermee stelt de advocaat het ziekenhuis en de betreffende arts aansprakelijk.

Briefwisseling en deskundige

Daarna zal vaak een lange briefwisseling volgen. Ook is het mogelijk dat er een deskundige wordt ingeschakeld.

Dagvaarding

Een gemiddelde medische fout zaak kan erg lang duren. Wanneer de zaak echter tot een impasse dreigt te komen, heeft een advocaat ook mogelijkheden om de zaak aan de rechter voor te leggen middels een dagvaarding.

Bewijsproblemen

Wanneer er grote bewijsproblemen zijn, kan de advocaat je adviseren om met de zaak te stoppen. Dit kan ook het geval zijn wanneer is vast komen te staan dat er een medische fout is begaan, maar dat jij eigenlijk geen schade hebt.

Voorbeeld

Je bent geopereerd en door een waarschijnlijk verwijtbare infectie is de wond van de operatie groter en lelijker geworden dan dat de arts had kunnen voorzien. Je blijft achter met een groot litteken. Echter zit dit litteken op een plaats op je lichaam waar hij niet makkelijk te zien is.  In dit geval kan de advocaat je adviseren om de aansprakelijkstelling van de arts te laten schieten. De inspanningen die nodig zijn om te bewijzen dat de infectie ook daadwerkelijk te wijten is aan de arts en het feit dat het litteken niet zichtbaar is, wegen dan niet op tegen de eventuele schadevergoeding die je kunt krijgen door de medische misser.

Geheimhoudingsplicht

Wanneer er wordt gesproken over medische fouten of medische missers, wordt vaak gedacht aan een arts die een fout heeft begaan bij het behandelen van een patiënt. Ook kan het echter voorkomen dat een arts aansprakelijk is vanwege een niet-medische handeling.  Dit laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer een arts zich niet heeft gehouden aan een geheimhoudingsplicht, hij een ondeugdelijk dossier heeft bijgehouden, hij een beroepsgeheim heeft geschonden of een informatieplicht heeft verzaakt.

Informatieplicht

Een medisch specialist is volgens de wet verplicht om zijn of haar patiënten duidelijk te voorzien van informatie en duidelijk in te lichten over het geplande onderzoek of alle geplande behandelingen. De basis hiervan is dat jij als patiënt steeds weet wat de aard en het doel van de behandeling is, welke gevolgen hieraan zitten en wat de mogelijke risico’s zijn. Ook moet je als patiënt telkens overal om toestemming worden gevraagd.

Aansprakelijkheid medische misser

Wanneer een arts zich niet aan bovenstaande plichten heeft gehouden, kan hij ook aansprakelijk gesteld worden. Zeker het feit dat een arts je niet heeft gewezen op mogelijke risico’s die zich later toch hebben voorgedaan, kunnen maken dat een arts zijn informatieplicht heeft geschonden. Je dient als patiënt altijd een duidelijke inlichting te hebben gekregen over welke risico’s een bepaalde behandeling heeft.

Weloverwogen keuze

Op dat moment kun je namelijk zelf een weloverwogen keuze maken. Het is dan ook mogelijk om, wanneer je weet welke risico’s aan bepaalde ingrepen kleven, af te zien van deze behandeling.

Verjaring van vordering

Heb jij schade geleden ten gevolge van een medische misser, dan moet jij niet te lang wachten met het eisen van een schadevergoeding. Het kan namelijk zo zijn dat jouw vordering dan verjaart. Dit houdt in dat je geen aanspraak meer kan maken op de schadevergoeding nadat de verjaringstermijn behaald is.

Welke termijn geldt?

Het uitgangspunt bij medische missers is een verjaringstermijn van vijf jaar. Belangrijk: deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat het slachtoffer met zowel de schade als de veroorzaker bekend is geworden. Het kan namelijk zo zijn dat de medische misser niet direct te herkennen is door het slachtoffer.

Uitzondering minderjarigen

Dit geldt echter niet voor minderjarigen. Voor hen geldt dat de verjaringstermijn sowieso pas begint te lopen vanaf het moment dat zij meerderjarig zijn. Dit is dus vanaf 18 jaar. Het maakt dus niet uit dat de medische fout begaan is tijdens zijn of haar derde levensjaar. Ook hierop is weer een uitzondering, deze regel geldt pas voor medische missers ná 1 februari 2004.

Verjaring na het aansprakelijk stellen

Dan is nog niet helemaal de kous af. Ook wanneer je de verantwoordelijke al aansprakelijk hebt gesteld, kan de vordering nog verjaren. Dit kan gebeuren wanneer je na het aansprakelijk stellen geen verdere acties onderneemt. Deze type verjaring kun je voorkomen door te ‘stuiten’. Wanneer je stuit gaat jouw verjaringstermijn later weer opnieuw lopen.

Aansprakelijkheidsrecht advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde aansprakelijkheidsadvocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden en Utrecht. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in medische aansprakelijkheidszaken. Klik hier voor een contactformulier voor een advocaat of bel ons via: 085 –5000 202.

Meer weten over het aansprakelijkheidsrecht?

Lees meer over bijvoorbeeld:

Veelgestelde vragen medische missers

Een verwijtbare fout wordt over het algemeen vastgesteld wanneer een arts onzorgvuldig heeft gehandeld. Er is sprake van deze onzorgvuldigheid wanneer een redelijk bekwaam arts dezelfde medische misser niet had gemaakt door schade te voorkomen of te verminderen.

Kan ik een ziekenhuis aansprakelijk stellen?

Ben jij slachtoffer geworden van een medische misser in een ziekenhuis? Dan moet je kijken door wie jij bent behandeld in dat ziekenhuis. Vervolgens kun je deze medicus aansprakelijk stellen voor een schadevergoeding.

Kan ik mijn tandarts aansprakelijk stellen?

Ook jouw tandarts is een medisch specialist. Deze kan dus ook een medische misser begaan. Heeft hij bijvoorbeeld een parodontitis bij jou gemist; dan heb je recht op een schadevergoeding.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Medische missers

Veel gelezen artikelen

Bel nu