Medische misser

Medische misser

Het is belangrijk om eerst over de medische misser met je zorgverlener te praten voordat je andere stappen gaat zetten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het indienen van een officiële klacht. Het eisen van schadevergoeding bij de rechter is het laatste middel.

Beoordeel de medische misser

Het kan zo zijn dat er niet eens sprake is van een medische misser. De enige omstandigheid dat het resultaat van een behandeling of operatie niet is wat je had gehoopt en verwacht is niet direct een medische misser. Het is mogelijk dat je zorgverlener geen schuld aan dit resultaat heeft gehad. Er zijn ook andere factoren die hiervoor kunnen zorgen.

In het geval van een medische complicatie is je zorgverlener niet verplicht om jou een schadevergoeding te betalen. Een medische complicatie houdt in dat je lichaam op een andere manier op de ingreep heeft gereageerd dan vooraf verwacht kon worden. Dit kan een onbekende allergische reactie zijn bijvoorbeeld. Hieraan heeft je zorgverlener geen schuld. Dit is dus geen medische misser.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je zorgverlener wel een fout heeft gemaakt. Dus iets wat objectief, door andere zorgverleners, als een fout gezien wordt en wat zij zelf niet fout zouden doen. In dat geval kan je schadevergoeding eisen bij je zorgverlener. Die schade moet wel het gevolg zijn van de medische fout, er moet een causaal verband zijn.

Bespreek de medische misser

In sommige gevallen is het erg lastig om te beoordelen of er nou sprake is geweest van een medische complicatie of een medische fout. Als je dat niet weet en je wenst meer informatie over de gehanteerde procedure te ontvangen, kun je dit gewoon aan je zorgverlener vragen. Die kan je proberen uit te leggen wat hij of zij heeft gedaan en wat er misschien mis is gegaan. Dit gesprek kan ervoor zorgen dat je klacht voldoende is behandeld en opgelost. Mocht dat niet zo zijn, dan heb je in ieder geval meer informatie over het voorval die je eventueel kunt gebruiken bij het indienen van een klacht.

De klachtenfunctionaris

Als het om de een of andere reden niet lukt om een bevredigend gesprek met je zorgverlener te hebben, kan je een klachtenfunctionaris inschakelen om er samen met jou en je zorgverlener toch goed uit te komen. Het is voor elke zorgverlener verplicht om zo’n klachtenfunctionaris te hebben.

Klacht indienen

Als je er na de vorige stappen nog niet uitkomt met je zorgverlener, of in samenwerking met de klachtenfunctionaris, dan kun je een klacht indienen. Dit doe je met behulp van een brief. Daarin leg je zo goed mogelijk uit wat het probleem is en welke fout er volgens jou is gemaakt. Draag in die brief ook een mogelijke oplossing aan, zoals het betalen van een schadevergoeding.

Als ook de reactie op die brief niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kun je met je klacht naar de Geschillencommissie Zorg stappen. Die commissie zal naar je klacht kijken en vervolgens beoordelen of de zorgverlener een medische fout heeft gemaakt. De commissie kan ook bepalen dat de zorgverlener een schadevergoeding moet betalen. Er kan echter een schadevergoeding worden opgelegd van maximaal €25.000. Voor de procedure bij de Geschillencommissie Zorg is het niet nodig om een advocaat in de arm te nemen. Tegen een beslissing van de Geschillencommissie kun je niet in beroep bij een rechter. Het is wel mogelijk om de rechter te laten beoordelen of de commissie een fout heeft gemaakt bij haar werk.

Medisch tuchtcollege

Als je vreest dat je zorgverlener zijn werk structureel niet goed doet en in de toekomst fouten blijft maken, dan is het mogelijk om naar het medisch tuchtcollege te stappen. Het tuchtcollege heeft de taak om de kwaliteit van de Nederlandse zorg op niveau te houden. Zij heeft de bevoegdheid om zorgverlener een officiële waarschuwing te geven of zelfs te schorsen.

Je kunt naar het tuchtcollege stappen door een klaagschrift te sturen. Het klaagschrift bevat een omschrijving van de klacht die je hebt over je zorgverlener. Ook voor deze procedure is het niet nodig om een advocaat in de arm te nemen.

Het is begrijpelijk dat het lastig is om zo een klachtformulier op te stellen. Daarvoor kun je de hulp inroepen van een tuchtklachtfunctionaris. Die is er voor om je te helpen bij het opstellen van een klaagschrift. Hij weet natuurlijk nog veel meer over de procedure bij het tuchtcollege, dus schroom niet om alle vragen die je hebt te stellen.

Een nadeel van een procedure bij het medisch tuchtcollege is dat het niet mogelijk is om schadevergoeding te eisen. Een oordeel van het college kan echter wel gunstig zijn voor een eventuele gang naar de rechter. Als dat oordeel in je voordeel uitvalt, is het waarschijnlijker dat de rechter daarin mee zal gaan en de zorgverlener wel verplicht tot het betalen van schadevergoeding.

Als het oordeel niet in je voordeel uitvalt, heb je de mogelijkheid om binnen zes weken een hoger beroep in te stellen. Dit doe je bij het Centraal Tuchtcollege. Die zal je klacht dan nogmaals bekijken en oordelen over de vraag of het medisch tuchtcollege het bij het rechte eind heeft gehad.

De rechtbank

Als je na het volgen van de vorige stappen nog geen schadevergoeding hebt gekregen, heb je de optie om dit bij de rechter te eisen. Die zal dit echter niet zomaar toewijzen, je moet wel aantal dingen kunnen bewijzen. Er moet ten eerste sprake zijn van een medische misser van de zorgverlener. Ten tweede moet het zo zijn dat de meerderheid van de zorgverleners deze medische misser niet waren begaan. Ten derde moet je bewijzen dat je schade hebt en hoe hoog deze is. Tenslotte moet er een causaal verband zijn tussen de medische misser en de schade. Je moet dus bewijzen dat de fout heeft geleid tot het oplopen. Het is niet altijd eenvoudig om deze dingen te bewijzen. Hiervoor kan een officiële verklaring van een medicus hulp bieden. Om dit allemaal goed te kunnen doen, is het verstandig om de hulp van een advocaat in te schakelen.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Medische misser

Veel gelezen artikelen

Bel nu