Medehuurder worden

Medehuurder worden

Medehuurder worden bij samenwonen in een huurwoning?

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is de partner van degene die de woning huurt in het huurrecht automatisch medehuurder indien hij of zij op hetzelfde adres woonachtig is. Uw partner kan bij de verhuurder verzoeken om de ander medehuurder te maken indien jullie noch getrouwd zijn noch een geregistreerd partnerschap hebben.

De voorwaarden om medehuurder te worden

Wanneer jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en een van jullie is de huurder van het huis, dan hoeft dan ander niks te doen om medehuurder van het huurhuis te worden. Indien jullie gaan samenwoning in het huurhuis van uw partner en jullie zijn niet gehuwd of hebben geen geregistreerd partnerschap, maar u wilt wel aangemerkt worden als medehuurder, dan is het mogelijk voor uw partner om een verzoek tot medehuurderschap in te dienen bij de verhuurder van het huis. Wanneer de verhuurder schriftelijk mededeelt dat hij akkoord gaat, dan kan u aangemerkt worden als medehuurder. Om dit te regelen heeft de verhuurder hiervoor een termijn van drie maanden.

Indien hij niet akkoord gaat met het verzoek tot medehuurderschap, kunt u de rechter verzoeken u tot medehuurder te maken. De rechter zal dan controleren of u aan de volgende voorwaarden zal voldoen: jullie moeten een duurzame gemeenschappelijk huishouden hebben. Dat wil zeggen dat jullie gedurende twee jaar samen woonachtig zijn in het huurhuis. Dit zou u kunnen bewijzen door te verwijzen naar de inschrijving bij de gemeente. Daarnaast moeten jullie de bedoeling hebben om het samenwonen gedurende een langere periode voort te zetten. Ook moeten jullie samen opdraaien voor de gezamenlijke huishouding en de kosten die hierbij komen. U moet de huur ook individueel kunnen betalen. Dit mag er niet toe leiden dat één persoon hoofdhuurder is en dat de medehuurder eigenlijk een onderhuurder is. Indien de verhuurder u hiervan verdenkt, dient hij dit te bewijzen. Indien nodig kunnen jullie een huisvestingsvergunning voor het huis krijgen.

Samenwoonverbod

Het huurcontract kan een verbod om medehuurder te worden. Indien hier sprake van is, is uw partner, de huurder, verplicht de verhuurder te verzoeken om met u samen te mogen leven. Wanneer jullie al 2 jaar samenwonen zonder dat de verhuurder hiervoor toestemming gegeven heeft en uw partner hierna een verzoek doet om medehuurder te worden, is het de verhuurder verboden het huurcontract op te heffen op grond van verboden samenwonen. Uw partner kan protest indienen tegen uw verhuurder, indien hij naar de rechtbank stapt op de huurovereenkomst te laten ontbinden. Uw partner kan dan de rechter duidelijk maken dat een samenwoonverbod als onredelijk aangemerkt dient te worden. Vervolgens zal de rechter bepalen over de ontbinding van de huurovereenkomst.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Medehuurder worden

Veel gelezen artikelen

Bel nu