Mag werkgever loon inhouden bij ziekte

Mag werkgever loon inhouden bij ziekte

In het dagelijks leven komt het vaker voor dat een werkgever bij ziekte van een werknemer het loon wil inhouden. Dit inhouden gebeurt in de meeste gevallen niet zomaar. Zo kan de werknemer een boete van de politie krijgen als hij in de bedrijfswagen rijdt.

In dit artikel wordt besproken wat inhouden van loon precies inhoudt, wanneer het toegestaan is, wanneer het juist verboden is, hoe het in zijn werking gaat betreffende boetes en hoe het verrekenen van loon in zijn werking gaat.

Inhouden te veel ontvangen loon

Het komt wel eens voor dat de werkgever zich vergist bij het uitbetalen van het loon van de werknemer. Hij dient ten minste zijn beslagvrije voet aan loon te krijgen van de werkgever.

Bijstandsnorm

Deze beslagvrije voet is in de meeste gevallen 90% van de bijstandsnorm en hierdoor kunnen er in de meeste gevallen toch nog erg hoge bedragen afgehandeld worden.

Inhouding schadevergoeding op het loon

Het is niet verboden om schadevergoeding in te houden op het loon. Er is daarbij ook weer sprake van een maximum en hierbij dient de beslagvrije voet ten minste uitbetaald te worden aan de werknemer.

Verder is het in beginsel niet een optie om schade van een werknemer te vorderen. Behalve in situaties waarbij sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet.

Inhouding boete op loon

Het komt ook vaak voor dat de werkgever een boete inhoudt op het loon. Als dit een verkeersboete is, dan dient men de regel toe te passen die hiervoor is benoemd, want het gaat om de schade die betrekking heeft op de werkgever.

Verrekening

Als het gaat om een boete die ontstaat uit de arbeidsovereenkomst, is het ook mogelijk om die te verrekenen. Hier geldt ook dat de beslagvrije voet weer toegepast dient te worden.

Inhouding loon na geen arbeid

Over het algemeen geldt de regel ‘geen arbeid, geen loon’. Het is daarom acceptabel dat een werkgever het loon inhoudt als er bijvoorbeeld sprake is als de werknemer een vrije dag neemt zonder gegronde reden of indien hij niet op tijd komt. Dit is het risico voor de werknemer.

Wanneer mag het niet?

Het is echter niet acceptabel om loon in te houden als de werkgever zelf verantwoordelijk is voor het niet uitvoeren van werkzaamheden door de werknemer. Hier is bijvoorbeeld sprake van als het een niet drukke periode is in de onderneming en hierdoor de werknemers niet dienen op te dagen op de werkvloer.

Wanneer komt het voor?

Het komt vaak voor dat de werkgever na het ontslag het loon inhoudt, aangezien de werknemer die betreffende maand niet gewerkt heeft. Zulke discussies ontstaan vooral bij een ontslag op staande voet waar de werknemer tegen is.

Inhouding loon vanwege ziekte

Het komt ook vaak voor dat de werkgever het loon inhoudt vanwege ziekte en dit is in sommige gevallen ook toegestaan.

Eerste jaar

Het is toegestaan om 30% loon in te houden voor het eerste jaar dat de werknemer ziek is, maar het uitbetaalde bedrag dient ten minste het wettelijke minimumloon te bevatten. Werkgevers wijken in de cao in de meeste gevallen af van de bovengenoemde eis met de regel dat er in het eerste jaar recht bestaat van 100% van het loon.

Tweede jaar

Voor het tweede jaar geldt ook dat het is toegestaan om 30% loon in te houden. De eis voor het overgebleven bedrag gaat dan niet op.

Werknemer werkt niet mee

Het hele loon kan onder andere ingehouden worden als de werknemer met opzet ervoor zorgt dat hij ziek is, hij het niet eens is met het passende werk of hij de genezing moeilijker maakt.

Inhouding loon na schorsing

De werkgever kan ook schorsing bevelen en in dat geval zal hij zich in de meeste gevallen beroepen op het feit dat het de schuld is van de werknemer zelf. Om die reden wordt het loon van de werknemer ingehouden.

Recht op loon blijft bestaan

Deze handeling van de werkgever is echter niet toegestaan. Het doet er niet doe wat de werknemer gedaan heeft waardoor er sprake is van schorsing, maar het staat vast dat een werknemer gewoon doorbetaald dient te worden voor de tijd dat hij niet werkt door een schorsing.

Inhouding loon vanwege afspraak in arbeidsovereenkomst

Vaak neemt de werkgever een beding op in de arbeidsovereenkomst, waardoor hij als werkgever het recht krijgt om door een andere grond dan hiervoor genoemd een geldsom in te houden op het loon.

Nietigheid van het beding

Zo’n beding in een arbeidsovereenkomst wordt nietig verklaard en dit betekent dat het vanuit juridisch oogpunt nooit heeft bestaan. Hiervoor is geen handeling meer vereist van de werknemer.

Uitzonderingen

Natuurlijk zijn ook in dit geval een paar uitzonderingen mogelijk. Daarom is het aan te raden om een jurist in te schakelen.

Inhouding vanwege loonbeslag

Het is ook mogelijk dat de werkgever besluit om het hele loon in te houden wegens een loonbeslag dat gelegd is. Dit is zelfs een verplichting voor de werkgever als er beslag wordt gelegd.

Het is in zo’n geval tevens aan te raden om een jurist in te schakelen, aangezien er allerlei opties zijn om een loonbeslag op te heffen, denk aan een kort geding beginnen.

Te laat of niet betaald loon

Natuurlijk is het ook mogelijk dat de werkgever weet dat hij geen grond heeft om loon in te houden of hij geen grond krijgt. In zo’n situatie wordt het dan ook niet inhouding van loon genoemd, maar is er sprake van niet betalen of het te laat betalen van loon.

Vordering door werknemer

Als het loon niet of te laat wordt betaald, kan de werkgever dat vorderen. Dit bedrag dat gevorderd dient te worden bestaat uit de wettelijke rente, de hoofdsom die is verhoogd met door middel van de wettelijke verhoging en gerechtelijke incassokosten.

Conclusie

De werkgever kan verschillende gronden hebben om geldsommen in te houden op het loon van de werknemer. Als hiervan sprake is, is bijna altijd een andere optie aangenamer. Dit hangt immers af van het specifieke geval.

Juridische hulp zoeken

Het is verstandig om een jurist in te schakelen als u te maken krijgt met de situatie waarin uw werkgever uw loon inhoudt vanwege ziekte en u dit onterecht vindt. Ook is het als werkgever aan te raden om een jurist in te schakelen als er complicaties ontstaan of mogelijk kunnen ontstaan met betrekking tot het inhouden van loon van de werknemer.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

mag werkgever loon inhouden bij ziekte

Veel gelezen artikelen

Bel nu