Leerling beschuldigt lerares onterecht

Leerling beschuldigt lerares onterecht

Een leerling van zestien jaar heeft een lerares beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag op zijn middelbare school. Wanneer er bij de lerares wordt aangeklopt, ontkent ze alles. Echter raakt zij toch arbeidsongeschikt. Er volgt een procedure bij de rechtbank waarbij de lerares een claim indient van een hoge schadevergoeding bij de ouders van deze leerling. Reden hiertoe is volgens de lerares dat de beschuldigingen aan haar adres alles behalve kloppen en niet terecht zijn. 

De beschuldigingen begonnen met een mail die de leerling van de middelbare school aan de zorgcoördinator heeft gestuurd en waarin wordt aangegeven dat de betreffende lerares het volgende mailtje aan de leerling zou hebben gestuurd. Hieronder volgt het mailtje waar het om zou gaan. 

“Hallo [naam leerling]
Ik had je de vorige keer al gemaild dat ik nog niet met je uitgepraat was. Daarom ben ik erg boos op je. 

Ik heb dingen bij jouw gedaan die niet hadden gemogen. Die zelfs strafbaar zijn. Die man heeft ook dingen bij jou gedaan die niet hadden gemogen. Als jij dat doorvertelt aan mensen die jij kent dan kom ik in de problemen. 

Het is dan jouw schuld. Je moet zeker volgende week examen doen. Dan kom ik nog wel even met je praten want dit kan echt niet hoor. Jij hebt mij beloofd dat je niks zou doorvertellen. Dan heb je nu wel gedaan.
 

De leerling stelde dat de betreffende lerares de leerling tot wel 17 keer uit de klas had gehaald. Telkens moest de leerling mee naar de werkkamer van de lerares. Hier zou de leerling seksueel misbruikt zijn door een man die voor haar onbekend gebleven is en de lerares. 

Lerares wijst alle beschuldigingen van de hand 

De lerares is erg in haar eer geschaad en vindt dat de beschuldigingen volstrekt willekeurig en onjuist zijn. In de ogen van de lerares handelt de leerling onrechtmatig jegens haar door deze beschuldigingen op te brengen. Niet alleen de leerling zelf, maar ook de ouders van deze leerling zijn volgens de aangesproken lerares medeverantwoordelijk voor de schade die deze lerares geleden heeft. De ouders van de leerling hebben in kwestie namelijk hun kind telkens voor de volle 100% gesteund en geloofd. 

Volgens de lerares is het mailtje wat de leerling aan de zorgcoördinator heeft gestuurd vervalst. Ook geeft zij aan dat de mailtjes niet van haar afkomstig zijn. De lerares doceerde Nederlands als vak en in het mailtje stonden een hoop taalfouten. Ook de naam van de lerares was niet goed gespeld. Daarnaast was het mailtje afkomstig van een onbekend e-mailadres, welke niet bekend was bij de lerares.  

Rechtbank volgt de lerares

De zaak is voor de rechter gekomen en de rechtbank acht het verhaal van de leerling niet aannemelijk. Het verhaal van de leerling is lastig te achterhalen en het is niet duidelijk wat er exact gebeurd is. Ook is er echter geen enkel bewijs waaruit blijkt dat het verhaal van de leerling op feiten gebaseerd zou zijn. Er is in zijn geheel geen justitieel onderzoek gebeurd omdat de leerling heeft verzaakt aangifte te doen tegen de lerares. 

Aansprakelijkheid ouders?

Volgens de wet zijn ouders (kwalitatief) aansprakelijk voor onrechtmatige gedragingen van hun kinderen. De leerling was ten tijde van het uiten van de beschuldigingen 15 jaar oud. In dat geval zouden de ouders aansprakelijk zijn voor het gedrag van deze leerling. Echter is er in de wet een tenzij-formule. Je bent als ouder kwalitatief aansprakelijk tenzij je als ouders niet verweten kan worden dat je de gedragingen van je kind niet zou hebben belet. 

In casu waren de ouders pas een jaar na de geuite beschuldigingen van hun kind aan de zorgcoördinator, op de hoogte van deze beschuldigingen. In dat geval kwam de rechtbank tot een oordeel dat de ouders niet verweten kon worden dat zij het gedrag hebben kunnen beletten van hun kind tijdens het mailen van de coördinator. 

Daarnaast stelde de lerares dat de ouders aansprakelijk zouden zijn omdat zij hun kind klakkeloos volgden in het verhaal over de lerares. De rechtbank komt echter tot een oordeel dat de ouders niet aansprakelijk kunnen zijn voor het feit dat zij een verhaal van hun kind geloofden en steunden. Volgens de rechtbank is het logisch dat een ouder een verhaal van een kind over een kwestie als deze in eerste instantie geloofd. 

Leerling zelf wel aansprakelijk?

In tegenstelling tot de ouders, is de leerling zelf volgens de rechtbank wel aansprakelijk voor de geleden immateriële schadde van de docent. In het onderzoek is zowel intern als extern onderzoek gedaan naar het verhaal van de leerling en het gestelde seksueel overschrijdende gedrag van de docent. Uit dit onderzoek is echter niets gebleken waaruit geconcludeerd kan worden dat de lerares daadwerkelijk seksueel overschrijdend gedrag heeft vertoond. Kinderen vanaf 14 jaar en ouder kunnen zelf aansprakelijk worden gehouden voor onrechtmatig gedrag. Daarvan was sprake nu de leerling 15 was. 

De lerares stelde dat ze schade heeft geleden door het feit dat ze onder andere niet meer in staat was om te werken en arbeidsongeschikt raakte. Ze heeft zich onder andere onder behandeling moeten stellen bij een huisarts, psychologen en zelfs een psychiater. In de ogen van de lerares heeft de leerling haar leven geheel kapot gemaakt. 

De rechtbank heeft geoordeeld dat in alle omstandigheden van het geval de leerling een smartengeldvergoeding (voor immateriële schade) moet betalen van in totaal tienduizend euro. Daarnaast legt de rechtbank de leerling een contactverbod op met de betreffende lerares en mag de leerling de lerares niet nog een keer beschuldigen van seksueel misbruik. Wanneer de leerling dit toch weer ten onrechte doet moet de leerling telkens 2.500 euro per keer aan schadevergoeding betalen. 

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Veel gelezen artikelen

Bel nu