Laster betekenis

Laster betekenis

Smaad en laster worden vaak samen genoemd in het strafrecht. Laster is namelijk een leerstuk dat verwant is aan het leerstuk van smaad. In dit blog leggen wij de betekenis van laster uit.

Verschil tussen smaad en laster

Het verschil tussen deze twee begrippen is als volgt. Bij smaad gaat om een situatie waarin iemand in het openbaar zwart wordt gemaakt op basis van feiten die waar zijn en bij laster op basis van feiten die niet waar zijn.

Doel van smaad en laster

Het doel van smaad is enkel om de naam en eer van de ander aan te tasten. Laster wordt vaak gepleegd met het doel onwaarheden over een ander te verspreiden.

Laster is een misdrijf

Dit misdrijf is opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. Ook kan laster naast een strafrechtelijke vervolging ook een (civiele) onrechtmatige daad opleveren, de betekenis hiervan is dat u daarmee naar de civiele rechter kunt stappen.

Onrechtmatige daad

Een benadeelde die deze onrechtmatige daad aanvecht kan een schadevergoeding of een rectificatie vorderen. Een rechter beoordeelt of een uitlating of artikel onrechtmatig is en reputatieschade heeft veroorzaakt. Hij maakt daarbij een belangenafweging.

Belangenafweging

Aan de ene kant staat het belang van de vrijheid van meningsuiting van degene die de uitlating doet. Aan de andere kant staat de bescherming van de persoonlijk levenssfeer en het belang om niet blootgesteld te worden aan onjuiste verdachtmakingen van de benadeelde.

De betekenis van laster

Laster is een misdrijf, maar kan ook een civielrechtelijke onrechtmatige daad opleveren. De rechter maakt belangenafweging bij de beoordeling of er sprake is geweest van laster. De betekenis van laster hopelijk in deze blog duidelijk geworden.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

laster

Veel gelezen artikelen

Bel nu